Hlavní obsah

dodat

Dokonavé sloveso

  1. (zboží ap.) co komu fornire(doručit) consegnare(doručit na místo) recapitare qc a qZítra dodáme ty dokumenty.Domani forniremo quei documenti.
  2. (dodatečně říci) aggiungere, soggiungereChcete něco dodat?Volete aggiungere qualcosa?
  3. (zvětšit, posílit) co/čeho komu dare(znovu ap.) ridare qc a qDodalo mi to chuť do života.(Ciò) mi ha ridato la voglia di vivere.
  4. (dát, poskytnout) dare, concedere(vlastnost ap. též) conferire
  5. (doplnit - pro úplnost) aggiungere, complementare(aktualizovat) attualizzareNení co dodat.Non c'è niente da aggiungere.Zapomněl jsi dodat, že...Hai dimenticato di aggiungere, che...

Vyskytuje se v

omluvenka: přinést/dodat omluvenkuportare/presentare una giustificazione scritta

odvaha: dodat odvahy komudare coraggio a q

animo: dodat si odvahy, osmělit sefarsi animo

ardire: sebrat/dodat odvahuprendere/infondere ardire

coraggio: dodat odvahu komufare coraggio a q

dare: dodat odvahy komudare coraggio a q

forza: dodat sílu komu, morálně povzbudit kohodare forza a q

linfa: dodat nový náboj čemudare nuova linfa a qc

ridare: vdechnout (nový) život, dodat života čemuridare vita a qc

sapore: dát/dodat chuť čemudare sapore a qc

carica: povzbudit, nabudit koho, dodat energii komudar la carica a q

corda: dodat odvahy komu, povzbudit koho nechat svobodně se vyjádřit ap.dare corda a q

dodat: Zítra dodáme ty dokumenty.Domani forniremo quei documenti.