Hlavní obsah

occuparsi

Vyskytuje se v

occupato: non occupatonezaměstnaný

seriamente: occuparsi seriamente di qcseriózně se zabývat čím

tenere: tenere occupato qzabavit, zaměstn(áv)at koho činností ap.

occupare: Questo tavolo occupa troppo posto.Ten stůl zabírá příliš mnoho místa.

occupare: La Francia fu occupata dai tedeschi.Francie byla okupována Němci.

occupato: Scusi, questo posto è occupato?Promiňte, je to místo obsazené?

occupato: Il telefono è occupato.Je obsazeno. při telefonování

occupato: Non posso, sono occupato.Nemůžu, mám práci.