Hlavní obsah

i

Spojka

  1. (a) e(d)dnem i nocínotte e giorno
  2. (též) (e) anchemuži i ženysia gli uomini che le donne, (jak, tak) tanto gli uomini quanto le donnenejen ... ale i ...non solo ... ma anche ...
  3. (dokonce, ještě) perfino, ancheTo dokáže i dítě.Lo sa fare anche un bambino.

Vyskytuje se v

jakož: jakož inonché, (e) anche, vedle toho, navíc oltre a

když: i kdyžačkoli anche se

ale: nejen ... ale i ...non solo ... ma anche ...

ale: ale i taktuttavia

dobré: v dobrém i ve zlém přestát ap.nel bene e nel male

jako: jako (i) taktéže anche

kdyby: i kdybyanche se

nadále: (i) nadále dělat cocontinuare a fare qc

nýbrž: nejen ... nýbrž inon solo ... ma anche ...

ale: Ale i tak to není tak snadné.Tuttavia non è così facile.

dokonce: Dokonce mu napsal i dopis.Gli ha scritto perfino una lettera.

jakož: muži jakož i ženygli uomini così come le donne

mezi: Mezi jeho povinnosti patří i ...Ai suoi compiti appartiene anche ...

líc: rub i líc téže minceil diritto e il rovescio di una medaglia

omega: být alfou i omegou čehoessere l'alfa e l'omega di qc