Hlavní obsah

sole

Podstatné jméno mužské

  1. slunce nebeské těleso
  2. slunce světlo ap.al solena sluncida solesluneční, proti slunci chránící ap.occhiali da solesluneční brýleprendere il soleopalovat seal sorgere/calar del solepři východu/západu slunceesposto al solevystavený slunci
  3. den opak noci

Vyskytuje se v

ale: nejen ... ale i ...non solo ... ma anche ...

: až kdyžsolo quando

brýle: sluneční brýleocchiali da sole

ex: (vy)pít co na exbere qc tutto d'un fiato/in un solo sorso, lít přímo do hrdla bere a garganella

i: nejen ... ale i ...non solo ... ma anche ...

jediný: jeden jedinýun solo

jistota: jen pro jistotu udělat ap.solo per essere sicuri, per sicurezza, preventivně per precauzione

jízdenka: jednoduchá jízdenka jen tambiglietto di sola andata

lístek: jednoduchý lístek jen tambiglietto di sola andata

nabíledni: být nabíledninad slunce jasnější essere chiaro come il sole, samozřejmé essere ovvio

nabití: na jedno nabití výdrž baterie ap.con una sola carica

nechat: nechat koho o samotělasciare q da solo

nepovolaný: Nepovolaným vstup zakázán.Vietato l'ingresso ai non addetti (ai lavori)., Solo personale autorizzato., Vietato l'accesso al personale non autorizzato., do oblasti Zona con limitazione di accesso.

nýbrž: nejen ... nýbrž inon solo ... ma anche ...

objasnění: jen pro objasnění ...solo per chiarire (le cose) ...

opalování: při opalováníprendendo il sole

osaměle: cítit se osamělesentirsi solo/-a

paprsek: světelný paprsekraggio di sole

pomyšlení: Při pouhém pomyšlení na to je mi nevolno.Al solo pensiero mi sento male.

potěšení: (jen) pro potěšení(solo) per piacere

předpis: med. jen na předpis prodejný léksolo dietro presentazione di ricetta medica

rána: jednou ranou skolit ap.in un colpo solo

ráz: jedním rázemd'un solo colpo

rozmar: jen tak z rozmarusolo per capriccio

samota: nechat koho o samotělasciare q solo/-a

sebe: sám od sebe bez cizí pomoci ap.da solo/-a

slunce: východ/západ sluncelo spuntar/il tramonto del sole

sluneční: sluneční brýleocchiali da sole

sluníčko: jít na sluníčkoandare al sole

slunný: slunný dengiornata di sole

sólový: sólové albumsolo album

srovnání: jen pro srovnánísolo per confronto

svit: sluneční svitluce del sole

tentokrát: (pouze) pro tentokrát(solo) per stavolta

vnitřně: med. neužívat vnitřněsolo per uso esterno

vyhřívat se: vyhřívat se na sluncicrogiolarsi al sole, slunit se godersi il sole

východ: při východu slunceal sorgere del sole, allo spuntar del sole

vysvětlení: jen pro vysvětlenísolo per spiegare

západ: při/po západu slunceal/dopo il tramonto del sole

záře: sluneční zářeluce del sole

zasmání: jen pro zasmánísolo per ridere

zevní: med. jen k zevnímu použitísolo per uso esterno

zvaný: jen pro zvanésolo per gli invitati, solo su invito

že: až na to, že ...solo che ...

akorát: Akorát doufám, že ...Spero solo che ...

během: Během pouhých tří let se změnil.È cambiato in soli tre anni.

člověk: Jsem (taky) jenom člověk.Sono solo umano/-a.

dělat: Dělám jen svou práci.Faccio solo il mio lavoro.

dopadat: V poledne sem dopadají sluneční paprsky.Al mezzogiorno ci cadono i raggi del sole.

dozrát: Ovoce na sluníčku rychle dozrálo.Al sole la frutta è maturata velocemente.

háček: Má to ale (jeden) háček.C'è però un intoppo., Ma c'è un ma., o podmínce Ma a una sola condizione.

koukat: Nekoukej jen na ceny!Non guardare solo i prezzi!

lámat se: Sluneční paprsky se ve vodě lámou.I raggi del sole si rifrangono nell'acqua.

myslet: Myslí jen na sebe.Pensa solo a se stesso.

nabídnout se: Nabídli se jen dva dobrovolníci.Si sono proposti solo due volontari.

