Hlavní obsah

piacere

Intranzitivní slovesoaus. essere

  • a q líbit se, chutnat, zamlouvat se komuTi piacciono gli spaghetti?Chutnají ti špagety?Mi piacerebbe viaggiare.Rád(a) bych cestoval(a).Ti piace?Líbí se ti?

Podstatné jméno mužské

  1. potěšení, radost, požitekQuesta macchina va che è un piacere.To auto jede jedna radost.Piacere (di conoscerla)!Těší mě. při seznamováníCon piacere!(Velmi) rád(a)!, Milerád(a)!, S radostí!aver piacere di qcmít z čeho radosta piaceredle libosti, jak je liboviaggio di piacerevýlet, cesta podniknutá pro zábavu
  2. laskavost, službičkaMi fai un piacere?Uděláš pro mě něco?Fammi il piacere!Buď tak laskav(á)!per piacereprosím žádost ap.

Vyskytuje se v

carne: piaceri della carnetělesné požitky

corpo: piaceri del corpotělesné rozkoše

mondano: piaceri mondanisvětské radosti

senso: piaceri dei sensitělesné požitky

casino: Mi piace un casino.Šíleně se mi líbí.

compenso: Guadagno poco, ma in compenso il lavoro mi piace.Vydělám málo, ale zato mám svou práci rád.

misterioso: Le piace fare la misteriosa.Ráda se dělá tajemnou.

mucchio: hovor. Mi piace un mucchio.Strašně se mi (to) líbí.

no: Ti piace, no?Líbí se ti, ne?

più: Mi piace di più la tua macchina.Víc se mi líbí tvé auto.

poco: Il film mi è piaciuto poco.Ten film se mi moc nelíbil.

prima: Prima il dovere, poi il piacere.Nejdřív povinnosti, potom zábava.

quanto: Quanto mi piace!To se mi tak líbí!

quanto: Quanto più lo conosco, tanto meno mi piace.Čím víc ho znám, tím míň se mi líbí.

sacco: Mi piace un sacco.Hrozně se mi to líbí.

santo: fammi il santo piacere ...buď té dobroty ..., udělej mi tu laskavost ...

sebbene: Sebbene non mi piaccia ...Ačkoli se mi to nelíbí ...

libo: jak je libo dle libostia piacere

obliba: s oblibou dělat cofare qc con piacere

potěšení: (jen) pro potěšení(solo) per piacere

požitek: mít požitek z čehoaver piacere di qc

rád: rád dělat co s obliboufare qc con piacere

rád: Rád bych...Vorrei..., Mi piacerebbe...

radost: s radostí udělat cofare qc con piacere

radost: udělat komu radostpotěšit far piacere a q

těšit: Těší mě. při seznamováníPiacere (di conoscerla)

ale: Rád bych přišel, ale nemohu.Mi piacerebbe venire, ma non posso.

bavit: Baví mě čtení.Mi piace leggere., Leggere mi diverte.

bavit: Už mě to nebaví.Non mi piace più., mám toho dost Mi sono stancato/-a., Ne sono stufo.

fotit: Nerada se fotí.Non le piace essere fotografata.

fotografovat: Nerad se fotografuji.Non mi piace essere fotografato.

hrozně: Hrozně rád bych přišel, ale...Mi piacerebbe molto venire ma...

chutnat: Chutná ti (to)?Ti piace?

chutnat: Nechutnalo mi to.Non mi è piaciuto.

jeho: Filmy to je jeho. má je rádGli piacciono i film.

jezdit: Rád jezdím na lyžích.Mi piace sciare.

líbit: To si dám líbit!Questo sì che mi piace!

líbit se: Nelíbí se mi to.Non mi piace.

líbit se: Jak se vám to líbilo?Vi è piaciuto?, Come lo avete trovato?

líbit se: Moc se mi to líbilo.Mi è piaciuto molto.

líbit se: Více by se mi líbilo...Mi piacerebbe di più...

málokterý: Chutná mi málokteré jídlo.Ben pochi cibi mi piacciono.

mít: Mám rád špagety.Mi piacciono gli spaghetti.

mně: Mně se to líbí.Mi piace.

moc: Moc se mi to líbí.Mi piace molto.

nalézt: Nalezl potěšení v četbě.Ha trovato piacere nella lettura.

nějak: Nějak se mi to nezdá.Mi sembra losco., Non mi piace.

nejraději: Co máš nejraději?Che cosa ti piace più di tutto?

nejvíc: Který se ti líbí nejvíc?Quale ti piace di più?

nerad: Nerad prohrávám.Non mi piace perdere.

pochutnat si: Pochutnal sis?Ti è piaciuto?

pochutnat si: Moc jsem si pochutnal.È stato delizioso., Mi è piaciuto molto.

poležet si: Ráno si rád poleží.La mattina gli piace rimanere nel letto più a lungo.

potěšení: Bude mi potěšením...Sarà un piacere per me...

potěšení: Bylo mi potěšením.È stato un piacere.

potěšit: Moc mě to potěšilo.Mi ha fatto molto piacere.

poznávat: Rád vás poznávám.Piacere (di conoscerla).

poznávat: Rád poznávám nové lidi.Mi piace incontrare nuova gente.

proto: Proto se mi to nelíbí.È per questo che non mi piace.

rád: Rád cestuje.Gli piace viaggiare.

rád: Rád vás poznávám.È un piacere conoscerla/fare la sua conoscenza., hovor. Piacere!, řidč. Sono lieto di conoscerla.

rád: Rád!Con piacere!, Volentieri!

rád: Rádo se stalo. odpověď na poděkováníÈ stato un piacere.

rád: Má rád kávu.Gli piace il caffè.

rád: Mám to tak raději.Mi piace di più così.

radost: S radostí. odpověď na pozvání ap.Con piacere.

radost: světské radostipiaceri terrestri

s, se: s radostí pomohu ap.con piacere

sobě: Nerad mluvím o sobě.Non mi piace parlare di me.

stát se: Rádo se stalo. po poděkováníÈ stato un piacere.

také: Mně se to také líbí.Anche a me piace.

těšit: To mě těší.Mi fa piacere.

těšit se: Budu se těšit. na setkání ap.Sarà un piacere.

ti: Líbí se ti to?Ti piace?

udělat: Uděláš mi laskavost?Mi fai un piacere/favore?

vcelku: Vcelku se mi to líbí.Mi piace abbastanza.

vidět: Rád tě vidím.Che bello vederti!, Mi fa piacere incontrarti!

zachutnat: Zachutnalo mu to.Gli è piaciuto., L'ha trovato buono.