Hlavní obsah

zadat

Dokonavé sloveso

  1. co komu (úkol ap.) assegnare qc a q(zakázku, k zhotovení) commettere qc a q(objednávku ap.) fare qczadat domácí úkolassegnare i compiti per casazadat si stůlriservare (per sé) un tavolo
  2. (heslo ap.) výp. co inserire, immettere, introdurre qcvýp. zadat hesloinserire la password
  3. nezadat si (nezaostat) s čím tenere testa a qcnezadat si (být i lepší) avere la meglio su qcco si v ničem nezadá s ...qc non è peggiore di...

Vyskytuje se v

objednávka: zadat/udělat objednávku u kohoeffettuare/fare una ordinazione di qc

comporre: comporre il codice pinzadat PIN

impostare: mat. impostare un problemazadat (matematický) příklad

password: inserire la passwordzadat heslo