Hlavní obsah

senso

Podstatné jméno mužské

  1. smysl prostředek vnímání ap.i cinque sensipět smyslůsenso dell'uditosluchperdere i sensiztratit vědomíriacquistare i sensinabýt vědomí, přijít k sobě
  2. pocit(y), cítění
  3. pocit viny ap.
  4. di qc smysl, cit pro co spravedlnost ap., cítění morální ap.buon senso, senso comunezdravý/selský rozumpiaceri dei sensitělesné požitky
  5. význam, smysl slova ap.avere sensodávat smyslai sensi della leggeve smyslu zákonain un certo senso ...v určitém smyslu ...
  6. směr pohybu ap.senso unicojednosměrkaa senso unicojednosměrný, přen. jednostranný pohled ap.in senso orario/antiorariopo/proti směru hodinových ručiček

Vyskytuje se v

antiorario: in senso antiorarioproti směru hodinových ručiček

cinque: i cinque sensipět smyslů

colpa: senso/sentimento di colpapocit viny/provinění

comune: senso comunezdravý/selský rozum

dovere: senso del doveresmysl pro povinnost

inganno: l'inganno dei sensimámení smyslů

insicurezza: senso di insicurezzapocit nejistoty

largo: in senso largov širším (slova) smyslu

lato: in senso latov širším (slova) smyslu

lunghezza: nel senso della lunghezzana délku, po délce rozříznout ap.

morale: senso moralesmysl pro morálku, mravní svědomí schopnost rozlišit správné a špatné

opposto: nella direzione opposta, in senso oppostoopačným směrem

orientamento: senso di/dell' orientamentoorientační smysl

pudore: senso di pudorepocit studu

riprendere: riprendere i sensiprobrat se, přijít k sobě

senso: senso dell'uditosluch

strada: strada a senso unicojednosměrka, jednosměrná ulice

traffico: traffico a senso unicojednosměrný provoz

misura: Non hai il senso della misura.Neznáš míru., Nevíš, kdy přestat.

umorismo: avere il senso dell'umorismomít smysl pro humor

délka: nel senso della lunghezzana délku, po délce rozříznout ap.

hodinový: in senso orario/antiorariopo/proti směru hodinových ručiček

obchodní: avere senso per gli affari, avere uno spirito commercialemít obchodního ducha

obrazně: detto in senso figuratoobrazně řečeno

opačný: nella direzione opposta, in senso oppostoopačným směrem

orientační: senso d'orientamentoorientační smysl

pocit: senso di colpapocit viny

postrádat: mancare di sensopostrádat smysl

pro: senso dell'umorismosmysl pro humor

proti: nel senso antiorarioproti směru hodinových ručiček pohybovat se ap.

přísně: strettamente parlando, a rigor di termini, v úzkém slova smyslu in senso strettopřísně vzato

ručička: in senso orariopo směru hodinových ručiček

směr: in senso oppostoopačným směrem

smysl: senso della vitasmysl života

smyslový: organi di sensosmyslové orgány

šestý: sesto senso šestý smysl

šířka: nel senso della larghezzana šířku složený ap.

ukolébat se: lasciarsi prendere da un falso senso di sicurezzanechat se ukolébat ztratit ostražitost ap.

určitý: in qualche/un certo sensov určitém smyslu

užší: nel senso più strettov užším (slova) smyslu

vina: senso di colpapocit viny

význam: in senso figuratov přeneseném významu

dávat: Non ha (nessun) senso.To nedává smysl.

humor: senso dell'umorismosmysl pro humor

prokázat: Ha dimostrato il suo senso dell'umorismo.Prokázal smysl pro humor.

unikat: Mi sfugge il senso della frase.Uniká mi význam té věty.

vyvolat: provocare il senso di colpavyvolat pocit viny

selský: buon senso selský rozum

sobě: tornare in sé, riprendere conoscenza/i sensipřijít k sobě z bezvědomí ap.

orario: in senso orariove směru hodinových ručiček