Hlavní obsah

lungo

Přídavné jméno

  1. dlouhý prostorověcapelli lunghidlouhé vlasystrada lungadlouhá cestacane con pelo lungodlouhosrstý pesa lunga scadenzatrvanlivý výrobek
  2. dlouhý časově, zdlouhavý, vleklý rozhovorandare per le lunghe(pro)táhnout se, vléci se časovětirare/menare/mandare qc per le lungheprodlužovat, protahovat coA lungo andare dimenticherà.Časem zapomene.discutere qc in lungo e in largoprodiskutovat co ze všech stran podrobněa lungodlouhoin lungo e in largokřížem krážem projít ap.alla lungazeširoka, rozvláčně mluvit, dlouhodobě, v dlouhém horizontulunga assenza di qdlouhodobá nepřítomnost koholungo discorsozdlouhavý rozhovorecon. prestito a lungo terminedlouhodobá půjčkafarla lungazdržovat to, prodlužovat torimanere dove a lungozdržet se kde na delší dobu
  3. pomalý, rozvláčný člověklunga descrizione di qcrozvláčný popis čeholungo nel mangiarepomalý v jídle
  4. vodový řídkýcaffè lungokáva s větším množstvím vody

Předložka

  1. qc podél, okolo čeho cesty ap.lungo il fiumepodél řekygli alberi lungo la stradastromy kolem cesty
  2. qc při čem, v průběhu, po dobu čeholungo il corso dei secolipo staletílungo il viaggiov průběhu cesty

Vyskytuje se v

andare: a lungo andaredlouhodobě uvažovat ap., v dlouhodobém horizontu

caffè: caffè lungokáva s větším množstvím vody

calzino: calzini lunghiponožky do půli lýtek

calzone: calzoni corti/lunghikrátké/dlouhé kalhoty

capello: capelli lunghi/cortidlouhé/krátké vlasy

caviglia: gonna lunga fino alla cavigliasukně až po kotníky

conservazione: a lunga conservazionetrvanlivý, s dlouhou skladovatelností potraviny ap.

costa: lungo la costapodél pobřeží

data: da lunga data(již) starý, dlouhotrvající, dlouhodobý, (jsoucí) starého data

durata: di (lunga) duratadlouhodobý

durata: batterie a/di lunga duratabaterie s dlouhou výdrží/životností

elisir: elisir di lunga vitaelixír života

fare: farla lungaprotahovat to

gamba: fare il passo più lungo della gambaukrojit si příliš velké sousto přecenit se

gittata: missile a corta/media/lunga gittatastřela krátkého/středního/dlouhého doletu

gonna: gonna lunga/pantalonedlouhá/kalhotová sukně

i: i lungapísmeno j

maglietta: maglietta a maniche lunghe/cortetričko s dlouhým/krátkým rukávem

manica: a maniche lunghe/cortes dlouhým/krátkým rukávem

milizia: una lunga milizia in politicadlouholetá služba v politice

missile: missile a corto/medio/lungo raggiostřela s krátkým/středním/dlouhým doletem

onda: onde corte/medie/lunghekrátké/střední/dlouhé vlny

passo: přen. fare il passo più lungo della gambaukousnout si příliš velké sousto

pelo: cane dal pelo lungodlouhosrstý pes

periodo: a breve/lungo periodov krátkém/dlouhém období

prestare: prestare qc a lungo termine a qdlouhodobě komu co zapůjčit

rossetto: rossetto a lunga tenutadlouhotrvající rtěnka

saltare: saltare in alto/in lungo/con l'astaskákat do výšky/do dálky/o tyči

salto: salto in lungosport. skok daleký

scadenza: a breve/lunga scadenzadlouhodobý/krátkodobý trvání ap.

