Hlavní obsah

vinou

Předložka

  • koho per colpa, a causa di qvlastní vinoudi/per propria colpa, per colpa sua

Vyskytuje se v

klikatě: klikatě se vinoutserpeggiare

nevina: prokázat čí nevinudimostrare l'innocenza di q

obžaloba: zprostit koho viny ve všech bodech obžaloby/obžaloby v plném rozsahuprosciogliere/assolvere q da tutte le accuse

pocit: pocit vinysenso di colpa

svalit: svalit vinu na kohoscaricare/far ricadere la colpa su q

vinou: vlastní vinoudi/per propria colpa, per colpa sua

zprostit: zprostit koho viny soudněassolvere q

zproštění: práv. zproštění viny/obviněníassoluzione , proscioglimento

ačkoli: ... ačkoli to není moje vina.... anche se non è colpa mia.

čí: Čí je to vina?Di chi è la colpa?

vyvolat: vyvolat pocit vinyprovocare il senso di colpa

addebito: obvinit, obviňovat koho, připisovat vinu komumuovere un addebito a q

colpa: vinit koho, dávat vinu komudare la colpa a q

colpevole: přiznat svoji vinuconfessarsi colpevole

complesso: komplex vinycomplesso di colpa

confesso: přiznat vinuessere reo confesso

dare: (ob)vinit koho z čeho, dávat vinu komu za co, svést co na kohodare la colpa a q di qc

dichiararsi: přiznat se, doznat svoji vinu prohlášením před soudemdichiararsi colpevole

gettare: házet vinu na kohogettare la colpa addosso a q

prosciogliere: zprostit koho viny ve všech bodech obžalobyprosciogliere q da tutte le accuse

riconoscersi: přiznat svoji vinuriconoscersi colpevole

reo: přiznat vinuessere reo confesso

sopra: hodit vinu na kohoscaricare la colpa sopra q

vina: být na viněessere in colpa, essere colpevole