Hlavní obsah

colpa

Podstatné jméno ženské

  1. vina, proviněníDi chi è la colpa?Kdo za to může?, Čí je to vina?Non è colpa mia!Já za to nemůžu!dare la colpa a qvinit koho, dávat vinu komuper colpa di q/qcvinou, zaviněním koho, kvůli komu/čemusenso/sentimento di colpapocit viny/provinění
  2. hřích, poklesek
  3. di qc vina, odpovědnost za coessere in colpabýt na viněsentirsi in colpacítit se vinen/provinile
  4. zavinění

Vyskytuje se v

complesso: complesso di colpakomplex viny

dare: dare la colpa a q di qc(ob)vinit koho z čeho, dávat vinu komu za co, svést co na koho

gettare: gettare la colpa addosso a qházet vinu na koho

sopra: scaricare la colpa sopra qhodit vinu na koho

pocit: pocit vinysenso di colpa

spoluzavinění: spoluzavinění (nedbalostí) poškozenéhoconcorso di colpa

svalit: svalit vinu na kohoscaricare/far ricadere la colpa su q

vina: být na viněessere in colpa, essere colpevole

vina: být bez vinyessere senza colpa

vina: pocit vinysenso di colpa

vina: Čí je to vina?Di chi è la colpa?

vina: To není moje vina.Non è colpa mia.

vinou: vlastní vinoudi/per propria colpa, per colpa sua

zavinění: (nikoli) vlastním zaviněním(non) per colpa sua/propria colpa

ačkoli: ... ačkoli to není moje vina.... anche se non è colpa mia.

čí: Čí je to vina?Di chi è la colpa?

chyba: To je všechno tvoje chyba. vinaÈ tutta colpa tua.

moct: Kdo za to může?Di chi è la colpa?

moct: Já za to nemůžu.Non è colpa mia.

připustit: On si nikdy nepřipustí, že to zavinil.Lui non ammetterà mai che la colpa è sua.

svádět: Svádějí to na počasí.Danno la colpa al tempo.

svést: Svedli to na něj.Hanno scaricato la colpa su di lui., Hanno dato la colpa a lui.

tebou: To není tebou.Non è colpa tua.

vyvolat: vyvolat pocit vinyprovocare il senso di colpa

za: Kdo za to může?Di chi è la colpa?

zavinit: Kdo to zavinil?Chi lo ha causato?, Di chi è la colpa?

zazlívat: Nezazlívám ti to.Non te ne faccio una colpa.

vyžrat: vyžrat to za kohoprendere la colpa, andarci di mezzo per q