Hlavní obsah

colpa

Podstatné jméno ženské

  1. vina, proviněníDi chi è la colpa?Kdo za to může?, Čí je to vina?Non è colpa mia!Já za to nemůžu!dare la colpa a qvinit koho, dávat vinu komuper colpa di q/qcvinou, zaviněním koho, kvůli komu/čemusenso/sentimento di colpapocit viny/provinění
  2. hřích, poklesek
  3. di qc vina, odpovědnost za coessere in colpabýt na viněsentirsi in colpacítit se vinen/provinile
  4. zavinění

Vyskytuje se v

colpo: colpo (apoplettico)(mozková) mrtvice

nullo: (colpo) nulloteč v tenise ap.

apoplettico: colpo apoplettico(záchvat) mrtvice

aria: corrente/colpo d'ariaprůvan

calore: prendere un colpo di caloredostat úpal

complesso: complesso di colpakomplex viny

dare: dare la colpa a q di qc(ob)vinit koho z čeho, dávat vinu komu za co, svést co na koho

ferro: dare un colpo di ferro a qcrychle přežehlit co

forbice: dare un colpo di forbiciustřihnout nůžkami

fortuna: colpo di fortunaklika, šťastná náhoda

freno: dare un colpo di frenidupnout na brzdu

frusta: colpo di frustašlehnutí bičem, přen. hyperextenze krku při havárii ap.

gettare: gettare la colpa addosso a qházet vinu na koho

perdere: perdere colpivynechávat srdce, motor ap.

piazzare: piazzare un pugno/colpozasadit ránu

proibito: sport colpo proibitozakázaný úder v boxu

schiacciato: sport colpo schiacciatosmeč

sferrare: sferrare un colpo a qohnat se po kom, jednu natáhnout komu

esplodere: Esplose due colpi.Vystřelil dvě rány.

mancare: mancare un colponetrefit (se)

sparare: sparare un colpo in facciavrazit facku

mancino: giocare un tiro/colpo mancino a qudělat podraz, ušít levárnu na koho, dát komu podpásovku

sopra: scaricare la colpa sopra qhodit vinu na koho

dupnout: dare un colpo di gasdupnout na to/plyn

efekt: fare qc per far colpodělat co jen na efekt

flek: immediatamente, sul momento, lì per lì, sul colpo, z hlavy - říct, vědět su due piediz fleku hned

místo: sul posto, ihned též sul colpo, subitona místě

pocit: senso di colpapocit viny

pod, pode: colpo bassorána pod pás

převrat: tentativo di colpo di statopokus o převrat

příhoda: colpo apopletticomed. mozková příhoda

rána: in un colpo solojednou ranou skolit ap.

ráz: d'un solo colpojedním rázem

spoluzavinění: concorso di colpaspoluzavinění (nedbalostí) poškozeného

strefit se: mancare il colponestrefit se

svalit: scaricare/far ricadere la colpa su qsvalit vinu na koho

šlápnout: dare un colpo di frenišlápnout na brzdu i přen.

trefa: colpo nel segnotrefa do černého i přen.

úder: colpo di fulmine, i zranění fulminazione úder blesku

úpal: prendere un colpo di caloredostat úpal

vina: essere in colpa, essere colpevolebýt na vině

vinou: di/per propria colpa, per colpa suavlastní vinou

výstražný: colpo di avvertimentovýstražný výstřel (do vzduchu)

zásah: colpo nel centro (del bersaglio), přen. colpo nel segnozásah do černého do středu terče

zavinění: (non) per colpa sua/propria colpa(nikoli) vlastním zaviněním

ačkoli: ... anche se non è colpa mia.... ačkoli to není moje vina.

čí: Di chi è la colpa?Čí je to vina?

dorazit: Gli hanno dato il colpo di grazia.Dorazili ho, aby se netrápil.

chyba: È tutta colpa tua.To je všechno tvoje chyba. vina

mimo: Ha mancato (il colpo).Střelil mimo.

mířený: colpo ben mirato/centrato/assestatodobře mířená rána

moct: Di chi è la colpa?Kdo za to může?

najisto: Sono andati a colpo sicuro.Šli najisto. měli to obhlídnuté

napoprvé: È riuscito al primo colpo.Povedlo se mu to napoprvé.

prosekat: aprirsi la strada a colpi d'asciaprosekat si cestu džunglí ap.

připustit: Lui non ammetterà mai che la colpa è sua.On si nikdy nepřipustí, že to zavinil.

skolit: Ha mandato l'avversario a terra con un colpo.Skolil protivníka jednou ranou.

svádět: Danno la colpa al tempo.Svádějí to na počasí.

svést: Hanno scaricato la colpa su di lui., Hanno dato la colpa a lui.Svedli to na něj.

tebou: Non è colpa tua.To není tebou.

vyvolat: provocare il senso di colpavyvolat pocit viny

za: Di chi è la colpa?Kdo za to může?

zavinit: Chi lo ha causato?, Di chi è la colpa?Kdo to zavinil?

zazlívat: Non te ne faccio una colpa.Nezazlívám ti to.

husarský: prodezza , impresa (eroica), colpo di bravurahusarský kousek

colpa: dare la colpa a qvinit koho, dávat vinu komu

klepnout: Mi ha fatto quasi venire un colpo!Málem mě z toho kleplo!

vyžrat: prendere la colpa, andarci di mezzo per qvyžrat to za koho

zátah: in una tirata, in un solo colpona jeden zátah