Hlavní obsah

větší

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

a: ve velkém velkoobchodněall'ingrosso

bigoncia: hodně, ve velkém, spousty, mořea bigonce

bovaro: velký švýcarský salašnický peszool. Grande Bovaro Svizzero

bracciata: hojně, ve velkém utrácet ap.a bracciate

caccia: lov na vysokou i velkou zvěř lev ap.caccia grossa

caffè: káva s větším množstvím vodycaffè lungo

caloria: kilogramkalorie, velká kaloriegrande caloria

carro: Velký/Malý vůz souhvězdíGran/Piccolo Carro

centinaio: po stovkách, ve velkém počtua centinaia

cigno: labuť velkácigno reale

corvo: krkavec (velký)corvo imperiale

decina: po desítkách, ve velkém počtua decine

depressione: velká hospodářská krizela grande depressione

dispiacere: k mé velké lítosticon mio grande dispiacere

divisore: největší společný dělitelmassimo comune divisore

dose: v malých/ve velkých dávkácha/in piccole/grandi dosi

esteso: hlas s velkým rozsahemvoce estesa

esuberanza: hojně, ve velké mířea esuberanza

falco: raroh velkýfalco sacro

foglio: velký kancelářský papírfoglio protocollo

forte: velká fackaforte schiaffo

forza: při síle, přen. ve velkém počtu, v hojném počtuin forze

fratello: Velký bratr systémgrande fratello

gamba: ukrojit si příliš velké sousto přecenit sefare il passo più lungo della gamba

ghiro: plch velkýghiro grande

giocare: hrát za velké penízegiocare forte

grande: největšíil più grande

grandezza: středně velký, střední velikostidi media grandezza

grave: velká chybaun grave errore

grosso: udělat velkou chybu, vážně pochybitfarla grossa

gufo: výr velkýgufo reale

indifferente: značný, (značně) velký suma ap.non indifferente

labbro: velké/malé stydké pyskyanat. grandi/piccole labbra

largo: ve velké míře, do velké míryin larga misura

lettera: velká/malá písmenalettere maiuscole/minuscole

lucrare: nadělat velké penízelucrare grosse somme

lungo: káva s větším množstvím vodycaffè lungo

magno: Karel VelikýCarlo Magno

maiuscola: psát velkými písmenyscrivere in maiuscole

maiuscolo: velkými písmenyin maiuscolo

manovra: velké manévrymil. grandi manovre

menare: vyvolat (velký) rozruchmenare (molto) rumore

misura: malých/velkých rozměrůdi piccola/grande misura

muraglia: Velká čínská zeďGrande muraglia cinese

onore: mít koho ve velké úctětenere in grande onore q

orsa: Velká/Malá medvědice souhvězdíOrsa Maggiore/Minore

palla: být pro koho koulí na noze/velkou zátěžíessere la palla al piede di q

panda: panda velkápanda gigante/maggiore

parte: z velké většinyin larga parte

passo: velký krok významnýgrande passo

picchio: strakapoud velkýpicchio rosso maggiore

più: větší část čehola più parte di qc

pompa: s velkou slávouin gran pompa

premio: velká cena F1 ap.sport gran premio

prezzo: chovat koho ve velké úctětenere q in gran prezzo

promessa: být velkým příslibem do budoucnaessere grande promessa per il futuro

quantità: ve velkém množstvíin quantità

quota: ve velké výšcead alta quota

ragno: třesavka velkáragno ballerino

rilievo: přikládat čemu (velký) významdare rilievo a qc

salamandra: čolek velkýsalamandra acquaiola

salire: proslavit se, získat velkou slávu, stát se velice slavnýmsalire in (gran) fama

sbagliare: udělat velkou/hrubou chybusbagliare di grosso

scala: ve velkém měřítku, značnou měrousu larga scala

segreto: v (velkém) utajeníin (gran) segreto

selezione: široký/velký výběr čehovasta selezione di qc

significato: mít velký význam, být významný pro koho/coessere di grande significato a q/per qc

