Hlavní obsah

než, kniž. nežli

Spojka

  1. (při srovnání) che(před zájmeny a podst. jmény) diJe mnohem větší než já.È molto più grande di me.Dnes je chladněji než včera.Fa più freddo oggi che ieri.
  2. (vyj. omezení) cheNezbývá nám než ...Non abbiamo altra scelta che ...
  3. (dříve) prima diNež odejdeš, zhasni.Spegni la luce prima di partire.
  4. (dokud ne) finché non, fino a quandoPočkejte, než se vrátím.Aspetti finché non torno.Počkej, než vyjde ven.Aspetta finché non sia uscito.
  5. než aby (účinek) perJe příliš nesmělý, než aby křičel.È troppo timido per gridare.
  6. (raději) piuttosto che(místo) invece di (fare) qcNež tam hodinu čekat ...Piuttosto che aspettare lì un'ora ...

Vyskytuje se v

dřív: prima di qcdřív než co

dvakrát: due volte più grande di q/qcdvakrát větší než

jindy: più/peggio che maivíce/hůře než kdy jindy

kdykoli: più che maivíc než kdykoli jindy

obvykle: più tardi del solitopozději než obvykle

víc: più che sufficientevíc než dost

žádný: meglio qualcosa che nullalepší nějaký než vůbec žádný

daleko: È molto migliore di...Je daleko lepší než...

hůř: Mi sento peggio di ieri.Je mi hůř než včera.

malý: La nostra casa è molto più piccola della vostra.Náš dům je ještě menší než váš.

mladší: È (di) tre anni più giovane di me.Je o tři roky mladší než já.

nadít se, nadát se: Prima che tu te ne accorga...Než se naděješ... rázem ap.

nezbývat: Non abbiamo altra scelta che...Nezbývá nám než...

pětkrát: cinque volte più grande dipětkrát větší než

předtím: Prima che venga...Předtím, než přijde...

rád: Preferisco l'hockey al calcio.Mám raději hokej než fotbal.

velký: ... è due volte più grande di ...... je dvakrát větší než ...

větší: È più alto di me.Je větší než já.

vyšší: È più alto di me.Je vyšší než já.

zbývat: Non abbiamo altra scelta che ...Nezbývá nám než ...

hrst: Meglio un uovo oggi che una gallina domani.Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše.

lepší: Meglio un uovo oggi che una gallina domani.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

švec: prima che tu possa dire Anež bys řekl švec

užitek: far più male che benenadělat víc škody než užitku

vrabec: Meglio un uovo oggi che una gallina domani.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

altrimenti: altrimenti dajinak než jsem předpokládal ap.

altro: più che altropředevším, víc než cokoli jiného

anteriormente: anteriormente a qc(již) před čím, dříve než co

avanti: avanti chedřív než

avanzo: d'avanzovíce než dost, nadbytek, nazbyt, ažaž, hojnost, hojně

forte: È più forte di me.Je (to) silnější než já.

magro: falso magro= osoba, vypadající štíhlejší, než je

meno: in men che non si dicanež bys řekl švec, co by dup rychle, vmžiku

passa: e passapřes, víc(e) než

previsto: oltre il previstovíce než se čekalo

prima: prima di ...dříve než ...

qualcosa: qualcosa meno (di)o něco méně (než)

sapere: sai bene..., sai meglio di me..., si sa...víš dobře..., víš lépe než já..., je známo...

solito: più del solitovíce než obvykle

sufficiente: più che sufficiente per fare qcvíc než dostatečný na co

superiore: una temperatura superiore a 30 graditeplota vyšší než 30 stupňů

te: più di tevíc než ty

alto: È più alto di me.Je vyšší než já.

che: Sono più che certo.Jsem si víc než jistý.

di: Roma è più grande di Firenze.Řím je větší než Florencie.

dimostrare: Dimostra più anni di quelli che ha.Vypadá starší než je.

maturare: Le ragazze maturano prima dei ragazzi.Dívky dospívají dříve než chlapci.

meglio: È meglio preparato di te.Je připravený lépe než ty.

mettere: Ci mette tre ore per arrivare.Zabere to tři hodiny, než tam doj(e)deme.

minore: La cifra è minore del previsto.Částka je menší, než se předpokládalo.

mio: Questa casa è più piccola della mia.Tento dům je menší než (ten) můj.

oltre: Durerà una settimana e oltre.Potrvá to (i) déle než týden.

peggio: Mi sento peggio di ieri.Je mi hůř než včera.

peggiore: È peggiore di ieri.Je to horší než včera.

per: È troppo bello per essere vero.Je to příliš pěkné, než aby to byla pravda.

più: Guadagna più di te.Vydělává víc než ty.

piuttosto: piuttosto arrabbiato che tristespíš naštvaný než smutný

restare: Non resta che...Nezbývá (nic jiného) než...

rimanere: Non ci rimane altro che...Nezbývá nám nic jiného než...

semplice: Questa è la pura e semplice verità.To není nic jiného než holá pravda.

stare: Stanno peggio di noi.Jsou na tom hůř než my.

superare: Non dovrebbe superare un'ora.Nemělo by to být delší než hodinu.

gallina: Meglio un uovo oggi che una gallina domani.Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše.

mai: Meglio tardi che mai.Raději pozdě než vůbec.

tardi: Meglio tardi che mai.Pozdě, ale přece., Lépe pozdě, než vůbec.

uovo: Meglio un uovo oggi che una gallina domani.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

než: È molto più grande di me.Je mnohem větší než já.