Hlavní obsah

proti

Předložka

  1. (sedět ap.) komu/čemu di fronte a q/qcSeděl proti mně.Stava seduto di fronte a me.
  2. (opačným směrem) čemu contro qcproti prouducontro correnteproti větrucontroventoproti směru hodinových ručiček pohybovat se ap.nel senso antiorario
  3. (působit, hrát ap.) komu/čemu sport., práv. contro q/qcItálie bude hrát proti Rusku.L'Italia giocherà contro la Russia.Jsem proti...Sono contro...Jsme tři proti dvěma.Siamo in tre contro due.Nemám nic proti...Non ho niente contro di...svědčit proti komudichiarare contro qmít něco proti komuavere qualcosa contro q
  4. (chránit ap.) contro(před vlivem) da(na něco určený) perlék proti bolestiantidolorifico m
  5. (v rozporu s) čemu contrario a, contro qc(na vzdory) a dispetto di qczločiny proti lidskosticrimini contro l'umanitàproti příroděcontro natura
  6. (ve srovnání s) in confronto con, rispetto a qc, in paragone con qcmít výhodu proti komuavere un vantaggio rispetto a q

Vyskytuje se v

bolest: prášky/lék proti bolestianalgesico , antidolorifico

hodinový: po/proti směru hodinových ručičekin senso orario/antiorario

lék: lék proti bolestiantidolorifico, analgesico

lup: šampon proti lupůmshampoo anti-forfora

obžaloba: vznést obžalobu proti komumuovere un'accusa contro q, incriminare q per qc

odolný: odolný proti poškrábáníresistente ai graffi

odolný: odolný proti nárazuresistente a(gli) urti

pojištění: pojištění proti krádeži/požáruassicurazione contro il furto/incendio

prášek: prášek proti bolestiantidolorifico , analgesico

proud: proti proudu řeky ap.controcorrente

přebití: ochrana proti přebitíprotezione da sovraccarico

směr: po/proti směru hodinových ručičekin senso orario/antiorario

stárnutí: krém proti stárnutícrema anti-invecchiamento

šampon: šampon proti lupůmshampoo antiforfora

tetan: očkování proti tetanuantitetanica

vítr: proti větrucontro il vento

být: Jsi sám proti sobě.Sei contro te stesso.

být: Jste pro nebo proti?Siete favorevoli o contrari?

demonstrovat: Zaměstnanci demonstrují proti ...I dipendenti manifestano contro ...

mysl: To by mi nebylo proti mysli.Non avrei nulla in contrario.

němu: Nic proti němu nemám.Non ho niente contro di lui.

pojistit: pojistit dům proti přírodním kalamitámassicurare la casa contro le calamità naturali

pojistit: pojistit auto proti krádežiassicurare l'auto contro il furto

poštvat: Poštvala je proti sobě.Li ha istigati l'uno contro l'altro.

prosadit se: Prosadil se proti soupeřům.Si è imposto sugli avversari.

zakročit: Policie násilně zakročila proti demonstrantům.La polizia è intervenuta con forza contro i manifestanti.

antiforfora: shampoo antiforforašampon proti lupům

antiorario: in senso antiorarioproti směru hodinových ručiček

antirughe: crema antirughekrém proti vráskám

bilanciare: bilanciare i pro e i controzvážit pro a proti

carico: deporre a carico di qvypovídat proti komu svědek

compenso: in/per compensozato, náhradou (za to), na druhé straně (zase), proti tomu, jako odškodnění jako protihodnota ap.

considerare: considerare il pro e il controzvážit všechna pro a proti

contrario: avere qc in contrariomít co proti, mít jiný názor

contrario: non avere nulla in contrarionemít nic proti souhlasit

contro: di contro qc(na)proti čemu přes ulici ap.

contro: per controzatímco, naopak, proti tomu

contro: navigare contro correnteplout proti proudu

contro: (tutti) i pro e i contro(všechna) pro a proti

corpo: combattimento corpo a corpoboj muže proti muži

corrente: contro correntei přen. proti proudu

crema: crema antirughekrém proti vráskám

crimine: dir. crimine contro l'umanitàzločin proti lidskosti

danno: ai danni di qproti komu namířený ap., k újmě koho čin ap.

decenza: contro la pubblica decenzaproti dobrým mravům

dichiararsi: dichiararsi contro/a favorevyslovit se proti/pro

forfora: shampoo anti-forforašampon proti lupům

incendio: assicurazione contro gli incendipojištění proti požáru

indirizzo: all'indirizzo di qproti, směrem ke komu, na koho křičet ap.

lotta: lotta contro il cancroboj proti rakovině

malgrado: mio malgradoproti mé vůli

manifestazione: manifestazione per la pace/contro il governodemonstrace za mír/proti vládě

natura: contro naturaproti přírodě, nepřirozeně

noi: contro di noiproti nám

pidocchio: shampoo contro i pidocchišampon proti vším

preconcetto: přen. combattere i preconcettibojovat proti předsudkům

premunirsi: premunirsi contro l'influenzachránit se proti chřipce

pro: ponderare il pro e il controzvažovat pro a proti

sciroppo: sciroppo per la tossesirup proti kašli

senso: in senso orario/antiorariopo/proti směru hodinových ručiček

sentenza: appellarsi contro una sentenzaodvolat se proti rozsudku

shampoo: shampoo antiforforašampon proti lupům

siero: siero antivipera/antivelenosérum proti hadímu jedu/uštknutí

sole: da solesluneční, proti slunci chránící ap.

trasparenza: in trasparenzaproti světlu, v protisvětle, ve světle

unirsi: unirsi contro q/qcspojit se proti komu/čemu

valutare: valutare il pro e il controzvážit pro a proti

vantaggio: avere un vantaggio rispetto a qmít výhodu proti komu

vento: contro il ventoproti větru

voglia: contro voglianerad, neochotně, proti své vůli

allearsi: přen. Vi siete alleati contro di me.Spojili/Spolčili jste se proti mně.

assicurare: Ho assicurato la casa contro l'incendio.Pojistil jsem dům proti požáru.

avverso: Non sono avverso a...Nemám ni proti...

contro: Hanno votato contro.Hlasovali proti.

malgrado: Dovranno partire, loro malgrado.Proti své vůli budou muset odjet.

ponderare: ponderare i pro e i controzvážit pro a proti

pro: Sei pro o contro?Jsi pro nebo proti?

protestare: Protestano contro il governo.Protestují proti vládě.

bilancia: mettere sulla bilanciapřen. zvážit pro a proti

contro: Non ho niente contro di lui.Nic proti němu nemám.

gusto: (Tutti) i gusti sono gusti.Proti gustu žádný dišputát.

tornare: tornare a danno di qobrátit se proti komu, vymstít se komu

voltare: voltare le armi contro qnamířit zbraně proti komu

voltarsi: voltarsi contro qobrátit se proti komu příteli ap.