Hlavní obsah

intorno

Příslovce

  • dokola, okolo, blízkogirare intornotočit se dokolaintorno a venti milaokolo dvaceti tisícsempre intornovždy nablízkuqui intornotady někde nablízku

Přídavné jméno rod mužský/ženský neměnné

Podstatné jméno mužské

Předložka

  • intorno (a) a q/qc kolem, okolo koho/čeho, o(hledně) problému ap., asi tak, přibližněintorno all'anno 1976někdy kolem roku 1976Non girare intorno al discorso!Nechoď kolem horké kaše., Mluv jasně a nekličkuj!La temperatura oscilla intorno allo zero.Teplota se pohybuje okolo nuly.La gente intorno a noi ...Lidé okolo nás ...il viaggio intorno al mondocesta kolem světaall'intornokolem (sebe), (kolem) dokolad'intornokolem (sebe)

Vyskytuje se v

volare: volare attraverso/sopra/intorno a qcproletět čím/nad čím/kolem čeho

kolem: il viaggio intorno al mondocesta kolem světa

krb: intorno al caminetto/focolareu krbu u krbového ohně

po: guardarsi intorno per qc, cercare qcdívat se po čem hledat

cestovat: viaggiare intorno al mondocestovat kolem světa

čmuchat: La polizia fiutava sempre intorno.Policie pořád čmuchala okolo.

k, ke, ku: I partecipanti erano intorno a cento.Účastníků bylo ke stu.

kroužit: La cicogna girava intorno allo stagno.Čáp kroužil nad rybníkem.

někdy: circa nel 1976, intorno all'anno 1976někdy kolem roku 1976

okolo: La gente intorno a noi ...Lidé okolo nás ...

pohybovat se: La temperatura oscilla intorno allo zero.Teplota se pohybuje okolo nuly.

točit se: La Terra gira intorno al suo asse.Země se točí kolem své osy.

horký: menare il can per l'aia, girare intorno a qc, tergiversarechodit kolem horké kaše

kaše: menare il can per l'aia, girare intorno a qc, tergiversarechodit kolem horké kaše

tancovat: girare intorno a qtancovat kolem koho obskakovat

intorno: girare intornotočit se dokola