Hlavní obsah

salto

Podstatné jméno mužské

  1. skokpřen. krátká návštěvaspiccare/fare un saltoskočitfare un salto da q(za)skočit za kým, ke komu navštívit
  2. skok, přeskoksalto con l'astasport. skok o tyčisalto in lungosport. skok dalekýsalto in altosport. skok vysokýsalto mortalesaltosalto mortale in avanti/all'indietrosalto vpřed/vzad
  3. skok na lyžích zimní sport, i do vodysalto dal trampolinoskoky na lyžích
  4. nerovnost, výškový rozdíl
  5. spád vody
  6. skok rychlá změna

Vyskytuje se v

daleký: sport. skok dalekýsalto in lungo

dálka: skok do dálkysalto in lungo

o: sport. skok o tyčisalto con l'asta

pojistka: vyhodit pojistkyfar saltare il fusibile

povětří: vyletět do povětří vybouchnoutsaltare in aria, esplodere

povětří: vyhodit co do povětřífar saltare in aria qc, far esplodere qc

skákat: skákat přes švihadlosaltare la corda

skákat: sport. skákat do výšky/dálkysaltare in alto/in lungo

skákat: skákat radostísaltare di gioia

skok: skok daleký/vysokýsalto in lungo/alto

skok: skok o tyčisalto con l'asta

skok: skoky na lyžíchsalto con gli sci

skok: zajít na skok kam, ke komufare uno salto da q

švihadlo: skákat přes švihadlosaltare la corda

tyč: sport. skok o tyčisalto con l'asta

ukvapit se: ukvapit se v závěrechsaltare alle conclusioni, trarre conclusioni affrettate

ulít se: ulít se ze školysaltare/marinare la scuola

unáhlený: dělat unáhlené závěrysaltare alle conclusioni

vpálit: vpálit si kulku do hlavyfarsi saltare le cervella

vyhodit: vyhodit co do vzduchu/povětřífar saltare in aria qc

vyhodit: hovor. vyhodit pojistkyfar saltare i fusibili

vyletět: vyletět do vzduchusaltare in aria

vysoko: skákat vysokosaltare alto

vysoký: sport. skok vysokýsalto in alto

vystřelit: vystřelit komu mozekfar saltare le cervella a q

výška: sport. skok do výškysalto in alto

vzduch: vyletět do vzduchusaltare in aria

vzduch: vyhodit co do vzduchu bomboufar esplodere qc, far saltare qc in aria

zprudka: zprudka osmahnoutfar saltare in padella, rosolare

žabka: házet žabky po voděgiocare a rimbalzello, far saltare/rimbalzare i sassi sul'acqua

bank: rozbít bankfar saltare il banco, sbancare

naskočit: Naskočil do vlaku na poslední chvíli.È saltato sul treno all'ultimo momento.

odskočit si: Jen si na chvíli odskočila na nákup.Ha fatto solo un salto al negozio.

pojistka: Vyletěly/Shořely pojistky.Sono saltati i fusibili.

přeskákat: přeskákat přes řeku po kamenechattraversare il fiume saltando sulle pietre

přeskakovat: CD (přehrávač) přeskakuje.Il CD salta.

přeskočit: Přeskočil plot.Ha saltato oltre il recinto.

skok: Přijďte někdy na skok.Fate un salto da noi., Passate da noi.

vyletět: Vyletěly pojistky.Sono saltati i fusibili.

vypadnout: Vypadl proud.È saltata la corrente., La corrente è andata via.

vyrazit: Z křoví vyrazil zajíc.Dal cespuglio saltò fuori una lepre.

vyřítit se: Ze zatáčky se vyřítilo auto...Dalla curva saltò fuori un'auto...

zmrzačit se: Zmrzačil se při skoku...Si era storpiato saltando ...

otočka: zajít kam (jen) na otočkufare un salto dove

prohnat: prohnat si kulku hlavoufarsi saltare le cervella

rozkrájet se: i kdybych se rozkrájelanche se facessi i salti mortali

alto: sport salto in altoskok vysoký

aria: saltare in ariavyletět do povětří vybouchnout

aria: far saltare in aria qcvyhodit do vzduchu/povětří

asta: salto con l'astaskok o tyči

corda: corda per saltarešvihadlo

corda: saltare la cordaskákat přes švihadlo

fusibile: far saltare il fusibilevyhodit pojistky

padella: (far) saltare in padellaorestovat, zprudka osmahnout (na pánvi)

saltare: saltare giù da qc(se)skočit z čeho

saltare: saltare dalla gioiaskákat radostí

saltare: saltare la cordaskákat přes švihadlo

saltare: saltare in alto/in lungo/con l'astaskákat do výšky/do dálky/o tyči

saltare: saltare in ariavyletět do vzduchu vybouchnout

saltare: far saltare (in aria) qcvyhodit co do vzduchu

saltare: far saltare il fusibilevyhodit pojistky

saltato: saltato in padella(o)restovaný, opečený (na pánvi)

trampolino: trampolino di salto con gli sciskokanský můstek

corrente: È saltata la corrente., È andata via la corrente.Vypadl/Nejde proud.

negozio: Ha fatto un salto al negozio.Skočil do obchodu.

ticchio: Gli è saltato il ticchio di ...Usmyslel si, že ..., Z ničeho nic ho napadlo, že ...

cervello: far(si) saltare le cervellavystřelit (si) mozek

minestra: o mangiare questa minestra o saltare questa finestrazvolit si menší zlo

palo: saltare di palo in frascamluvit páté přes deváté, odbíhat od tématu