Hlavní obsah

assicurazione

Podstatné jméno ženské

  1. ujištění, zajištění
  2. pojištění, zabezpečení pojistné, pojistka smlouvapagare l'assicurazionezaplatit pojistkupolizza di assicurazionepojistná smlouva, pojistka listinaassicurazione sulla vitaživotní pojistkaassicurazione socialesociální pojištěníassicurazione sanitariazdravotní pojištěníassicurazione supplementarepřipojištěníassicurazione autopojištění vozidla, havarijní pojištěníassicurazione pensionisticadůchodové pojištěníassicurazione contro gli infortuniúrazové pojištěníassicurazione di viaggiocestovní pojištění
  3. pojišťovna

Vyskytuje se v

polizza: polizza (di assicurazione)pojistná smlouva, pojistka dokument

incendio: assicurazione contro gli incendipojištění proti požáru

infortunio: assicurazione contro gli infortuniúrazové pojištění

obbligatorio: assicurazione obbligatoriapovinné pojištění

cestovní: assicurazione di viaggiocestovní pojištění

havarijní: assicurazione casco, casco collisione, pojištění vozidla assicurazione autohavarijní pojištění

nemocenský: assicurazione malattia, systém správy cassa mutuanemocenské pojištění

pojistka: assicurazione sulla vitaživotní pojistka

pojistný: polizza di assicurazionepojistná smlouva

pojištění: assicurazione di viaggiocestovní pojištění

povinný: (assicurazione) responsabilità civile auto, RCApovinné ručení pojištění motoristů

ručení: assicurazione (auto) obbligatoriapovinné ručení

sdružený: assicurazione multirischiekon. sdružené pojištění

úrazový: assicurazione contro gli infortuniúrazové pojištění

zdravotní: assicurazione sanitariazdravotní pojištění

životní: assicurazione sulla vitaživotní pojištění

assicurazione: polizza di assicurazionepojistná smlouva, pojistka listina