Hlavní obsah

posizione

Podstatné jméno ženské

  1. poloha, umístění objektu ap.posizione geograficageografická polohaposizione del solepoloha slunceluci di posizioneobrysová světla, parkovací světla auta
  2. pozice, místo, příčkaÈ arrivato in prima posizione.Přijel na prvním místě.
  3. poloha, pozice vsedě ap.posizione di riposoklidová poloha
  4. postavení společenské ap., statusposizione socialesociální statusavere una posizione solidamít pevnou pozici
  5. postoj, stanoviskopřen. prendere posizionezaujmout stanovisko
  6. post pracovní
  7. pozice vojenskádi posizionepoziční, zákopový válka ap.attaccare le posizioni nemicheútočit na nepřátelské pozice
  8. pozice hlásky
  9. stav na účtu

Vyskytuje se v

assumere: assumere la posizione di difesasport. zaujímat obranné postavení

fetale: med. posizione fetalefetální poloha stočení do klubíčka

irremovibile: posizione irremovibileneotřesitelná pozice

luce: tecn. luci di posizioneobrysová/polohová světla

orizzontale: in posizione orizzontaleve vodorovné pozici

presa: presa di posizionezaujetí pozice

riposo: a/in posizione di riposov klidové poloze

verticale: in posizione verticaleve svislé poloze

pecorino: (posizione) alla pecorina(poloha) zezadu při sexu

břicho: na břiše ležet ap.a faccia in giù, in posizione prona, sul ventre

dopracovat: někam to dopracovat v kariéře ap.sfondare nella vita, realizzarsi (professionalmente), farsi strada nel mondo, vybudovat si pozici farsi una posizione, prosadit se imporsi

leh: leh na břišeposizione a faccia in giù, posizione prona

místo: volná (pracovní) místaposti vacanti, inzeráty ap. posizioni aperte

obrysový: obrysová světlaluci di posizione

parkovací: parkovací světlaluci di sosta, obrysová luci di posizione

poloha: ve svislé polozein posizione verticale

poloha: určit polohu koho/čehodeterminare la posizione di qc, localizzare qc

pozice: čelní/vedoucí poziceposizione di testa

rozkročný: stoj rozkročnýposizione a gambe larghe/divaricate

spatný: sport. stoj spatnýposizione a piedi uniti

stoj: stoj na hlavěposizione sulla testa

vleže: vleže na břiše/zádechin posizione prona/supina

vůdčí: vůdčí postaveníposizione preminente

vyjednávací: vyjednávací poziceposizione di negoziato

zezadu: poloha zezaduposizione da dietro, v sexu též (posizione alla) pecorina

zpříma: stát zpřímastare dritto, stare in posizione eretta

klek: v klekuin posizione inginocchiata

polepšit si: Ve firmě si polepšil.Ha migliorato la propria posizione nella ditta.

posílit: posílit své postavenírinforzare la propria posizione

postavení: vedoucí postaveníposizione di testa, posizione leader

postoj: zaujmout bojový postojmettersi in posizione da combattimento

rozkročený: rozkročený postoj stoj rozkročmoposizione a gambe larghe

silný: silná poziceposizione forte

šťastný: šťastná poloha městaposizione favorevole della città