Hlavní obsah

viaggio

Podstatné jméno mužské

  1. cesta podniknutá ap., cestování, zájezd, výlet, vyjížďkaBuon viaggio!Šťastnou cestu!da viaggiocestovní k cestováníborsa da viaggiocestovní taškaviaggio d'affarislužební cestaandare in viaggio di nozzejet na svatební cestucosti/spese di viaggiocestovní náklady/výlohymettersi in viaggiovyrazit na cestufare un viaggiopodniknout cestuviaggio nel tempocestování v čase
  2. jízda přepravní ap.
  3. rauš, trip, jízda účinek drogy

Vyskytuje se v

affare: viaggio d'affarislužební cesta

agenzia: agenzia di viaggi/turisticacestovní agentura, hovor. cestovka

assicurazione: assicurazione di viaggiocestovní pojištění

buono: Buon viaggio!Šťastnou cestu!

classe: viaggiare in prima classecestovat první třídou

compagno: compagno di viaggiospolucestující

cosmico: viaggi cosmicicesty/lety do vesmíru

diario: diario di viaggio/bordocestovní/palubní deník

emozione: le emozioni del viaggiocestovní horečka

in: viaggiare in trenojet vlakem

intorno: il viaggio intorno al mondocesta kolem světa

leggero: viaggiare leggerocestovat nalehko

lungo: lungo il viaggiov průběhu cesty

nozze: viaggio di nozzesvatební cesta

per: prepararsi per un viaggiopřipravit se na cestu

piacere: viaggio di piacerevýlet, cesta podniknutá pro zábavu

prima: viaggiare in primacestovat první třídou

proseguire: proseguire il cammino/viaggiopokračovat v chůzi/cestě

rimborso: rimborso delle spese di viaggionáhrada cestovních výdajů

riserva: viaggiare in riservajet na rezervu

sacca: sacca da viaggiocestovní vak

stress: stress da viaggiocestovní horečka

viaggio: da viaggiocestovní k cestování

augurare: Ti auguro buon viaggio.Přeju ti šťastnou cestu.

come: Come è andato il viaggio?Jaká byla cesta?

metà: Siamo a metà del viaggio.Jsme v půlce cesty.

mettersi: Ci mettiamo in viaggio ora!Vyrazíme hned!

piacere: Mi piacerebbe viaggiare.Rád(a) bych cestoval(a).

pianificare: Pianifica un viaggio all'estero.Plánuje cestu do zahraničí.

viaggiare: il viaggiarecestování