Hlavní obsah

vyjít

Dokonavé sloveso

 1. (jít ven) odkud uscire, andare fuori da dove(opustit místo) lasciare qcLidé vyšli do ulic. protestovatLa gente è scesa in piazza.
 2. vyjít (si) (vydat se) uscire, fare un giro
 3. (dostat se nahoru) po čem salire, andare su per qc
 4. (slunce) sorgere
 5. (na povrch) odkud uscire (fuori) da dovevyjít najevo ukázat se, prozradit sevenire a galla
 6. (tiskem ap.) essere pubblicato/-a, uscire
 7. (ze stavu) andare fuorivyjít z módypassare di moda, andare fuori moda
 8. (dobře, plán ap.) (ri)uscire(dopadnout, jít) jak andare come(čísla, losem ap.) uscireNevyšlo to.È andata male., Non è andata., Non è riuscito.Vyšlo to.È andata (bene)., È riuscito.Fotky vyšly dobře.Le foto sono venute bene.
 9. hovor.(školu) z čeho, co finire qchovor.(univerzitu) laurearsihovor.(střední školu) diplomarsi in qc
 10. (být zadobře) s kým andare d'accordo con q
 11. (z východiska) z čeho partire da qc
 12. (stát) na kolik costare, venire qc(činit) fare qc

Vyskytuje se v

móda: vyjít z módypassare di moda

najevo: vyjít najevovenire fuori/alla luce/a galla

tisk: vyjít tiskemessere dato alle stampe, uscire dalle stampe

vstříc: vyjít komu vstřícvenire incontro a q

cvik: Vyšel jsem ze cviku.Sono fuori allenamento.

navléct: Navlékl se do saka a vyšel z domu.Si è infilato la giacca ed è uscito di casa.

než: Počkej, než vyjde ven.Aspetta finché non sia uscito.

ulice: Lidé vyšli do ulic. protestovatLa gente è scesa in strada/piazza.

nastejno: To vyjde nastejno. je to jednoRisulta lo stesso.

andare: andare a montenevyjít, zkrachovat, nevydařit se, podělat se

esercizio: essere fuori eserciziovyjít ze cviku

fuori: venire fuorivyjít, vynořit se, objevit se, přen. vyjít najevo, provalit se tajné ap.

galla: venire a gallavyplout na povrch, vynořit se, vyjít najevo

incontro: venire incontro a qjít komu naproti, přen. vyjít komu vstříc

male: andare malene(vy)dařit se, nevyjít

risolversi: risolversi in nullavyjít naprázdno, vyšumět záměr ap.

salire: salire per le scalevyjít po schodech

scala: salire/scendere le scalevyjít/(se)jít dolů po schodech

scoperto: uscire allo scopertovyjít s pravdou ven, jednat (zcela) otevřeně

venire: venire alla lucevyjít na světlo/najevo, přen. přijít na svět, narodit se

venire: venire fuori, venire a gallavyjít najevo

venire: venire a costare qcvyjít na kolik náklady ap.

allenamento: Sono fuori allenamento.Vyšel jsem ze cviku., Nejsem ve formě.

andare: È andata!Vyšlo to!, Povedlo se to!

di: È uscito di casa ...Vyšel z domu ...

differenza: Non fa differenza.To je jedno., V tom není rozdíl., To vyjde nastejno.

difficile: Ha un carattere difficile.Není snadné s ním vyjít., Je s ním těžké pořízení.

poiché: Poiché fu uscito, si mise a piovere.Poté, co vyšel ven, začalo pršet.

tale: Per noi è tale e quale.Pro nás je to stejné/to vyjde nastejno.

azzeccare: Non ne azzecca una., Non azzecca mai.Nic mu nevyjde/nevychází.

cadere: cadere nel vuotovyjít naprázdno, nepadnout na úrodnou půdu

lunario: (appena) sbarcare il lunariosotva vyžít/vyjít s penězi, žít od výplaty k výplatě

monte: andare a montenevyjít, zkrachovat, pokazit se plán ap.