Hlavní obsah

držet se

Nedokonavé sloveso

  1. (svírat rukama) čeho tenersi a qcDrž se pevně!Tieniti forte!Drží se za ruce.Si tengono per mano.
  2. (nevzdalovat se) tenersiDržte se pohromadě.Tenetevi uniti.držet se (opo)dál od čehotenersi alla larga da qc
  3. (zachovávat si úroveň) mantenersi stabile
  4. (řídit se) čeho osservare, seguire qc
  5. (ulpívat) na čem mantenersi attaccato/-a(lnout) aderire a qc
  6. (trvat) mantenersi, conservarsi
  7. (vyskytovat se) stare, mantenersi
  8. (na nohou ap.) reggersi
  9. (vést si dobře) dare prova (di sé)
  10. (nevzdávat to) tener duro(odolávat) resistereDrž se! hlavu vzhůruCoraggio!

Vyskytuje se v

napravo: Držte se napravo.Tenete la destra.

odstup: zachovávat/držet si odstupmantenere le distanze

pokyn: držet se pokynůseguire istruzioni

stranou: držet se/zůstat stranou čehotenersi/restare in disparte da qc

od, ode: Drž se ode mne dál.Tieniti lontano da me.

zábradlí: držet se zábradlítenersi alla ringhiera

klíště: držet se jako klíštěstare attaccato come una cozza/zecca

tělo: držet si koho od tělatenere q a distanza

destra: tenere la destradržet se vpravo v provozu ap.

disparte: starsene in dispartedržet se stranou

disposizione: attenersi alle disposizionidržet se nařízení

distanza: přen. tenersi a distanza, mantenere/tenere le distanzedržet se stranou/opodál čeho, udržovat si odstup

forte: tenersi fortedržet se pevně

largo: tenersi alla larga da qcdržet se dál od čeho

lontano: tenersi lontano da qcdržet se dál od čeho

lontano: stare alla lontana, tenersi lontano da qcdržet se dál, držet si odstup od čeho

ne: starsene in dispartedržet se stranou

reggersi: reggersi a galladržet se na hladině/nad vodou

sinistra: tenere la sinistrajezdit/držet se vlevo řidiči ap.

duro: Tieni duro!Drž se! povzbuzení

stretto: Tieniti stretto al muro!Drž se těsně u zdi!

sottana: stare sempre attaccato alle sottane della mammadržet se máminy sukně

tangente: partire/andare per la tangentenedržet se/odbíhat od tématu, mluvit od věci, být mimo v řeči ap.