Hlavní obsah

vyrazit

Dokonavé sloveso

  1. (zub ap.) co spaccare(dveře ap.) abbattere qc(ránou odstranit) togliere (con un colpo)Vyrazili dveře.Hanno buttato giù la porta.vyrazit dech komumozzare il fiato a qvyrazit zub komuspaccare un dente a q
  2. (vystartovat) odkud saltare fuori, uscire di corsa da qc, lanciarsi (avanti)Z křoví vyrazil zajíc.Dal cespuglio saltò fuori una lepre.
  3. (na cestu ap.) kam mettersi in viaggio/cammino, partire per qc/doveVyrazíme brzy ráno.Partiamo la mattina presto.
  4. expr.(vyhodit ap.) koho buttare fuori, segare qvyrazit koho od zkouškybocciare q all'esame
  5. (vzor do kovu ap.) co do čeho stampare(otiskem) imprimere qc in qc(minci) coniare
  6. (vyrašit) germogliare, mettere le gemme(květiny) sbocciare

Vyskytuje se v

kývnout: Až kývne, můžeš vyrazit.Quanto farà il gesto con la mano, potrai partire.

buttare: vyhodit koho, vyrazit, vyhnat kohobuttare fuori q

cammino: vyrazit, vydat se na cestumettersi in cammino

respiro: vyrazit si dechrimanere senza respiro, bloccarsi il respiro in gola

sfrecciare: vypálit, vystřelit, vyrazit rychle se vzdálitsfrecciare via

tappeto: poslat koho k zemi v boxu ap., přen. odrovnat, srazit na kolena koho, vyrazit dech komu zpráva ap.mandare q al tappeto

viaggio: vyrazit na cestumettersi in viaggio

convenire: Je záhodno vyrazit hned.Conviene partire subito.

mettersi: Vyrazíme hned!Ci mettiamo in viaggio ora!

piombare: Vyrazili ho od zkoušky.Lo hanno piombato.

saltare: pohazovat s kým na kolenou ap., přen. vyrazit, vyhodit koho z pracovního místafar saltare q

sbattere: vyrazit s kým dveřesbattere q fuori della porta

spasso: dát padáka/vyhazov komu, vyhodit/vyrazit z práce kohomandare a spasso q

stucco: šokovat, ohromit koho, vyrazit dech komu, zamávat s kýmlasciare q di stucco

vyrazit: vyrazit dech komumozzare il fiato a q