Hlavní obsah

i

Spojka

  1. (a) e(d)dnem i nocínotte e giorno
  2. (též) (e) anchemuži i ženysia gli uomini che le donne, (jak, tak) tanto gli uomini quanto le donnenejen ... ale i ...non solo ... ma anche ...
  3. (dokonce, ještě) perfino, ancheTo dokáže i dítě.Lo sa fare anche un bambino.

Vyskytuje se v

albore: di qc počátky, úsvit čehogli albori

Alpi: Alpyle Alpi

altro: ostatní, druzí(gli) altri

anno: roky, léta dobagli anni

antichità: starožitnosti, antikvityle antichità

avversità: nepřízeň (osudu), nesnáze, strastile avversità

bermuda: bermudy kraťasyi bermuda

Bermude: Bermudyle Bermude

bisognoso: potřební, chudí lidéi bisognosi

budello: střevale budella

calare: vycouvat, couvnout zbaběle, podělat se upustit od záměrucalare/calarsi le brache

abbagliante: zapnout dálková světlaaccendere gli abbaglianti

abbassare: spustit oponuabbassare il sipario

accapponarsi: způsobit husí kůžifar accapponare la pelle

accavallare: dát/přehodit si nohu přes nohuaccavallare le gambe

accendere: nastartovat (motor)accendere il motore

accettare: přistoupit na čí podmínkyaccettare le condizioni di q

accogliere: vyhovět žádostiaccogliere la richiesta

accompagnare: sledovat koho pohledemaccompagnare q con lo sguardo

accontentare: splnit přání kohoaccontentare i desideri di q

acconto: záloha na zbožíacconto per la merce

accostare: přivřít dveřeaccostare la porta

addormentato: Šípková Růženkala Bella Addormentata

addosso: upřít zrak na kohomettere gli occhi addosso a q

adesione: podpořit, podporovat, schvalovat co názorově ap.dare la propria adesione a qc

adriatico: Jaderské mořeil mare Adriatico

affidabile: nejspolehlivější autola macchina più affidabile

affidare: svěřit dítě komuaffidare il figlio a q

affissare: upřeně se (za)dívat, upřít zrak na koho/co, upřeně pozorovat koho/coaffissare gli occhi in q/qc

afflitto: trpící (lidé)gli afflitti

affrettare: přidat do krokuaffrettare il passo

agghiacciare: nahánět komu strach, až stydne krev v žiláchagghiacciare il sangue a q

aggrottare: zamračit seaggrottare le sopracciglia

aguzzare: nastražit uši, zbystřit sluchaguzzare le orecchie

aizzare: poštvat psa na kohoaizzare il cane contro q

allacciare: připoutat se pásem, připásat seallacciare le cinture

allacciarsi: zavázat si tkaničky, zašněrovat si botyallacciarsi le scarpe

allargare: povolit (si) pásekallargare la cinta

allenare: trénovat (si) hlasallenare la voce

allungare: prodloužit (si) prázdninyallungare le vacanze

allungarsi: Dny se prodlužují.Le giornate si allungano.

alto: co nejvýšeil più alto possibile

altrui: pro dobro druhýchper il bene altrui

alzare: pokrčit rameny lhostejně ap.alzare le spalle

ammalato: nemocnígli ammalati

ammennicolo: různé drobnosti, serepetičkygli ammennicoli

amministrare: vykonávat spravedlnostamministrare la giustizia

amore: vyznat lásku komudichiarare il proprio amore a q

amoroso: můj milý/miláčekil mio amoroso

andare: Výrobek se uchovává v ...Il prodotto va conservato in ...

annodare: uvázat (si) kravatuannodare la cravatta

anta: po čtyřicítce, padesátce ap.dopo gli anta

antefatto: události předcházející čemugli antefatti di qc

antibiotico: brát antibiotikaprendere gli antibiotici

anticipare: předčasně odjet, uspíšit odjezdanticipare la partenza

antistante: náměstí před nádražímla piazza antistante (al)la stazione

anziano: nejstaršíil più anziano

appagare: utišit hladappagare la fame

apparecchio: rovnátkaapparecchio ortodontico/per i denti

apparenza: ned(áv)at navenek nic znát potíže ap.salvare le apparenze

appiccare: zapálit, podpálit coappiccare il fuoco a qc

applicare: věnovat se čemu, zabývat se čím mentálně ap.applicare la mente a qc

appoggiare: zvýšit hlasappoggiare la voce

aprire: zahájit hru v šachuaprire il gioco

arma: složit zbranědeporre le armi

arricciare: naježit srst zvířataarricciare il pelo

arrovellarsi: lámat si hlavuarrovellarsi (il cervello)

arruffare: (na)ježit sei přen. arruffare il pelo

articolo: školní potřebyarticoli per la scuola

artiglio: dostat se do spárů kohocadere negli/sotto gli artigli di q

asciugare: dát schnout prádlofar asciugare il bucato

asciutto: mít sucho v krku/vyprahloavere la gola asciutta

ascoltare: poslouchat rádioascoltare la radio

aspettativa: zklamat očekávání kohodeludere le aspettative di q

assente: duchem nepřítomnýassente con la mente

assicurazione: úrazové pojištěníassicurazione contro gli infortuni

assorbire: pohltit světloassorbire la luce

assumere: přijmout povinnost/zodpovědnostassumere un obbligo/la responsabilità