strisciare: strisciare lungo il murojít těsně podél zdi

tempo: da lungo/molto tempouž dlouho/dávno

termine: a breve/lungo/medio terminekrátkodobě/dlouhodobě/střednědobě, v krátkém/dlouhém/středním horizontu

tirare: tirare diritto, tirare di lungojít dál (svou cestou), přen. jít si (dál) za svým

vista: avere la vista lungabýt dalekozraký, přen. vidět jako ostříž

vita: avere vita breve/lungažít krátký/dlouhý život

weekend: weekend lungoprodloužený víkend

marina: Navigavano lungo la marina.Pluli podél pobřeží.

mollare: un lungo tira e molladlouhé průtahy

tempo: È da lungo tempo che ...Je to už dávno co ...

becco: avere il becco lungobýt ukecaný

braccio: Ha le braccia lunghe.Má dlouhé prsty. má vliv

menare: menare qc per le lunghedělat průtahy/okolky

unghia: avere le unghie lunghemít dlouhé prsty krást ap.

daleký: sport. skok dalekýsalto in lungo

dálka: skok do dálkysalto in lungo

dálkový: dálkové letyvoli di lungo raggio

dávno: Je to už dávno co ...È da lungo tempo che ...

délka: měřit 5 metrů na délkuessere lungo 5 metri

dlouho: jak dlouhoquanto tempo, quanto a lungo

dlouhý: dlouhé vlasycapelli lunghi

dlouhý: s dlouhým rukávem košile ap.a maniche lunghe

dlouhý: v dlouhém období/horizontualla lunga

dosah: dlouhého/krátkého dosahua lunga/breve portata

elixír: elixír životaelisir di lunga vita

horizont: přen. v dlouhém (časovém) horizontualla lunga, a lungo andare

káva: černá kávacaffè nero (lungo)

košile: košile s krátkými/dlouhými rukávycamicia (a) maniche corte/lunghe

prodloužený: prodloužený víkendfine settimana lungo

prodlužovat: prodlužovat to zdržovat ap.farla lunga

rukáv: s krátkými/dlouhými rukávya maniche corte/lunghe

řeka: dolů po řece, po proudu řekygiù lungo il fiume

skákat: sport. skákat do výšky/dálkysaltare in alto/in lungo

skok: skok daleký/vysokýsalto in lungo/alto

skokan: skokan do výšky/dálkysaltatore in alto/lungo

široko: široko dalekoin lungo e in largo

tričko: tričko s dlouhým rukávemmaglietta a maniche lunghe

triko: triko s dlouhým rukávemmaglia a maniche lunghe

úhlopříčka: po úhlopříčcelungo la diagonale

vlna: krátké/střední/dlouhé vlny rozhlasovéonde corte/medie/lunghe

výdrž: baterie s dlouhou/vysokou výdržípila a lunga durata

vzhůru: být/zůstat dlouho vzhůruessere/rimanere sveglio/-a a lungo

životnost: baterie s dlouhou životnostíbatteria a lunga durata

kolem: Můžete jít kolem řeky.Potete andare lungo il fiume.

mnohé: To vypovídá mnohé o ...La dice lunga su ...

nadělat: Ty naděláš!Non fare tante storie!, Quanto la fai lunga!

odpočívat: Odpočíval po dlouhé cestě.Si riposava dal lungo viaggio.

okolo: Jeli jsme okolo pláže.Siamo andati lungo la spiaggia.

poležet si: Ráno si rád poleží.La mattina gli piace rimanere nel letto più a lungo.

povídání: To je na delší povídání.È una lunga storia.

protahovat: Moc to neprotahuj!Non farla lunga!

zdaleka: Je zdaleka nejlepší student.È di gran lunga il miglior studente.

zdržet: Dlouho tě nezdržím.Non ti tratterrò (a lungo).

zdržovat: Nezdržuj (to).Non farla lunga., Non far perdere tempo.

chodit: Umí v tom chodit.La sa lunga., Conosce i trucchi del mestiere.

loudat se: Neloudej se s tím!Non tirarla per le lunghe!

nenechavý: mít nenechavé prsty, být nenechavýavere le mani lunghe

protáhnout: protáhnout obličej zašklebit sefare il muso lungo, fare la faccia lunga