Hlavní obsah

pojištění

Podstatné jméno, rod střední

  • assicurazione f(záruka odškodnění též) form. indennizzo mcestovní pojištěníassicurazione di viaggioživotní pojištěníassicurazione sulla vitapojištění proti krádeži/požáruassicurazione contro il furto/incendio

Vyskytuje se v

cestovní: assicurazione di viaggiocestovní pojištění

havarijní: assicurazione casco, casco collisione, pojištění vozidla assicurazione autohavarijní pojištění

nemocenský: assicurazione malattia, systém správy cassa mutuanemocenské pojištění

odvod: contributi previdenzialiodvody na sociální pojištění

pojistit se: fare l'assicurazione sulla vitapojistit se na život

pojištění: assicurazione di viaggiocestovní pojištění

sdružený: assicurazione multirischiekon. sdružené pojištění

sjednat: stipulare un'assicurazionesjednat si pojištění

úrazový: assicurazione contro gli infortuniúrazové pojištění

zdravotní: assicurazione sanitariazdravotní pojištění

životní: assicurazione sulla vitaživotní pojištění

pojištěný: Sei assicurato?Jsi pojištěný?

assicurazione: assicurazione socialesociální pojištění

contributo: dir. contributo previdenzialepojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatele

incendio: assicurazione contro gli incendipojištění proti požáru

infortunio: assicurazione contro gli infortuniúrazové pojištění

mutualistico: sistema mutualisticosystém zdravotního pojištění

mutuo: mutuo soccorsovzájemné pojištění

obbligatorio: assicurazione obbligatoriapovinné pojištění

assicurare: Ho assicurato la casa contro l'incendio.Pojistil jsem dům proti požáru.

pojistit: assicurare la casa contro le calamità naturalipojistit dům proti přírodním kalamitám