nadělat: Nadělali jen samé problémy.Hanno combinato solo i problemi.

nakousnout: Jablko jen nakousnul.Ha dato solo un morso alla mela.

odskočit si: Jen si na chvíli odskočila na nákup.Ha fatto solo un salto al negozio.

pálit: Slunce pálilo.Il sole scottava.

pouhý: Stojí to pouhých deset eur.Costa solo dieci euro.

prát: Slunce pěkně pere.Il sole picchia forte.

problesknout: Slunce problesklo mezi mraky.Il sole ha fatto capolino tra le nuvole.

procento: jen mizivé procentosolo una percentuale trascurabile

přát: Přeji ti vše dobré.Ti auguro solo cose buone.

sám: Nemůžeš tam jít sám.Non puoi andarci solo.

samotný: nechat dítě doma samotnélasciare un bimbo solo in casa

slunečno: Je slunečno.Fa sole.

spekulace: To jsou pouhé spekulace.Sono solo speculazioni.

stačit: Sám na to nestačí.Da solo non ce la farà.

solo: jeden (jediný), jediný ne dalšíun solo

uno: (jeden) jedinýun solo

andata: jednoduchý lístek jen tambiglietto solo andata

arrostirsi: péct se na slunciarrostirsi al sole

bagno: slunění, opalování sebagno di sole

calante: zapadající sluncesole calante

calare: při západu slunceal calar del sole

coccolarsi: hovět si na sluncicoccolarsi al sole

colpo: melírcolpi di sole

da: sámda solo, da sé

esposto: vystavený slunciesposto al sole

getto: jednolitý, z jednoho kusud'un solo getto

idea: Při pouhém pomyšlení na co ...Alla sola idea di qc ...

io: myslet jen na sebepensare solo al proprio io

levante: země vycházejícího slunce Japonskol'impero del Sole Levante

nudo: opalovat se nahoře bezprendere il sole a torso nudo

occhiale: sluneční brýleocchiali da sole

parare: krýt (si) oči před sluncemparare gli occhi dal sole

posizione: poloha slunceposizione del sole

posto: místo na slunciposto al sole

prendere: opalovat seprendere il sole

raggio: sluneční paprskyi raggi del sole

sorgere: při východu slunceal sorgere del sole

spuntare: za východu slunceallo spuntar del sole

studiare: být samouk, učit se sámstudiare da sé/solo

tariffa: jednoduché jízdnétariffa di (sola) andata

tenda: markýzatenda da sole

tramonto: při/po západu slunceal/dopo il tramonto del sole

un: jeden jedinýun solo

uomo: pánský časopis erotický ap.giornale per soli uomini

alto: Slunce je vysoko nad obzorem.Il sole è alto sull'orizzonte.

cammino: pohyb slunce na oblozeil cammino del Sole

certo: Je otevřeno pouze v určitých hodinách.È aperto solo certe ore.

circolare: Tady se chodí jen pěšky.Qui si circola solo a piedi.

del: sluneční světloluce del sole

desiderare: Přeju si být o samotě.Desidero di star solo.

informazione: Jen pro tvoji informaci...Solo per tua informazione...

lavoro: Dělám jen svou práci!Sto facendo solo il mio lavoro!

levarsi: Slunce vychází.Il sole si leva.

nascere: Slunce vychází na východě.Il sole nasce ad oriente.

nutrirsi: Živí se pouze ovocem.Si nutre solo di frutta.

offuscare: Mraky zakryly slunce.Le nuvole hanno offuscato il sole.

pensare: Myslí jen na práci/peníze.Pensa solo al lavoro/denaro.

prospettarsi: Vypadá to na slunečný víkend.Si prospetta un weekend di sole.

sapere: Dozvěděl se teprve nyní, že bude muset zítra odjet.Ha saputo solo ora di dover partire domani.

sbiadire: Barvy sluníčkem vybledly.Il sole ha sbiadito i colori.

scaldarsi: Hřála se na sluníčku.Si scaldava al sole.

speculazione: Jsou to jen domněnky.Sono solo speculazioni.

splendente: zářivé sluncesole splendente

superficialmente: Znám ho jen zběžně.Lo conosco solo superficialmente.

disgrazia: Neštěstí nechodí nikdy samo.Le disgrazie non vengono mai sole.

dormire: spát jen na půl okadormire con un occhio solo

occhio: mít oči jen pro pláčavere solo gli occhi per piangere

sole: na sluncial sole