Hlavní obsah

kdyby

Spojka

  1. (jestliže) seKdybych byl na tvém místě, nedělal bych to.Se fossi in te non lo farei.Ocenil bych, kdybyste mohl ...Apprezzerei se lei potesse ...
  2. (ani v tom případě)i kdybyanche seani kdybynemmeno/neppure se

Částice

  1. (kéž) se, magariKdyby tak byl tady!Se lui fosse qui!Kdybyste byl tak laskav a otevřel okno.Vuol essere così gentile da aprire la finestra?
  2. (možnost děje) seKdybys to viděl!Se l'avessi visto!

Vyskytuje se v

by: Co by se stalo, kdyby...?Che cosa succederebbe se...?

by: Kdybych to byl věděl, byl bych sem nechodil.Se l'avessi saputo, non sarei venuto qui.

náhodou: Kdybys ho náhodou viděl...Se ti capita di vederlo...

ocenit: Ocenil bych, kdyby...Apprezzerei se...

stát se: iron. Nic by se ti nestalo, kdybys ...Non ti farebbe male ...

tebou: Já být tebou..., Kdybych byl tebou...Se io fossi in te ...

vadit: Vadilo by ti, kdyby...?Ti darebbe fastidio se...?

záležet: Kdyby záleželo na mně ...Se dovesse dipendere da me...

dub: To je jako kdyby mluvil do dubu.È come parlare al muro/vento.

rozkrájet se: i kdybych se rozkrájelanche se facessi i salti mortali

anche: anche seačkoli, přestože, i kdyby

bisogno: al bisogno, in caso di bisognov případě potřeby, kdyby bylo třeba, kdyby něco

cazzo: col cazzo (che)ani (za) hovno, ani kdyby ses posral

mai: caso maikdyby náhodou, pro všechny případy

neppure: neppure seani kdyby

se: se anche, se purei když, i kdyby

tranne: tranne che qcaž na koho/co, kromě koho/čeho, ledaže (by), jen kdyby

almeno: Almeno non si fosse ammalato.Kdyby aspoň nebyl nemocný.

amare: Amerei che ... s konjunktivemByl bych moc rád, kdyby ...

dispiacere: Ti dispiace(rebbe) se ...?Vadilo by (ti), kdyby ...?, Mohl bys ...?

magari: Lo aspetterò, magari dovessi restare qui un giorno intero!Počkám na něho, i kdybych tady měl zůstat celý den!

possibile: Se sarebbe possibile ...Kdyby to bylo možné..., Kdyby to šlo...

sapere: Se sapeste cosa m'è successo!Kdybyste věděli, co se mi přihodilo!

sapere: Averlo saputo, sarei venuto anch'io!Kdybych to věděl, tak bych přišel i já!

se: Se fossi in te, farei...Kdybych byl tebou, udělal bych...

se: Se lo avessi saputo...Kdybych to byl věděl...

visto: Se l'avessi visto!Kdybys to viděl!

essere: Se fossi in te ...Kdybych byl tebou ...

sapere: se tu sapessi...!, se sapeste...!kdybys věděl...!, kdybyste věděli...!