Hlavní obsah

proti

Předložka

  1. (sedět ap.) komu/čemu di fronte a q/qcSeděl proti mně.Stava seduto di fronte a me.
  2. (opačným směrem) čemu contro qcproti prouducontro correnteproti větrucontroventoproti směru hodinových ručiček pohybovat se ap.nel senso antiorario
  3. (působit, hrát ap.) komu/čemu sport., práv. contro q/qcItálie bude hrát proti Rusku.L'Italia giocherà contro la Russia.Jsem proti...Sono contro...Jsme tři proti dvěma.Siamo in tre contro due.Nemám nic proti...Non ho niente contro di...svědčit proti komudichiarare contro qmít něco proti komuavere qualcosa contro q
  4. (chránit ap.) contro(před vlivem) da(na něco určený) perlék proti bolestiantidolorifico m
  5. (v rozporu s) čemu contrario a, contro qc(na vzdory) a dispetto di qczločiny proti lidskosticrimini contro l'umanitàproti příroděcontro natura
  6. (ve srovnání s) in confronto con, rispetto a qc, in paragone con qcmít výhodu proti komuavere un vantaggio rispetto a q

Vyskytuje se v

bolest: prášky/lék proti bolestianalgesico , antidolorifico

hodinový: po/proti směru hodinových ručičekin senso orario/antiorario

lék: lék proti bolestiantidolorifico, analgesico

lup: šampon proti lupůmshampoo anti-forfora

obžaloba: vznést obžalobu proti komumuovere un'accusa contro q, incriminare q per qc

odolný: odolný proti poškrábáníresistente ai graffi

pojištění: pojištění proti krádeži/požáruassicurazione contro il furto/incendio

prášek: prášek proti bolestiantidolorifico , analgesico

proud: proti proudu řeky ap.controcorrente

přebití: ochrana proti přebitíprotezione da sovraccarico

směr: po/proti směru hodinových ručičekin senso orario/antiorario

stárnutí: krém proti stárnutícrema anti-invecchiamento

šampon: šampon proti lupůmshampoo antiforfora

tetan: očkování proti tetanuantitetanica

vítr: proti větrucontro il vento

být: Jsi sám proti sobě.Sei contro te stesso.

demonstrovat: Zaměstnanci demonstrují proti ...I dipendenti manifestano contro ...

mysl: To by mi nebylo proti mysli.Non avrei nulla in contrario.

němu: Nic proti němu nemám.Non ho niente contro di lui.

pojistit: pojistit dům proti přírodním kalamitámassicurare la casa contro le calamità naturali

poštvat: Poštvala je proti sobě.Li ha istigati l'uno contro l'altro.

prosadit se: Prosadil se proti soupeřům.Si è imposto sugli avversari.

zakročit: Policie násilně zakročila proti demonstrantům.La polizia è intervenuta con forza contro i manifestanti.

antiforfora: šampon proti lupůmshampoo antiforfora

antiorario: proti směru hodinových ručičekin senso antiorario

antirughe: krém proti vráskámcrema antirughe

bilanciare: zvážit pro a protibilanciare i pro e i contro

carico: vypovídat proti komu svědekdeporre a carico di q

compenso: zato, náhradou (za to), na druhé straně (zase), proti tomu, jako odškodnění jako protihodnota ap.in/per compenso

considerare: zvážit všechna pro a proticonsiderare il pro e il contro

contrario: mít co proti, mít jiný názoravere qc in contrario

contro: (na)proti čemu přes ulici ap.di contro qc

corpo: boj muže proti mužicombattimento corpo a corpo

corrente: i přen. proti prouducontro corrente

crema: krém proti vráskámcrema antirughe

crimine: zločin proti lidskostidir. crimine contro l'umanità

danno: proti komu namířený ap., k újmě koho čin ap.ai danni di q

decenza: proti dobrým mravůmcontro la pubblica decenza

dichiararsi: vyslovit se proti/prodichiararsi contro/a favore

forfora: šampon proti lupůmshampoo anti-forfora

incendio: pojištění proti požáruassicurazione contro gli incendi

indirizzo: proti, směrem ke komu, na koho křičet ap.all'indirizzo di q

lotta: boj proti rakovinělotta contro il cancro

malgrado: proti mé vůlimio malgrado

manifestazione: demonstrace za mír/proti vláděmanifestazione per la pace/contro il governo

natura: proti přírodě, nepřirozeněcontro natura

noi: proti námcontro di noi

pidocchio: šampon proti všímshampoo contro i pidocchi

preconcetto: bojovat proti předsudkůmpřen. combattere i preconcetti

premunirsi: chránit se proti chřipcepremunirsi contro l'influenza

pro: zvažovat pro a protiponderare il pro e il contro

sciroppo: sirup proti kašlisciroppo per la tosse

senso: po/proti směru hodinových ručičekin senso orario/antiorario

sentenza: odvolat se proti rozsudkuappellarsi contro una sentenza

shampoo: šampon proti lupůmshampoo antiforfora

siero: sérum proti hadímu jedu/uštknutísiero antivipera/antiveleno

sole: sluneční, proti slunci chránící ap.da sole

trasparenza: proti světlu, v protisvětle, ve světlein trasparenza

unirsi: spojit se proti komu/čemuunirsi contro q/qc

valutare: zvážit pro a protivalutare il pro e il contro

vantaggio: mít výhodu proti komuavere un vantaggio rispetto a q

vento: proti větrucontro il vento

voglia: nerad, neochotně, proti své vůlicontro voglia

allearsi: Spojili/Spolčili jste se proti mně.přen. Vi siete alleati contro di me.

assicurare: Pojistil jsem dům proti požáru.Ho assicurato la casa contro l'incendio.

avverso: Nemám ni proti...Non sono avverso a...

ponderare: zvážit pro a protiponderare i pro e i contro

protestare: Protestují proti vládě.Protestano contro il governo.

bilancia: přen. zvážit pro a protimettere sulla bilancia

gusto: Proti gustu žádný dišputát.(Tutti) i gusti sono gusti.

tornare: obrátit se proti komu, vymstít se komutornare a danno di q

voltare: namířit zbraně proti komuvoltare le armi contro q

voltarsi: obrátit se proti komu příteli ap.voltarsi contro q

proti: proti prouducontro corrente