Hlavní obsah

posizione

Podstatné jméno ženské

  1. poloha, umístění objektu ap.posizione geograficageografická polohaposizione del solepoloha slunceluci di posizioneobrysová světla, parkovací světla auta
  2. pozice, místo, příčkaÈ arrivato in prima posizione.Přijel na prvním místě.
  3. poloha, pozice vsedě ap.posizione di riposoklidová poloha
  4. postavení společenské ap., statusposizione socialesociální statusavere una posizione solidamít pevnou pozici
  5. postoj, stanoviskopřen. prendere posizionezaujmout stanovisko
  6. post pracovní
  7. pozice vojenskádi posizionepoziční, zákopový válka ap.attaccare le posizioni nemicheútočit na nepřátelské pozice
  8. pozice hlásky
  9. stav na účtu

Vyskytuje se v

assumere: assumere la posizione di difesasport. zaujímat obranné postavení

fetale: med. posizione fetalefetální poloha stočení do klubíčka

irremovibile: posizione irremovibileneotřesitelná pozice

luce: tecn. luci di posizioneobrysová/polohová světla

orizzontale: in posizione orizzontaleve vodorovné pozici

presa: presa di posizionezaujetí pozice

riposo: a/in posizione di riposov klidové poloze

verticale: in posizione verticaleve svislé poloze

pecorino: (posizione) alla pecorina(poloha) zezadu při sexu

břicho: a faccia in giù, in posizione prona, sul ventrena břiše ležet ap.

dopracovat: sfondare nella vita, realizzarsi (professionalmente), farsi strada nel mondo, vybudovat si pozici farsi una posizione, prosadit se imporsiněkam to dopracovat v kariéře ap.

leh: posizione a faccia in giù, posizione pronaleh na břiše

místo: posti vacanti, inzeráty ap. posizioni apertevolná (pracovní) místa

obrysový: luci di posizioneobrysová světla

parkovací: luci di sosta, obrysová luci di posizioneparkovací světla

poloha: in posizione verticaleve svislé poloze

pozice: posizione di testačelní/vedoucí pozice

rozkročný: posizione a gambe larghe/divaricatestoj rozkročný

spatný: posizione a piedi unitisport. stoj spatný

stoj: posizione sulla testastoj na hlavě

vleže: in posizione prona/supinavleže na břiše/zádech

vůdčí: posizione preminentevůdčí postavení

vyjednávací: posizione di negoziatovyjednávací pozice

zezadu: posizione da dietro, v sexu též (posizione alla) pecorina poloha zezadu

zpříma: stare dritto, stare in posizione erettastát zpříma

klek: in posizione inginocchiatav kleku

polepšit si: Ha migliorato la propria posizione nella ditta.Ve firmě si polepšil.

posílit: rinforzare la propria posizioneposílit své postavení

postavení: posizione di testa, posizione leadervedoucí postavení

postoj: mettersi in posizione da combattimentozaujmout bojový postoj

rozkročený: posizione a gambe largherozkročený postoj stoj rozkročmo

silný: posizione fortesilná pozice

šťastný: posizione favorevole della cittàšťastná poloha města

posizione: posizione geograficageografická poloha