Hlavní obsah

vzniknout

Vyskytuje se v

nascere: far nascereporodit, přivést na svět, přen. zrodit, dát vzniknout

spunto: dare lo spounto a qcpodnítit, vyvolat co, dát vzniknout čemu, zavdat příčinu k čemu

sviluppo: dare sviluppo a qcpodnítit vznik čeho, dát vzniknout čemu

dovere: I problemi sono dovuti al maltempo.Problémy vznikly kvůli špatnému počasí.

insorgere: Sono insorte delle difficoltà.Vznikly potíže.