Hlavní obsah

magari

Citoslovce

  • kéž (by)Magari fosse vero!Kéž by to byla pravda!

Příslovce

  1. (to) raději udělat něco spíše než něco jiného
  2. i kdybyLo aspetterò, magari dovessi restare qui un giorno intero!Počkám na něho, i kdybych tady měl zůstat celý den!
  3. snadMagari riesce a farcela.Snad to zvládne.magari un'altra voltasnad jindy
  4. dokonce, ba iSarebbe disposto a mentire, magari!Byl by ochotný dokonce i lhát!

Vyskytuje se v

aby: Už aby byl... přáníMagari fosse...

kéž: Kéž by (zasněžilo).Magari (nevicasse)!

: Už aby byl...Magari fosse già ...

že: Že jsem to neudělal!Magari l'avessi fatto!

magari: snad jindymagari un'altra volta