Hlavní obsah

piacere

Intranzitivní slovesoaus. essere

  • a q líbit se, chutnat, zamlouvat se komuTi piacciono gli spaghetti?Chutnají ti špagety?Mi piacerebbe viaggiare.Rád(a) bych cestoval(a).Ti piace?Líbí se ti?

Podstatné jméno mužské

  1. potěšení, radost, požitekQuesta macchina va che è un piacere.To auto jede jedna radost.Piacere (di conoscerla)!Těší mě. při seznamováníCon piacere!(Velmi) rád(a)!, Milerád(a)!, S radostí!aver piacere di qcmít z čeho radosta piaceredle libosti, jak je liboviaggio di piacerevýlet, cesta podniknutá pro zábavu
  2. laskavost, službičkaMi fai un piacere?Uděláš pro mě něco?Fammi il piacere!Buď tak laskav(á)!per piacereprosím žádost ap.

Vyskytuje se v

carne: piaceri della carnetělesné požitky

corpo: piaceri del corpotělesné rozkoše

mondano: piaceri mondanisvětské radosti

piacere: Piacere (di conoscerla)!Těší mě. při seznamování

senso: piaceri dei sensitělesné požitky

casino: Mi piace un casino.Šíleně se mi líbí.

compenso: Guadagno poco, ma in compenso il lavoro mi piace.Vydělám málo, ale zato mám svou práci rád.

misterioso: Le piace fare la misteriosa.Ráda se dělá tajemnou.

mucchio: hovor. Mi piace un mucchio.Strašně se mi (to) líbí.

no: Ti piace, no?Líbí se ti, ne?

più: Mi piace di più la tua macchina.Víc se mi líbí tvé auto.

poco: Il film mi è piaciuto poco.Ten film se mi moc nelíbil.

prima: Prima il dovere, poi il piacere.Nejdřív povinnosti, potom zábava.

quanto: Quanto mi piace!To se mi tak líbí!

sacco: Mi piace un sacco.Hrozně se mi to líbí.

santo: fammi il santo piacere ...buď té dobroty ..., udělej mi tu laskavost ...

sebbene: Sebbene non mi piaccia ...Ačkoli se mi to nelíbí ...

libo: a piacerejak je libo dle libosti

obliba: fare qc con piaceres oblibou dělat co

potěšení: (solo) per piacere(jen) pro potěšení

požitek: aver piacere di qcmít požitek z čeho

rád: fare qc con piacererád dělat co s oblibou

radost: fare qc con piaceres radostí udělat co

těšit: Piacere (di conoscerla)Těší mě. při seznamování

ale: Mi piacerebbe venire, ma non posso.Rád bych přišel, ale nemohu.

bavit: Mi piace leggere., Leggere mi diverte.Baví mě čtení.

fotit: Non le piace essere fotografata.Nerada se fotí.

fotografovat: Non mi piace essere fotografato.Nerad se fotografuji.

hrozně: Mi piacerebbe molto venire ma...Hrozně rád bych přišel, ale...

chutnat: Ti piace?Chutná ti (to)?

jeho: Gli piacciono i film.Filmy to je jeho. má je rád

jezdit: Mi piace sciare.Rád jezdím na lyžích.

líbit: Questo sì che mi piace!To si dám líbit!

líbit se: Non mi piace.Nelíbí se mi to.

málokterý: Ben pochi cibi mi piacciono.Chutná mi málokteré jídlo.

mít: Mi piacciono gli spaghetti.Mám rád špagety.

mně: Mi piace.Mně se to líbí.

moc: Mi piace molto.Moc se mi to líbí.

nalézt: Ha trovato piacere nella lettura.Nalezl potěšení v četbě.

nějak: Mi sembra losco., Non mi piace.Nějak se mi to nezdá.

nejraději: Che cosa ti piace più di tutto?Co máš nejraději?

nejvíc: Quale ti piace di più?Který se ti líbí nejvíc?

nerad: Non mi piace perdere.Nerad prohrávám.

pochutnat si: Ti è piaciuto?Pochutnal sis?

poležet si: La mattina gli piace rimanere nel letto più a lungo.Ráno si rád poleží.

potěšit: Mi ha fatto molto piacere.Moc mě to potěšilo.

poznávat: Piacere (di conoscerla).Rád vás poznávám.

proto: È per questo che non mi piace.Proto se mi to nelíbí.

s, se: con piaceres radostí pomohu ap.

sobě: Non mi piace parlare di me.Nerad mluvím o sobě.

stát se: È stato un piacere.Rádo se stalo. po poděkování

také: Anche a me piace.Mně se to také líbí.

těšit se: Sarà un piacere.Budu se těšit. na setkání ap.

ti: Ti piace?Líbí se ti to?

udělat: Mi fai un piacere/favore?Uděláš mi laskavost?

vcelku: Mi piace abbastanza.Vcelku se mi to líbí.

vidět: Che bello vederti!, Mi fa piacere incontrarti!Rád tě vidím.

zachutnat: Gli è piaciuto., L'ha trovato buono.Zachutnalo mu to.

zajímat: Mi piacerebbe sapere se ...Zajímalo by mne, jestli ...

záliba: Le piace..., Ha una predilezione per...Má zálibu v...

zalíbit se: Mi è piaciuta immediatamente.Hned se mi zalíbila.

zamlouvat se: Gli piace.Zamlouvá se mu to.

zatímco: Mi piace lo sport mentre lei preferisce la lettura.Mám rád sport, zatímco ona ráda čte.

zvlášť: Le piacciono i fiori, specialmente le rose.Má ráda květiny, zvlášť růže.

že: Lo sai che mi piaci.Víš, že se mi líbíš.

pastva: essere il piacere per gli occhibýt pastva pro oči

strana: Il piacere è tutto mio.Potěšení je na mé straně.

zalíbení: prendere a benvolere q/qc, prendere q in simpatia, v činnosti scoprire il piacere di (fare) qc, prenderci gusto a fare qcnajít zalíbení v kom/čem

piacere: Ti piacciono gli spaghetti?Chutnají ti špagety?