Hlavní obsah

Příslovce

  1. (již) giàUž neprší.Non piove più.Už přišel.È già arrivato.už nenon più
  2. (brzkost) giàTo už je osm?Sono già le otto?už od roku 1250già dal 1250už od raného dětstvífin da piccolo/-a

Částice

  • přánímagariUž aby byl...Magari fosse già ...

Vyskytuje se v

dávno: Je to dávno co ...È da lungo tempo che ...

dost: mít dost čeho negativněaverne abbastanza di qc

když: když ...una volta ...

mládí: (už) od mládífin da giovane

načase: bylo načase.Era ora.

namále: mít (už) namáleessere agli estremi, před smrtí též essere in punto di morte

nikdy: nikdy, nikdy víc(e)mai più

omrzet (se): koho omrzelo coq è stanco/-a, si è stancato di qc

otrávený: být otrávený z čehoessere stufo, avere le tasche piene di qc

podruhé: Podruhé to nedělej!Non farlo (mai) più!

pomalu: je pomalu čas jít.È quasi tempo di andare.

pryč: je deset pryč.Sono le dieci passate.

teprve: (a) teprve netanto meno

aby: aby byl(o)... přáníMagari fosse...

aby: aby byl pátek!Magari fosse già venerdì!

aby: aby tu byli.Non vedo l'ora di vederli.

bavit: mě to nebaví.Non mi piace più., mám toho dost Mi sono stancato/-a., Ne sono stufo.

cesta: jsem na cestě.Sono già per strada., Sto arrivando.

cítit: Cítím, že mě nemiluje.Sento, che non mi ama più.

cokoli: si o tom myslíte cokoli ...Checché ne pensi ...

couvnout: Teď nemůžeš couvnout.Non puoi più tirarti indietro.

číst: jsi to četl?Lo hai già letto?

dlouho: Je to dlouho.È già da tanto., Fa molto tempo.

dobitý: Baterie bude dobitá.La batteria sarà già carica.

dohánět: nás dohánějí.Ci stanno già raggiungendo.

dojem: Mám dojem, že (už) odešel.Credo che è già partito.

dojíst: jsi dojedl?Hai finito (di mangiare)?

dorůstat: Děti nás dorůstají.I bimbi ci stanno già raggiungendo (di altezza).

dost: toho mám dost!Ne ho abbastanza!, dost E adesso basta!

důchod: je v důchodu.È già in pensione.

dusit: Dusil to v sobě dlouho.Si tratteneva già da tanto tempo.

hádat se: Nehádejte se !Smettetela di litigare!

hrabat: Nehrabej se v minulosti.Non frugare più nel passato.

hrabat: mu hrabe.È andato fuori di testa.

hraničit: To hraničí s šílenstvím.Questo rasenta la pazzia.

hýbat: hýbe rukama.Può muovere già le mani.

chápat: chápu.Capisco., Ho capito.

chystat se: se chystá...Sta preparandosi a...

jako: jako dítě milovala ....Già da bambina amava...

jasný: je to jasné?È chiaro?

jednou: Jak jsem jednou řekl ...Come ho già detto una volta ...

jiný: To je něco jiného!Questo è un altro paio di maniche!

jíst: jsi jedl?Hai già mangiato?

jít: Musím jít.Devo già andarmene.

kapat: Venku kape.Fuori inizia a piovigginare.

kápnout: měsíc ani nekáplo.Da un mese non è caduta una goccia.

když: Když jsi tu ...Una volta che sei qui ...

klížit se: se mi klíží oči.Ho già gli occhi pesanti.

končit: končím.Sto per finire.

krátit se: Noci se krátí.Le notti si accorciano.