Hlavní obsah

carica

Podstatné jméno ženské

  1. funkce, úřad, hodnostin caricaúřadující starosta i mistr ap.ricoprire/occupare la caricazastávat funkci/úřadentrare in caricanastoupit do funkce
  2. di qc napájení, nabíjení, nabití čeho elektrospotřebičů ap., načtení dat do paměti ap.lavatrice con carica dall'altopračka s horním plněním
  3. di qc náplň čeho pro fungování ap., pohon čeho hodinek ap., nálož výbušná ap.carica della pennanáplň do peracarica di lanciovýmetná náplň
  4. přen.náboj, zápal, verva psychická energie člověka ap.dar la carica a qpovzbudit, nabudit koho, dodat energii komucarica affettivacitový náboj
  5. di q útok zaútočení, zteč vojska(Alla) carica!Do útoku!suonare la caricazatroubit do útoku
  6. di q zákrok, zásah, razie koho pořádkové policie ap.
  7. carica (elettrica) (elektrický) náboj

Vyskytuje se v

carico: a caricodi qc na účet/náklady/vrub, k tíži koho, v péči koho živený ap.

abdicare: abdicare a un'eredità/una caricavzdát se dědictví/funkce

aereo: aereo da carico/trasportonákladní/dopravní letoun

affrancatura: affrancatura a carico del destinatariopoštovné hradí příjemce

batteria: caricare una batterianabít baterii

campione: sport campione in caricaúřadující mistr

caricare: caricare lo stomaconacpat si břicho

caricare: přen. caricare le tintepřibarvit to záměrně příběh ap.

carico: nave da cariconákladní loď

carico: spazio di caricoložný prostor

carico: carico di lavoropracovní vytížení

carico: farsi carico di qpostarat se o koho, ujmout se koho

carico: edil. carico staticostatické zatížení

carico: tecn. prova di caricozátěžový test

carico: persona a caricovyživovaná osoba závislá

carico: rimanere a carico dei genitorizůstat na krku rodičům

carico: le spese sono a carico di qnáklady jdou k tíži koho

carico: deporre a carico di qvypovídat proti komu svědek

lavatrice: lavatrice a carica frontale/dall'altopračka s předním/horním plněním

mantenitore: mantenitore di caricaudržovací nabíječka

nave: nave da cariconákladní loď

negativo: fis. carica negativazáporný náboj

onorifico: carica onorificačestný úřad neplacený

piattaforma: piattaforma di lavoro aerea/caricovysokozdvižná/nakládací plošina

pipa: caricare la pipanaplnit dýmku

polizza: polizza di cariconákladový/nákladní list

positivo: carica positivakladný náboj

presidenziale: carica presidenzialepředsednická funkce

rampa: rampa di carico/scariconakládací/vykládací rampa

rassegnare: rassegnare un mandato/una caricavzdát se funkce/úřadu

soglia: soglia di cariconákladová hrana

teste: teste d'accusa/di difesa, teste a carico/discaricosvědek obžaloby/obhajoby

titolare: titolare della caricadržitel úřadu