solenne: velká mšemessa solenne

sorpresa: k mému velkému překvapenícon mia grande sorpresa

storione: vyza velkástorione ladano

superare: překonat velké vzdálenostisuperare grandi distanze

taglia: středně velký, střední postavy, středního vzrůstudi taglia media

tarantola: sklípkan největšítarantola golia

terno: terno, výhra, velké (neočekávané) štěstípřen. terno al lotto

tetto: stahovací střecha, (velké) střešní okno autatetto apribile

tonnellata: na tuny, po tunách, v velkém (množství)a tonnellate

torrente: v přívalech, v proudech, ve velkém množstvía torrenti

tutto: mít velký nos/velké oči/velká ústaessere tutto naso/tutt'occhi/tutta bocca

valore: velké/nevelké hodnoty, velmi/nepříliš hodnotnýdi grande/scarso valore

vendere: prodávat co ve velkémvendere qc all'ingrosso

venerdì: Velký pátekrelig. Venerdì Santo

altitudine: ve velké nadmořské výšcead alta altitudine

amatore: Je to velký fotbalový nadšenec., Má moc rád fotbal.È un grande amatore di calcio.

annoverare: Řadí se k největším spisovatelům.È annoverato tra i maggiori scrittori.

causare: Vítr napáchal velké škody.Il vento ha causato gravi danni.

di: Řím je větší než Florencie.Roma è più grande di Firenze.

čínský: Velká čínská zeďGrande Muraglia cinese

dvakrát: dvakrát větší neždue volte più grande di q/qc

finále: velké finálegran finale

kalibr: zbraně malého/velkého kalibruarmi di piccolo/grosso calibro

Karel: Karel VelikýCarlo Magno, Carlomagno

lítost: k mé velké lítosticon mio grande dispiacere

majetek: velký majetek bohatstvífortuna

množství: ve velkém množstvíin grandi quantità

možná: co možná největšíil più grande possibile

mravenečník: mravenečník velkýformichiere gigante

nárok: klást (velké) nároky na koho/copretendere molto da q/qc

pátek: Velký pátekVenerdì Santo

písmeno: velké/malé písmenolettera maiuscola/minuscola

počet: ve velkém počtu přijít ap.in gran numero, in forze

pokrok: dělat (velké) pokroky v čemfare (grandi) progressi in qc

poptávka: po čem je velká poptávkaqc è in forte domanda

potíž: bez (větších) potížísenza troppe difficoltà

prádlo: velké prádlo prací dengiorno del bucato

pravděpodobnost: s největší pravděpodobnostícon tutta probabilità

prsní: anat. velký prsní svalgrande pettorale

překvapení: k mému (velkému) překvapenícon mia (grande) sorpresa

pysk: anat. velké/malé stydké pyskygrandi/piccole labbra

rákosník: rákosník velkýcannareccione

: ať je jakkoli velkýper quanto grande sia

čelit: Čelíme velkým obtížím.Affrontiamo grandi difficoltà.

dělat: Děláš velké pokroky.Stai facendo dei grandi progressi.

dosavadní: jeho dosavadní největší úspěchil suo più grande successo finora

dožít se: Dožila se velkých zklamání.Ha vissuto grandi delusioni.

hit: To je teď velký hit.Questo fa furore., Questo va forte., Questo adesso è il pezzo forte.

hrát si: Hraje si na velkého spisovatele.Posa a grande scrittore.

mezi: Patří mezi největší...Appartiene tra i più grandi...

napáchat: Bouře napáchala velké škody.La tempesta ha causato molti danni.

než: Je mnohem větší než já.È molto più grande di me.

o: Je o hlavu větší.È di una testa più alto.

omyl: Jsi na velkém omylu.Ti sbagli di grosso.

pěkně: pěkně velkýmolto/ben grande

pětkrát: pětkrát větší nežcinque volte più grande di

kulový: hovor. velký kulový vůbec nicun bel niente, un tubo

oblouk: vyhnout se komu/čemu (velkým) obloukemgirare alla larga da q/qc

rezerva: přen. mít (velké) rezervyavere (ancora) molto potenziale