Hlavní obsah

luce

Podstatné jméno ženské

  1. světloFammi luce!Posviť mi!luce del giornodenní světloluce deboleslabé světloeffetti di lucesvětelné efektyfis. rifrazione della lucelámání světlaluce intermittenteblikáníbolletta della luceúčet za elektřinufilm a luci rosseerotický filmgioco di lucehra světla
  2. zářeluce accecanteoslňující záře
  3. svítidlo zářivka, lampa ap.luce artificialeumělé osvětleníaccendere/spegnere la lucerozsvítit/zhasnout světlo
  4. luci světla automobilutecn. luci di posizioneobrysová/polohová světlatecn. luci di retromarciacouvací/zpětná světla
  5. světlost vnitřní průměr
  6. rozpětí oblouku mostu ap.

Vyskytuje se v

anno: anno lucesvětelný rok

aprire: aprire la lucerozsvítit (světlo)

assorbire: assorbire la lucepohltit světlo

bolletta: bolletta del gas/della luce/del telefonoúčet za plyn/elektřinu/telefon

brillante: luce brillantejasné světlo

datore: datore (di) luciosvětlovač

emissione: emissione di lucevyzařování světla

fioco: luce fiocaslabé světlo

forte: luce forteintenzivní světlo

languido: luce languidaslabé světlo

mettere: far mettere la luce in cantinadát nainstalovat světlo do jídelny

palo: palo della lucesloup veřejného osvětlení

posizione: luci di posizioneobrysová světla, parkovací světla auta

segnapasso: luci segnapassobodová světla

stellare: luce stellaresvit/světlo hvězd, hvězdný svit

tecnico: tecnico delle luci/di illuminazioneosvětlovač

velocità: fis. velocità della lucerychlost světla

venire: venire alla lucevyjít na světlo/najevo, přen. přijít na svět, narodit se

accendere: Ho acceso la luce.Rozsvítil jsem.

del: luce del solesluneční světlo

viaggiare: La luce viaggia a velocità ...Světlo se pohybuje rychlostí ...

brillare: přen. brillare di luce riflessachlubit se cizím peřím

dare: dare alla luce qcporodit, i přen. přivést na svět, přen. zrodit, stvořit, zplodit co

brzdový: luci di arrestobrzdová světla

couvací: luci di retromarciacouvací světla

denní: luce del giornodenní světlo

koncový: luci di codakoncová světla

najevo: venire fuori/alla luce/a gallavyjít najevo

obrysový: luci di posizioneobrysová světla

parkovací: luci di sosta, obrysová luci di posizioneparkovací světla

rozsvítit: accendere la lucerozsvítit (světlo)

rychlost: velocità della luce/del suonorychlost světla/zvuku

signalizace: luci di segnalazionedopr. světelná signalizace

světelný: raggio/fascio di lucesvětelný paprsek

světlo: alla luce del giornoza denního světla

svícení: luci diurne, luci di marcia diurnasvětla pro denní svícení

svit: luce del solesluneční svit

záře: luce del solesluneční záře

závěsný: luce pendentezávěsné světlo/svítidlo

budiž: Sia la luce!Budiž světlo!

lámat: Il vetro rifrange la luce.Sklo láme světlo.

letět: La luce viaggia alla velocità di...Světlo letí rychlostí...

lomit se: La luce nell'acqua si rifrange.Ve vodě se světlo lomí.

než: Spegni la luce prima di partire.Než odejdeš, zhasni.

oslepit: Fu accecato da una luce chiara.Oslepilo ho jasné světlo.

posvítit: Fammi luce!Posviť mi!

propouštět: La tenda non lascia passare la luce.Závěs nepropouští světlo.

prosvítit: Spendiamo molti soldi per la luce.Prosvítíme spoustu peněz.

slabý: luce fiocaslabé světlo

svítit: La luce non va.Nesvítí světlo.

šero: C'è poca luce.Je šero.

zhasnout: Le luci si sono spente.Světla zhasla.

den: alla luce del giornoi přen. za bílého dne

popředí: zájmu ap. passare/venire in primo piano, vyniknout ap. mettersi in lucedostat se do popředí

spatřit: vedere (per la prima volta) la lucespatřit světlo světa

svitnout: Si accese una luce di speranza per q.komu svitla naděje.

luce: luce del giornodenní světlo