Hlavní obsah

intorno

Příslovce

  • dokola, okolo, blízkogirare intornotočit se dokolaintorno a venti milaokolo dvaceti tisícsempre intornovždy nablízkuqui intornotady někde nablízku

Přídavné jméno rod mužský/ženský neměnné

Podstatné jméno mužské

Předložka

  • intorno (a) a q/qc kolem, okolo koho/čeho, o(hledně) problému ap., asi tak, přibližněintorno all'anno 1976někdy kolem roku 1976Non girare intorno al discorso!Nechoď kolem horké kaše.La temperatura oscilla intorno allo zero.Teplota se pohybuje okolo nuly.La gente intorno a noi ...Lidé okolo nás ...il viaggio intorno al mondocesta kolem světaall'intornokolem (sebe), (kolem) dokolad'intornokolem (sebe)

Vyskytuje se v

volare: volare attraverso/sopra/intorno a qcproletět čím/nad čím/kolem čeho

kolem: cesta kolem světail viaggio intorno al mondo

krb: u krbu u krbového ohněintorno al caminetto/focolare

po: dívat se po čem hledatguardarsi intorno per qc, cercare qc

cestovat: cestovat kolem světaviaggiare intorno al mondo

čmuchat: Policie pořád čmuchala okolo.La polizia fiutava sempre intorno.

k, ke, ku: Účastníků bylo ke stu.I partecipanti erano intorno a cento.

kolem: rotace kolem vlastní osyla rotazione intorno al proprio asse

kolem: Nebudeme chodit kolem horké kaše.Non gireremo intorno al discorso.

kolem: Pořád se kolem ní motal.Le girava sempre intorno.

kolem: kolem roku 1976intorno al 1976

kolem: něco kolem padesáti pěti o věkuintorno a cinquantacinque

kroužit: Čáp kroužil nad rybníkem.La cicogna girava intorno allo stagno.

někdy: někdy kolem roku 1976circa nel 1976, intorno all'anno 1976

okolo: Lidé okolo nás ...La gente intorno a noi ...

okolo: Běhal okolo stolu.Correva intorno al tavolo.

okolo: Všechno se točí okolo peněz.Tutto gira intorno ai soldi.

okolo: okolo dvaceti tisícintorno a venti mila

okolo: okolo roku 1950intorno al 1950

pohybovat se: Teplota se pohybuje okolo nuly.La temperatura oscilla intorno allo zero.

točit se: Země se točí kolem své osy.La Terra gira intorno al suo asse.

horký: chodit kolem horké kašemenare il can per l'aia, girare intorno a qc, tergiversare

kaše: chodit kolem horké kašemenare il can per l'aia, girare intorno a qc, tergiversare

tancovat: tancovat kolem koho obskakovatgirare intorno a q