Hlavní obsah

vinou

Předložka

  • koho per colpa, a causa di qvlastní vinoudi/per propria colpa, per colpa sua

Vyskytuje se v

klikatě: klikatě se vinoutserpeggiare

nevina: prokázat čí nevinudimostrare l'innocenza di q

obžaloba: zprostit koho viny ve všech bodech obžaloby/obžaloby v plném rozsahuprosciogliere/assolvere q da tutte le accuse

pocit: pocit vinysenso di colpa

svalit: svalit vinu na kohoscaricare/far ricadere la colpa su q

vina: být na viněessere in colpa, essere colpevole

vina: být bez vinyessere senza colpa

vina: pocit vinysenso di colpa

vina: Čí je to vina?Di chi è la colpa?

vina: To není moje vina.Non è colpa mia.

zprostit: zprostit koho viny soudněassolvere q

zproštění: práv. zproštění viny/obviněníassoluzione , proscioglimento

ačkoli: ... ačkoli to není moje vina.... anche se non è colpa mia.

čí: Čí je to vina?Di chi è la colpa?

vyvolat: vyvolat pocit vinyprovocare il senso di colpa

addebito: muovere un addebito a qobvinit, obviňovat koho, připisovat vinu komu

colpa: dare la colpa a qvinit koho, dávat vinu komu

colpa: per colpa di q/qcvinou, zaviněním koho, kvůli komu/čemu

colpa: senso/sentimento di colpapocit viny/provinění

colpa: essere in colpabýt na vině

colpevole: confessarsi colpevolepřiznat svoji vinu

complesso: complesso di colpakomplex viny

confesso: essere reo confessopřiznat vinu

dare: dare la colpa a q di qc(ob)vinit koho z čeho, dávat vinu komu za co, svést co na koho

dichiararsi: dichiararsi colpevolepřiznat se, doznat svoji vinu prohlášením před soudem

gettare: gettare la colpa addosso a qházet vinu na koho

prosciogliere: prosciogliere q da tutte le accusezprostit koho viny ve všech bodech obžaloby

riconoscersi: riconoscersi colpevolepřiznat svoji vinu

colpa: Di chi è la colpa?Kdo za to může?, Čí je to vina?

reo: essere reo confessopřiznat vinu

sopra: scaricare la colpa sopra qhodit vinu na koho