Hlavní obsah

než, kniž. nežli

Spojka

  1. (při srovnání) che(před zájmeny a podst. jmény) diJe mnohem větší než já.È molto più grande di me.Dnes je chladněji než včera.Fa più freddo oggi che ieri.
  2. (vyj. omezení) cheNezbývá nám než ...Non abbiamo altra scelta che ...
  3. (dříve) prima diNež odejdeš, zhasni.Spegni la luce prima di partire.
  4. (dokud ne) finché non, fino a quandoPočkejte, než se vrátím.Aspetti finché non torno.Počkej, než vyjde ven.Aspetta finché non sia uscito.
  5. než aby (účinek) perJe příliš nesmělý, než aby křičel.È troppo timido per gridare.
  6. (raději) piuttosto che(místo) invece di (fare) qcNež tam hodinu čekat ...Piuttosto che aspettare lì un'ora ...

Vyskytuje se v

dřív: dřív než coprima di qc

dvakrát: dvakrát větší neždue volte più grande di q/qc

jindy: více/hůře než kdy jindypiù/peggio che mai

kdykoli: víc než kdykoli jindypiù che mai

obvykle: později než obvyklepiù tardi del solito

víc: víc než dostpiù che sufficiente

žádný: lepší nějaký než vůbec žádnýmeglio qualcosa che nulla

daleko: Je daleko lepší než...È molto migliore di...

hůř: Je mi hůř než včera.Mi sento peggio di ieri.

malý: Náš dům je ještě menší než váš.La nostra casa è molto più piccola della vostra.

mladší: Je o tři roky mladší než já.È (di) tre anni più giovane di me.

nadít se, nadát se: Než se naděješ... rázem ap.Prima che tu te ne accorga...

nezbývat: Nezbývá nám než...Non abbiamo altra scelta che...

pětkrát: pětkrát větší nežcinque volte più grande di

předtím: Předtím, než přijde...Prima che venga...

rád: Mám raději hokej než fotbal.Preferisco l'hockey al calcio.

velký: ... je dvakrát větší než ...... è due volte più grande di ...

větší: Je větší než já.È più alto di me.

vyšší: Je vyšší než já.È più alto di me.

zbývat: Nezbývá nám než ...Non abbiamo altra scelta che ...

hrst: Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše.Meglio un uovo oggi che una gallina domani.

lepší: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Meglio un uovo oggi che una gallina domani.

švec: než bys řekl švecprima che tu possa dire A

užitek: nadělat víc škody než užitkufar più male che bene

vrabec: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Meglio un uovo oggi che una gallina domani.

než: než abyúčinek per