Hlavní obsah

smysl

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (význam) senso m, significato m
  2. (účel) senso m, scopo m(funkce) intenzione fTo nedává smysl.Non ha senso.smysl životasenso m della vitanemá smysl dělat conon ha senso fare qc
  3. (cit) pro co senso di qcsmysl pro humor(senso dell') umorismoorientační smyslsenso m di orientamento
  4. (zrak ap.) senso mvšech pět smyslůtutti i cinque sensi
  5. smysly (jasné vědomí) sennobýt zcela při smyslechessere pienamente in sennonebýt při smyslechessere uscito di senno

Vyskytuje se v

orientační: orientační smyslsenso d'orientamento

postrádat: postrádat smyslmancare di senso

pro: smysl pro humorsenso dell'umorismo

šestý: šestý smyslsesto senso

určitý: v určitém smysluin qualche/un certo senso

užší: v užším (slova) smyslunel senso più stretto

dávat: To nedává smysl.Non ha (nessun) senso.

humor: smysl pro humorsenso dell'umorismo

prokázat: Prokázal smysl pro humor.Ha dimostrato il suo senso dell'umorismo.

ampio: v širším slova smyslunel significato ampio del termine

cinque: pět smyslůi cinque sensi

dovere: smysl pro povinnostsenso del dovere

estensione: v širším pojetí/slova smysluper estensione

infermità: pominutí smyslůinfermità mentale

inganno: mámení smyslůl'inganno dei sensi

largo: v širším (slova) smysluin senso largo

lato: v širším (slova) smysluin senso lato

morale: smysl pro morálku, mravní svědomí schopnost rozlišit správné a špatnésenso morale

orientamento: orientační smyslsenso di/dell' orientamento

piega: padnout jako ulitý, přen. dávat (dokonalý) smysl, být logický/konzistentní teorie ap., nehnout ani brvou zůstat v klidunon fare una piega

rigore: v přísném slova smyslua rigor di termini

senso: dávat smyslavere senso

squilibrio: duševní nerovnováha, vyšinutí (smyslů), nepříčetnostmed. squilibrio mentale

traslato: přeneseně, v přeneseném smyslu slovaper traslato

umorismo: mít smysl pro humoravere il senso dell'umorismo

valere: Jaký to má smysl?, K čemu to je dobré?, Čemu to prospěje?(A) che vale?

sugo: Nemá to smysl.přen. Non c'è sugo.

smysl: smysl životasenso della vita