Hlavní obsah

affidare

Tranzitivní sloveso

  • qc a q svěřit komu co do péče ap.Mi ha affidato un compito.Svěřil mi úkol.affidare il figlio a qsvěřit dítě komu

Vyskytuje se v

mansione: svěřit komu úkolaffidare a q una mansione

affidarsi: Spoléhám na tebe.Mi affido a te.

pěstounský: pěstounská péčeaffido familiare

obsadit: obsadit koho do hlavní roleaffidare a q il ruolo principale

svěřit: Svěřil svůj život do jejich rukou.Ha affidato la sua vita nelle loro mani.

affidare: svěřit dítě komuaffidare il figlio a q