Hlavní obsah

assumere

Tranzitivní sloveso

  1. qc přijmout, vzít na sebe, převzít co, ujmout se svěřené povinnosti ap.assumere un obbligo/la responsabilitàpřijmout povinnost/zodpovědnostassumere un incaricoujmout se úkolu/funkce
  2. qc zaujmout co stanovisko ap., získat informaceassumere la posizione di difesasport. zaujímat obranné postavení
  3. qc přijímat živiny do těla ap., užít, požít co lék ap.
  4. q přijmout, vzít, nabrat koho do pracovního poměru ap.
  5. (di) qc předpokládat co, mít za toAssumiamo che ...Dejme tomu, že ...
  6. qc nabýt co formálně získat

Vyskytuje se v

governo: assumere il governopřevzít vládu

impero: assumere l'impero di qzískat nadvládu nad kým

odpovědnost: převzít odpovědnost za coassumere la responsabilità di qc

převzít: převzít kontrolu nad čímassumere il controllo di qc

převzít: Převzal plnou odpovědnost za...Si è assunto piena responsabilità per...

úřad: nastoupit do úřaduassumere la carica