Hlavní obsah

dlouho

Příslovce

  • per/da molto tempo(dlouze, mluvit ap.) a lungoJak dlouho to zabere?Quanto (tempo) ci vorrà?Za jak dlouho?In quanto tempo?Je to už dlouho.È già da tanto., Fa molto tempo.být/zůstat dlouho vzhůrufare tardijak dlouhoquanto tempo, quanto a lungodlouho očekávanýlungamente/tanto attesodlouho předtímmolto prima

Vyskytuje se v

dlouhý: dlouhé vlasycapelli lunghi

dlouhý: s dlouhým rukávem košile ap.a maniche lunghe

dlouhý: v dlouhém období/horizontualla lunga

dopředu: (u)dělat co dlouho dopředufare qc con grande anticipo

dosah: dlouhého/krátkého dosahua lunga/breve portata

horizont: přen. v dlouhém (časovém) horizontualla lunga, a lungo andare

chvíle: mít dlouhou chvíliessere annoiato/-a

jak: Jak dlouho?(Da) quanto tempo?

košile: košile s krátkými/dlouhými rukávycamicia (a) maniche corte/lunghe

krátit: krátit si čas/dlouhou chvílifar passare il tempo

nedlouho: nedlouho poté/předtímpoco dopo/prima

noc: dlouho do nocifino a tarda notte

rukáv: s krátkými/dlouhými rukávya maniche corte/lunghe

trať: závod/běh na dlouhé tratěgara /corsa di fondo

trať: běžec na dlouhé tratěfondista

tričko: tričko s dlouhým rukávemmaglietta a maniche lunghe

triko: triko s dlouhým rukávemmaglia a maniche lunghe

vlna: krátké/střední/dlouhé vlny rozhlasovéonde corte/medie/lunghe

výdrž: baterie s dlouhou/vysokou výdržípila a lunga durata

vzhůru: být/zůstat dlouho vzhůruessere/rimanere sveglio/-a a lungo

životnost: baterie s dlouhou životnostíbatteria a lunga durata

bez, beze: bez dlouhého přemýšlenísenza pensarci troppo

dusit: Dusil to v sobě už dlouho.Si tratteneva già da tanto tempo.

na: Na jak dlouho?Per quanto tempo?

odpočívat: Odpočíval po dlouhé cestě.Si riposava dal lungo viaggio.

povídání: To je na delší povídání.È una lunga storia.

rozmýšlet (se): Dlouho se nerozmýšlel.Non ha esitato molto.

trvat: Jak dlouho to bude trvat? vyřízení ap.Quanto ci vorrà?

trvat: Jak dlouho trvá let do...?Quanto dura il volo per...?

vidět se: Dlouho jsme se neviděli.Non ci siamo visti da tanto tempo.

zabrat: Jak dlouho to zabere?Quanto tempo ci vorrà?

zdržet: Dlouho tě nezdržím.Non ti tratterrò (a lungo).

zdržet se: Jak dlouho se tady zdržíš?Per quanto tempo ti fermi qui?

dlouhý: mít dlouhé vedení nechápatessere duro di comprendonio

dlouhý: mít dlouhou chvílinon avere niente da fare, annoiarsi

calzone: calzoni corti/lunghikrátké/dlouhé kalhoty

capello: capelli lunghi/cortidlouhé/krátké vlasy

conservazione: a lunga conservazionetrvanlivý, s dlouhou skladovatelností potraviny ap.

distanza: alla distanzasport. na dlouhé trati, vytrvalostně, přen. s odstupem času, po delší době, dlouhodobě

durata: batterie a/di lunga duratabaterie s dlouhou výdrží/životností

gittata: missile a corta/media/lunga gittatastřela krátkého/středního/dlouhého doletu

gonna: gonna lunga/pantalonedlouhá/kalhotová sukně

lungo: capelli lunghidlouhé vlasy

lungo: strada lungadlouhá cesta

lungo: a lungodlouho

lungo: alla lungazeširoka, rozvláčně mluvit, dlouhodobě, v dlouhém horizontu

lungo: rimanere dove a lungozdržet se kde na delší dobu

maglietta: maglietta a maniche lunghe/cortetričko s dlouhým/krátkým rukávem

manica: a maniche lunghe/cortes dlouhým/krátkým rukávem

marameo: fare marameo a qdělat dlouhý nos na koho

mese: da mesidost dlouho

missile: missile a corto/medio/lungo raggiostřela s krátkým/středním/dlouhým doletem

oggi: dai/dagli oggi e dai/dagli domanina dlouhé lokte, zdlouhavě

onda: onde corte/medie/lunghekrátké/střední/dlouhé vlny

periodo: a breve/lungo periodov krátkém/dlouhém období

strada: fare molta stradaujít dlouhou cestu

tanto: da tantodlouho

tardi: fare tardipřijít pozdě, zpozdit se, být/zůstat dlouho vzhůru

tempo: da lungo/molto tempodlouho/dávno

tempo: poco tempo dopozanedlouho, nedlouho nato

termine: a breve/lungo/medio terminekrátkodobě/dlouhodobě/střednědobě, v krátkém/dlouhém/středním horizontu

troppo: senza pensarci troppobez dlouhého přemýšlení

vita: avere vita breve/lungažít krátký/dlouhý život

impiegare: Quanto ci impieghi per arrivare a...Jak dlouho (ti) to trvá do..., Jak dlouho (ti) zabere cesta do...?

mancare: Manca da casa da molto tempo.Dlouho nebyl doma.

mollare: un lungo tira e molladlouhé průtahy

molto: Era molto che non lo vedevo.Dlouho jsem ho neviděl.

oltre: Durerà una settimana e oltre.Potrvá to (i) déle než týden.

oltre: È oltre un'ora che lo aspetto.Čekám na něho víc/déle než hodinu.

parecchio: È parecchio che aspetti?Čekáš dlouho?

quanto: Quanto è che non lo vedi?Jak dlouho jsi ho neviděl?

quanto: Lo puoi tener quanto tempo vuoi.Můžeš ho mít jak dlouho chceš.

superare: Non dovrebbe superare un'ora.Nemělo by to být delší než hodinu.

tanto: È tanto che ...Už je to tak dlouho, co ...

tempo: Quanto tempo fa?Jak je to dlouho?

tempo: Fa molto tempo.Už je to dlouho.

braccio: Ha le braccia lunghe.dlouhé prsty. má vliv

distesa: a distesahlasitě a dlouze znít ap.

gatta: Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

tirare: tira e molla(přílišné) váhání, dlouhé rozmýšlení, nerozhodný přístup

unghia: avere le unghie lunghemít dlouhé prsty krást ap.