Hlavní obsah

vyjít

Dokonavé sloveso

 1. (jít ven) odkud uscire, andare fuori da dove(opustit místo) lasciare qcLidé vyšli do ulic. protestovatLa gente è scesa in piazza.
 2. vyjít (si) (vydat se) uscire, fare un giro
 3. (dostat se nahoru) po čem salire, andare su per qc
 4. (slunce) sorgere
 5. (na povrch) odkud uscire (fuori) da dovevyjít najevo ukázat se, prozradit sevenire a galla
 6. (tiskem ap.) essere pubblicato/-a, uscire
 7. (ze stavu) andare fuorivyjít z módypassare di moda, andare fuori moda
 8. (dobře, plán ap.) (ri)uscire(dopadnout, jít) jak andare come(čísla, losem ap.) uscireNevyšlo to.È andata male., Non è andata., Non è riuscito.Vyšlo to.È andata (bene)., È riuscito.Fotky vyšly dobře.Le foto sono venute bene.
 9. hovor.(školu) z čeho, co finire qchovor.(univerzitu) laurearsihovor.(střední školu) diplomarsi in qc
 10. (být zadobře) s kým andare d'accordo con q
 11. (z východiska) z čeho partire da qc
 12. (stát) na kolik costare, venire qc(činit) fare qc

Vyskytuje se v

móda: vyjít z módypassare di moda

najevo: vyjít najevovenire fuori/alla luce/a galla

tisk: vyjít tiskemessere dato alle stampe, uscire dalle stampe

vstříc: vyjít komu vstřícvenire incontro a q

cvik: Vyšel jsem ze cviku.Sono fuori allenamento.

navléct: Navlékl se do saka a vyšel z domu.Si è infilato la giacca ed è uscito di casa.

než: Počkej, než vyjde ven.Aspetta finché non sia uscito.

ulice: Lidé vyšli do ulic. protestovatLa gente è scesa in strada/piazza.

nastejno: To vyjde nastejno. je to jednoRisulta lo stesso.

andare: nevyjít, zkrachovat, nevydařit se, podělat seandare a monte

esercizio: vyjít ze cvikuessere fuori esercizio

fuori: vyjít, vynořit se, objevit se, přen. vyjít najevo, provalit se tajné ap.venire fuori

galla: vyplout na povrch, vynořit se, vyjít najevovenire a galla

incontro: jít komu naproti, přen. vyjít komu vstřícvenire incontro a q

male: ne(vy)dařit se, nevyjítandare male

risolversi: vyjít naprázdno, vyšumět záměr ap.risolversi in nulla

salire: vyjít po schodechsalire per le scale

scala: vyjít/(se)jít dolů po schodechsalire/scendere le scale

scoperto: vyjít s pravdou ven, jednat (zcela) otevřeněuscire allo scoperto

venire: vyjít na světlo/najevo, přen. přijít na svět, narodit sevenire alla luce

allenamento: Vyšel jsem ze cviku., Nejsem ve formě.Sono fuori allenamento.

di: Vyšel z domu ...È uscito di casa ...

differenza: To je jedno., V tom není rozdíl., To vyjde nastejno.Non fa differenza.

difficile: Není snadné s ním vyjít., Je s ním těžké pořízení., Není to s ním lehké.Ha un carattere difficile.

poiché: Poté, co vyšel ven, začalo pršet.Poiché fu uscito, si mise a piovere.

tale: Pro nás je to stejné/to vyjde nastejno.Per noi è tale e quale.

azzeccare: Nic mu nevyjde/nevychází.Non ne azzecca una., Non azzecca mai.

cadere: vyjít naprázdno, nepadnout na úrodnou půducadere nel vuoto

lunario: sotva vyžít/vyjít s penězi, žít od výplaty k výplatě(appena) sbarcare il lunario

monte: nevyjít, zkrachovat, pokazit se plán ap.andare a monte

vyjít: vyjít z módypassare di moda, andare fuori moda