Hlavní obsah

presentarsi

Vyskytuje se v

ciascuno: ciascuno di voi/dei presentikaždý z vás/z přítomných

dichiarazione: presentare la dichiarazione all'ufficio delle finanzepředložit daňové přiznání finančnímu úřadu

dimissione: presentare le dimissionipodat demisi, rezignovat

invito: invito a presentare qcvýzva k předložení čeho

petizione: presentare una petizione a qpředat komu petici

presentarsi: presentarsi benedobře zapůsobit, udělat dobrý dojem

presente: tutti i presentivšichni přítomní

reclamo: fare/presentare un reclamopodat reklamaci

sussidio: presentare domanda di sussidio(za)žádat o příspěvek

mozione: presentare/respingere una mozionepředložit/zamítnout návrh

numeroso: Si presentarono numerosi candidati.Přihlásil se velký počet kandidátů.

onore: Ho l'onore di presentarvi ...Mám (tu) čest vám představit ...

presentare: presentare una domandapodat žádost