Hlavní obsah

Příslovce

  1. (již) giàUž neprší.Non piove più.Už přišel.È già arrivato.už nenon più
  2. (brzkost) giàTo už je osm?Sono già le otto?už od roku 1250già dal 1250

Částice

  • přánímagariUž aby byl...Magari fosse già ...

Vyskytuje se v

dávno: Je to už dávno co ...È da lungo tempo che ...

dost: mít už dost čeho negativněaverne abbastanza di qc

když: když už ...una volta ...

mládí: (už) od mládífin da giovane

načase: Už bylo načase.Era ora.

namále: mít (už) namáleessere agli estremi, před smrtí též essere in punto di morte

nikdy: už nikdy, nikdy víc(e)mai più

omrzet (se): koho už omrzelo coq è stanco/-a, si è stancato di qc

otrávený: být už otrávený z čehoessere stufo, avere le tasche piene di qc

podruhé: Podruhé už to nedělej!Non farlo (mai) più!

pomalu: Už je pomalu čas jít.È quasi tempo di andare.

pryč: Už je deset pryč.Sono le dieci passate.

teprve: (a) už teprve netanto meno

aby: Už aby byl... přáníMagari fosse...

bavit: Už mě to nebaví.Non mi piace più., mám toho dost Mi sono stancato/-a., Ne sono stufo.

cesta: Už jsem na cestě.Sono già per strada., Sto arrivando.

cítit: Cítím, že mě už nemiluje.Sento, che non mi ama più.

cokoli: Ať už si o tom myslíte cokoli ...Checché ne pensi ...

couvnout: Teď už nemůžeš couvnout.Non puoi più tirarti indietro.

číst: Už jsi to četl?Lo hai già letto?

dlouho: Je to už dlouho.È già da tanto., Fa molto tempo.

dobitý: Baterie už bude dobitá.La batteria sarà già carica.

dohánět: Už nás dohánějí.Ci stanno già raggiungendo.

dojem: Mám dojem, že (už) odešel.Credo che è già partito.

dojíst: Už jsi dojedl?Hai finito (di mangiare)?

dorůstat: Děti nás už dorůstají.I bimbi ci stanno già raggiungendo (di altezza).

důchod: Už je v důchodu.È già in pensione.

dusit: Dusil to v sobě už dlouho.Si tratteneva già da tanto tempo.

hádat se: Nehádejte se už!Smettetela di litigare!

hrabat: Nehrabej se už v minulosti.Non frugare più nel passato.

hraničit: To už hraničí s šílenstvím.Questo rasenta la pazzia.

hýbat: Už hýbe rukama.Può muovere già le mani.

chápat: Už chápu.Capisco., Ho capito.

chystat se: Už se chystá...Sta preparandosi a...

jako: Už jako dítě milovala ....Già da bambina amava...

jasný: Už je to jasné?È chiaro?

jednou: Jak už jsem jednou řekl ...Come ho già detto una volta ...

jiný: To už je něco jiného!Questo è un altro paio di maniche!

jíst: Už jsi jedl?Hai già mangiato?

jít: Musím už jít.Devo già andarmene.

kapat: Venku už kape.Fuori inizia a piovigginare.

kápnout: Už měsíc ani nekáplo.Da un mese non è caduta una goccia.

klížit se: Už se mi klíží oči.Ho già gli occhi pesanti.

končit: Už končím.Sto per finire.

krátit se: Noci se už krátí.Le notti si accorciano.

: už nenon più

abbastanza: mít (už) dost čeho po krk, plné zubyaverne abbastanza di qc

fino: už od časově, až z místněfino da

: už tam skoro být skoro dodělat ap., už být za chvíli nastatpřen. essere lì

lumicino: mít na kahánku, mít (už) namále, být u konce života, být na prahu smrti, dodělávatpřen. essere al lumicino

mai: už nikdy, nikdy vícmai più

ora: už nynífin d'ora, sin d'ora

prima: už dávno předtímmolto prima

rivedere: už nikdy nevidět koho/co, už se nikdy neshledat s kým/čím půjčeným ap.non rivedere più q/qc

sazio: mít (už) dost čeho být otrávený ap.essere sazio di qc

seccato: mít už dost/plné zuby/po krk čeho, být už otrávený čímessere seccato di qc

sia: ať (už) ... nebo ...sia che ... sia che ...

sino: už od časověsin(o) da

stanco: mít už dost/plné zuby čehoessere stanco di qc

stucco: mít (už) plné zuby/dost, mít až po krk čehoessere stucco di qc

tanto: už dlouhoda tanto

tempo: už dlouho/dávnoda lungo/molto tempo

valere: když už, tak užtanto vale

abbassarsi: Voda už opadá.L'acqua comincia ad abbassarsi.

acquisito: To je už uzavřené. rozhodnutí ap. - nelze to již zvrátitÈ cosa ormai acquisita.

andare: Tahle bankovka už neplatí.Questa banconota non va più.

ansioso: Už se nemůže dočkat, až začne.È ansioso di cominciare.

arrivare: Už jdu!, Už jsem na cestě!Arrivo!

bah: Tak jo, už na to nebudeme myslet!Bah, non pensiamoci più!

bisogno: Už to nepotřebuji.Non ne ho più bisogno.

capitare: To (už) se stává., Tyto věci se stávají.Sono cose che capitano.

ci: Už na to nemysli.Non ci pensare mai.

contare: Už má odpracováno deset let.Conta dieci anni di servizio.

da: Bydlíme tady už tři roky.Viviamo qui da tre anni.

diecimila: Říkal jsi mi to už milionkrát.Me l'hai detto già diecimila volte.

disuso: Už se nepoužívá., Přestal(a) se používat.È caduto in disuso.

e: Tak (už) je to hotovo!È bell'e fatto.

ecco: (Už) jsem tu!, Tady jsem!Eccomi (qua)!

entrare: Tam se už nic nevejde.Non ci entra più niente.

esaurirsi: První vydání se už rozprodalo., První vydání už je rozebrané.La prima edizione si è già esaurita.

essere: Už jsem ho neviděl tři roky.Sono tre anni che non lo vedo.

fare: Už nemůžu.Non ce la faccio più.

già: Už jsme spolu mluvili.Avevamo già parlato.

che: jakmile (jednou), když užuna volta che

litigare: Nehádejte se už!Smettetela di litigare!

meglio: Už je mi líp.Sto già meglio.

letět: Tohle už neletí.Questo non è più di moda.