Hlavní obsah

mladší

Vyskytuje se v

bratr: mladší/starší bratrfratello minore/maggiore

mladý: mladí (lidé)i giovani

sestra: mladší/starší sestrasorella minore/maggiore

daleko: daleko mladší než...assai più giovane di...

připadat: Připadá mi mladší.Mi sembra più giovane.

giovane: Plinio il GiovanePlinius mladší

giovane: i vecchi e i giovanimladí a staří

giovanile: disoccupazione giovanilenezaměstnanost mladých

minore: il minore(ten) nejmladší syn ap.

minore: figlia minoremladší dcera

novello: vino novellomladé víno

ostello: ostello della gioventùubytovna/hostel pro mladé, mládežnická ubytovna

sorella: sorella minore/maggioremladší/starší sestra

sotto: bambini sotto i due anniděti mladší dvou let

vino: vino novellomladé víno

ammiccare: È un film che ammicca al pubblico giovanile.Je to film, který oslovuje mladší publikum.

meno: Si sente vent'anni in meno.Cítí se o dvacet let mladší.

minore: il minore di due fratelli(ten) mladší ze dvou bratrů