Hlavní obsah

dodání

Podstatné jméno, rod střední

  • consegna f(doručení) recapito m(zásobování) fornitura fJaký je termín dodání?Qual è il termine di consegna?k dodání kdyda consegnare quando

Vyskytuje se v

omluvenka: přinést/dodat omluvenkuportare/presentare una giustificazione scritta

splatný: splatný při dodánípagabile alla consegna

dodat: Zítra dodáme ty dokumenty.Domani forniremo quei documenti.

dodat: Chcete něco dodat?Volete aggiungere qualcosa?

dodat: Dodalo mi to chuť do života.(Ciò) mi ha ridato la voglia di vivere.

dodat: Není co dodat.Non c'è niente da aggiungere.

dodat: Zapomněl jsi dodat, že...Hai dimenticato di aggiungere, che...

odvaha: dodat odvahy komudare coraggio a q

animo: farsi animododat si odvahy, osmělit se

animo: dar/fare animo a qpovzbudit koho, dodat odvahy komu

ardire: prendere/infondere ardiresebrat/dodat odvahu

consegna: consegna a domiciliododání do domu

consegna: pagare alla consegna(za)platit při dodání

coraggio: fare coraggio a qdodat odvahu komu

dare: dare coraggio a qdodat odvahy komu

forza: dare forza a qdodat sílu komu, morálně povzbudit koho

linfa: dare nuova linfa a qcdodat nový náboj čemu

pronto: pronta consegnaokamžité dodání

recapito: recapito a domiciliododání do domu/až domů

sapore: dare sapore a qcdát/dodat chuť čemu

carica: dar la carica a qpovzbudit, nabudit koho, dodat energii komu

corda: dare corda a qdodat odvahy komu, povzbudit koho nechat svobodně se vyjádřit ap.

sapore: dare sapore a qcpřen. dodat šťávu/říz/šmrnc čemu