Hlavní obsah

kdyby

Spojka

  1. (jestliže) seKdybych byl na tvém místě, nedělal bych to.Se fossi in te non lo farei.Ocenil bych, kdybyste mohl ...Apprezzerei se lei potesse ...
  2. (ani v tom případě)i kdybyanche seani kdybynemmeno/neppure se

Částice

  1. (kéž) se, magariKdyby tak byl tady!Se lui fosse qui!Kdybyste byl tak laskav a otevřel okno.Vuol essere così gentile da aprire la finestra?
  2. (možnost děje) seKdybys to viděl!Se l'avessi visto!

Vyskytuje se v

by: Kdybych to byl věděl, byl bych sem nechodil.Se l'avessi saputo, non sarei venuto qui.

kdyby: Kdyby tak byl tady!Se lui fosse qui!

náhodou: Kdybys ho náhodou viděl...Se ti capita di vederlo...

ocenit: Ocenil bych, kdyby...Apprezzerei se...

tebou: Já být tebou..., Kdybych byl tebou...Se io fossi in te ...

vadit: Vadilo by ti, kdyby...?Ti darebbe fastidio se...?

záležet: Kdyby záleželo na mně ...Se dovesse dipendere da me...

dub: To je jako kdyby mluvil do dubu.È come parlare al muro/vento.

rozkrájet se: i kdybych se rozkrájelanche se facessi i salti mortali

anche: ačkoli, přestože, i kdybyanche se

bisogno: v případě potřeby, kdyby bylo třeba, kdyby něcoal bisogno, in caso di bisogno

cazzo: ani (za) hovno, ani kdyby ses posralcol cazzo (che)

mai: kdyby náhodou, pro všechny případycaso mai

neppure: ani kdybyneppure se

se: i když, i kdybyse anche, se pure

tranne: až na koho/co, kromě koho/čeho, ledaže (by), jen kdybytranne che qc

almeno: Kdyby aspoň nebyl nemocný.Almeno non si fosse ammalato.

amare: Byl bych moc rád, kdyby ...Amerei che ... s konjunktivem

dispiacere: Vadilo by (ti), kdyby ...?, Mohl bys ...?Ti dispiace(rebbe) se ...?

magari: Počkám na něho, i kdybych tady měl zůstat celý den!Lo aspetterò, magari dovessi restare qui un giorno intero!

possibile: Kdyby to bylo možné..., Kdyby to šlo...Se sarebbe possibile ...

sapere: Kdybyste věděli, co se mi přihodilo!Se sapeste cosa m'è successo!

seccare: Nevadí, když ...?, Nevadilo by (ti), kdyby ...?Ti secca se ...?

visto: Kdybys to viděl!Se l'avessi visto!

essere: Kdybych byl tebou ...Se fossi in te ...