Hlavní obsah

inserire

Tranzitivní sloveso-sc

  1. qc dove vsunout, zasunout, vložit co kamInserisci la chiave nella serratura.Zasuň klíč do zámku.
  2. qc in qc zahrnout, začlenit co do čeho
  3. qc in qc zapojit, připojit co do čehoHai inserito la spina nella presa?Zapojil jsi zástrčku do zásuvky?

Vyskytuje se v

password: inserire la passwordzadat heslo

presa: inserire nella presadát do zásuvky

retromarcia: inserire/innestare/mettere la retromarciazařadit/dát tam zpátečku

supposta: inserire la suppostazavést čípek