Hlavní obsah

i

Spojka

  1. (a) e(d)dnem i nocínotte e giorno
  2. (též) (e) anchemuži i ženysia gli uomini che le donne, (jak, tak) tanto gli uomini quanto le donnenejen ... ale i ...non solo ... ma anche ...
  3. (dokonce, ještě) perfino, ancheTo dokáže i dítě.Lo sa fare anche un bambino.

Vyskytuje se v

anche: anche seačkoli, přestože, i kdyby

caccia: caccia grossalov na vysokou i velkou zvěř lev ap.

dispetto: a dispetto di qcnavzdory čemu, i přes co nepřízeň, rady ap.

non: non chenejenže, jakož i, natož

nonostante: nonostante tutto(i) přesto všechno

pertanto: non pertantonicméně, i tak, (a) přesto

anche: Anche volendo, non potrei.I když chci, nemůžu.

assicurare: assicurare porte e finestrezabezpečit okna i dveře

comunque: Non sarei venuto, comunque potevate avvertirmi.Nepřišel bych, ale i tak jste mi mohli dát vědět.

magari: Lo aspetterò, magari dovessi restare qui un giorno intero!Počkám na něho, i kdybych tady měl zůstat celý den!

magari: Sarebbe disposto a mentire, magari!Byl by ochotný dokonce i lhát!

nonostante: È uscito nonostante la pioggia.Šel ven, i když pršelo.

oltre: Durerà una settimana e oltre.Potrvá to (i) déle než týden.

perfino: Lo sapevano tutti, perfino lui.Věděli to všichni, dokonce i on.

camicia: přen. dare (anche) la camiciarozdat se, dát i to poslední být štědrý

camicia: perdere (anche) la camiciapřijít (i) o košili přijít o všechno