Hlavní obsah

úřad

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (instituce) autorità f pl(i místo) ufficio mobecní úřadcomune mměstský úřadmunicipio mimigrační/přistěhovalecký úřadautorità f pl/ufficio m d'immigrazionecelní úřadAgenzia f delle Doganeúřad práceUfficio m di Collocamento, Centro m per l'Impiego
  2. (funkce) carica f, ufficio m, posto mnastoupit do úřaduassumere la caricaúřad prezidentapresidenza f

Vyskytuje se v

běhat: běhat po úřadech/obchodechandare a fare commissioni/le spese

berní: berní úřadAgenzia delle Entrate, finanční ředitelství Intendenza di Finanza

celní: celní úřadkancelář ap. Ufficio delle Dogane, orgán Agenzia delle Dogane

finanční: finanční úřadAgenzia delle Entrate

imigrační: imigrační úřadufficio immigrazione

konzulární: konzulární úřadufficio consolare

městský: městský úřadmunicipalità , municipio

patentový: patentový úřadufficio brevetti

práce: úřad práceufficio di collocamento, centro per impiego

přistěhovalecký: přistěhovalecký úřadUfficio immigrazione

školský: školský úřadufficio scolastico

uvedení: uvedení do funkce/úřaduinsediamento (in carica)

vedoucí: vedoucí oddělení/úřaducapo di reparto/ufficio

zastávat: zastávat funkci/úřadessere in carica, occupare la carica di qc

brevetto: Ufficio Brevettipatentový úřad

candidarsi: candidarsi alla presidenzakandidovat na úřad prezidenta

capo: capo di reparto/ufficiovedoucí oddělení/úřadu

carica: ricoprire/occupare la caricazastávat funkci/úřad

consolare: ufficio consolarekonzulární úřad

dichiarazione: presentare la dichiarazione all'ufficio delle finanzepředložit daňové přiznání finančnímu úřadu

edilizio: autorità ediliziastavební úřad

onorifico: carica onorificačestný úřad neplacený

postale: pacco/ufficio postalepoštovní balík/úřad

rassegnare: rassegnare un mandato/una caricavzdát se funkce/úřadu

stallo: přen., zast. mettere q in stalloinaugurovat koho, uvést koho do úřadu

titolare: titolare della caricadržitel úřadu

ufficio: ufficio di collocamentoúřad práce

ufficio: ufficio consolarekonzulární úřad

trafila: fare la trafila burocraticaoběhat úřady pro získání potvrzení ap., projít úřednickou procedurou