Hlavní obsah

větší

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

čínský: Velká čínská zeďGrande Muraglia cinese

dvakrát: dvakrát větší neždue volte più grande di q/qc

finále: velké finálegran finale

kalibr: zbraně malého/velkého kalibruarmi di piccolo/grosso calibro

Karel: Karel VelikýCarlo Magno, Carlomagno

lítost: k mé velké lítosticon mio grande dispiacere

majetek: velký majetek bohatstvífortuna

množství: ve velkém množstvíin grandi quantità

možná: co možná největšíil più grande possibile

mravenečník: mravenečník velkýformichiere gigante

nárok: klást (velké) nároky na koho/copretendere molto da q/qc

panda: panda velkápanda gigante

pátek: Velký pátekVenerdì Santo

písmeno: velké/malé písmenolettera maiuscola/minuscola

počet: ve velkém počtu přijít ap.in gran numero, in forze

pokrok: dělat (velké) pokroky v čemfare (grandi) progressi in qc

poptávka: po čem je velká poptávkaqc è in forte domanda

potíž: bez (větších) potížísenza troppe difficoltà

prádlo: velké prádlo prací dengiorno del bucato

pravděpodobnost: s největší pravděpodobnostícon tutta probabilità

prsní: anat. velký prsní svalgrande pettorale

překvapení: k mému (velkému) překvapenícon mia (grande) sorpresa

pysk: anat. velké/malé stydké pyskygrandi/piccole labbra

rákosník: rákosník velkýcannareccione

ručička: minutová/velká ručičkalancetta dei minuti

: ať je jakkoli velkýper quanto grande sia

čelit: Čelíme velkým obtížím.Affrontiamo grandi difficoltà.

dělat: Děláš velké pokroky.Stai facendo dei grandi progressi.

dosavadní: jeho dosavadní největší úspěchil suo più grande successo finora

dožít se: Dožila se velkých zklamání.Ha vissuto grandi delusioni.

hit: To je teď velký hit.Questo fa furore., Questo va forte., Questo adesso è il pezzo forte.

hrát si: Hraje si na velkého spisovatele.Posa a grande scrittore.

mezi: Patří mezi největší...Appartiene tra i più grandi...

množství: velké množství osobun grande numero di persone

napáchat: Bouře napáchala velké škody.La tempesta ha causato molti danni.

než: Je mnohem větší než já.È molto più grande di me.

o: Je o hlavu větší.È di una testa più alto.

omyl: Jsi na velkém omylu.Ti sbagli di grosso.

pěkně: pěkně velkýmolto/ben grande

pětkrát: pětkrát větší nežcinque volte più grande di

kulový: hovor. velký kulový vůbec nicun bel niente, un tubo

oblouk: vyhnout se komu/čemu (velkým) obloukemgirare alla larga da q/qc

rezerva: přen. mít (velké) rezervyavere (ancora) molto potenziale

ryba: velká ryba o člověkualto papavero

a: all'ingrossove velkém velkoobchodně

bigoncia: a bigoncehodně, ve velkém, spousty, moře

bovaro: zool. Grande Bovaro Svizzerovelký švýcarský salašnický pes

bracciata: a bracciatehojně, ve velkém utrácet ap.

caccia: caccia grossalov na vysokou i velkou zvěř lev ap.

caffè: caffè lungokáva s větším množstvím vody

caloria: grande caloriakilogramkalorie, velká kalorie

carro: Gran/Piccolo CarroVelký/Malý vůz souhvězdí

cigno: cigno realelabuť velká

corvo: corvo imperialekrkavec (velký)

depressione: la grande depressionevelká hospodářská krize

dispiacere: con mio grande dispiacerek mé velké lítosti

divisore: massimo comune divisorenejvětší společný dělitel

dose: a/in piccole/grandi dosiv malých/ve velkých dávkách

esteso: voce estesahlas s velkým rozsahem

esuberanza: a esuberanzahojně, ve velké míře

falco: falco sacroraroh velký

foglio: foglio protocollovelký kancelářský papír

forte: forte schiaffovelká facka

forza: in forzepři síle, přen. ve velkém počtu, v hojném počtu

fratello: grande fratelloVelký bratr systém

gamba: fare il passo più lungo della gambaukrojit si příliš velké sousto přecenit se

ghiro: ghiro grandeplch velký

giocare: giocare fortehrát za velké peníze

grande: il più grandenejvětší

grande: un gran bugiardovelký lhář

grande: il Gran PremioVelká cena

grande: in grandeve velkém

grande: alla grandeve velkém stylu, ohromně

grande: Pietro il GrandePetr Veliký

grande: per grandipro dospělé, pro velké

grandezza: di media grandezzastředně velký, střední velikosti

grave: un grave errorevelká chyba

grosso: farla grossaudělat velkou chybu

gufo: gufo realevýr velký

indifferente: non indifferenteznačný, (značně) velký suma ap.

labbro: anat. grandi/piccole labbravelké/malé stydké pysky

largo: in larga misurave velké míře, do velké míry

lettera: lettere maiuscole/minuscolevelká/malá písmena

lettera: a lettere maiuscolevelkými písmeny, přen. důrazně

lucrare: lucrare grosse sommenadělat velké peníze

lungo: caffè lungokáva s větším množstvím vody

magno: Carlo MagnoKarel Veliký

maiuscola: scrivere in maiuscolepsát velkými písmeny

maiuscolo: in maiuscolovelkými písmeny

manovra: mil. grandi manovrevelké manévry