Hlavní obsah

senso

Podstatné jméno mužské

  1. smysl prostředek vnímání ap.i cinque sensipět smyslůsenso dell'uditosluchperdere i sensiztratit vědomíriacquistare i sensinabýt vědomí, přijít k sobě
  2. pocit(y), cítění
  3. pocit viny ap.
  4. di qc smysl, cit pro co spravedlnost ap., cítění morální ap.buon senso, senso comunezdravý/selský rozumpiaceri dei sensitělesné požitky
  5. význam, smysl slova ap.avere sensodávat smyslai sensi della leggeve smyslu zákonain un certo senso ...v určitém smyslu ...
  6. směr pohybu ap.senso unicojednosměrkaa senso unicojednosměrný, přen. jednostranný pohled ap.in senso orario/antiorariopo/proti směru hodinových ručiček

Vyskytuje se v

orario: in senso orariove směru hodinových ručiček

antiorario: in senso antiorarioproti směru hodinových ručiček

cinque: i cinque sensipět smyslů

colpa: senso/sentimento di colpapocit viny/provinění

comune: senso comunezdravý/selský rozum

dovere: senso del doveresmysl pro povinnost

inganno: l'inganno dei sensimámení smyslů

insicurezza: senso di insicurezzapocit nejistoty

largo: in senso largov širším (slova) smyslu

lato: in senso latov širším (slova) smyslu

lunghezza: nel senso della lunghezzana délku, po délce rozříznout ap.

morale: senso moralesmysl pro morálku, mravní svědomí schopnost rozlišit správné a špatné

opposto: nella direzione opposta, in senso oppostoopačným směrem

orientamento: senso di/dell' orientamentoorientační smysl

pudore: senso di pudorepocit studu

riprendere: riprendere i sensiprobrat se, přijít k sobě

strada: strada a senso unicojednosměrka, jednosměrná ulice

traffico: traffico a senso unicojednosměrný provoz

misura: Non hai il senso della misura.Neznáš míru., Nevíš, kdy přestat.

umorismo: avere il senso dell'umorismomít smysl pro humor

délka: na délku, po délce rozříznout ap.nel senso della lunghezza

hodinový: po/proti směru hodinových ručičekin senso orario/antiorario

obchodní: mít obchodního duchaavere senso per gli affari, avere uno spirito commerciale

obrazně: obrazně řečenodetto in senso figurato

opačný: opačným směremnella direzione opposta, in senso opposto

orientační: orientační smyslsenso d'orientamento

pocit: pocit vinysenso di colpa

postrádat: postrádat smyslmancare di senso

pro: smysl pro humorsenso dell'umorismo

proti: proti směru hodinových ručiček pohybovat se ap.nel senso antiorario

přísně: přísně vzatostrettamente parlando, a rigor di termini, v úzkém slova smyslu in senso stretto

ručička: po směru hodinových ručičekin senso orario

směr: opačným směremin senso opposto

směr: po/proti směru hodinových ručičekin senso orario/antiorario

smysl: smysl životasenso della vita

smysl: nemá smysl dělat conon ha senso fare qc

smysl: smysl pro humor(senso dell') umorismo

smysl: orientační smyslsenso di orientamento

smyslový: smyslové orgányorgani di senso

šestý: šestý smyslsesto senso

šířka: na šířku složený ap.nel senso della larghezza

ukolébat se: nechat se ukolébat ztratit ostražitost ap.lasciarsi prendere da un falso senso di sicurezza

určitý: v určitém smysluin qualche/un certo senso

užší: v užším (slova) smyslunel senso più stretto

vina: pocit vinysenso di colpa

význam: v přeneseném významuin senso figurato

dávat: To nedává smysl.Non ha (nessun) senso.

humor: smysl pro humorsenso dell'umorismo

pocit: Mám divný pocit, že...Ho uno strano senso che...

prokázat: Prokázal smysl pro humor.Ha dimostrato il suo senso dell'umorismo.

smysl: To nedává smysl.Non ha senso.

smysl: všech pět smyslůtutti i cinque sensi

unikat: Uniká mi význam té věty.Mi sfugge il senso della frase.

vyvolat: vyvolat pocit vinyprovocare il senso di colpa

význam: To nemá význam.Non ha senso.

selský: selský rozumbuon senso

sobě: přijít k sobě z bezvědomí ap.tornare in sé, riprendere conoscenza/i sensi