Hlavní obsah

aereo

Přídavné jméno

  1. vzdušný, letecký(per) via aerealetecky, vzdušnou cestoutraffico aereoletový provozattacco m aereonálet, letecký úderdisastro/incidente m aereoletecká katastrofa, letecké neštěstí
  2. přen.lehký, vzdušný
  3. dýchací cesty ap.vie aeree superiorihorní cesty dýchací

Podstatné jméno mužské

  • letadlo, let. letounaereo a reazioneproudové/tryskové letadlo, tryskový letounaereo da cacciastíhací letoun, stíhačkaaereo da carico/trasportonákladní/dopravní letoun

Vyskytuje se v

caccia: (aereo da) cacciastíhačka, stíhací letoun

acrobazia: acrobazie aereeletecká akrobacie

andare: andare in aereoletět (letadlem)

attacco: attacco nucleare/aereoatomový/vzdušný útok

battaglia: battaglia aerea/navaleletecká/námořní bitva

bombardamento: bombardamento aereoletecké bombardování

bombardamento: aereo da bombardamentobombardér letadlo

caccia: aereo da cacciastíhačka, stíhací letoun

caccia: caccia aerea/navalevzdušný/námořní útok

cisterna: aereo cisternacisternové letadlo

compagnia: compagnia aerealetecká společnost

controllore: controllore di volo/del traffico aereoletový dispečer, dispečer letecké dopravy, řídící letového provozu

corridoio: corridoio aereovzdušný koridor

dirottamento: dirottamento aereoúnos letadla

disastro: disastro aereo/ferroviarioletecké/železniční neštěstí

fotografia: fotografia aerealetecký snímek

funicolare: funicolare aereavisutá lanová dráha

incursione: incursione aereanálet

lotta: lotta aerealetecký (sou)boj

manifestazione: manifestazione aerealetecká přehlídka, letecký den

navigabilità: navigabilità di aereozpůsobilost k létání

piattaforma: piattaforma di lavoro aerea/caricovysokozdvižná/nakládací plošina

ponte: ponte aereoletecký most

posta: posta aerealetecká pošta

prospettiva: geom. prospettiva aereavzdušná perspektiva

radice: radice aereavzdušný kořen

ricognizione: aereo da ricognizioneprůzkumný/výzvědný letoun

scala: scala aereapojízdné schody s plošinou

sciagura: sciagura aerealetecké neštěstí

soccorso: soccorso aereo/navaleletecká/námořní záchranná služba

spazio: spazio aereovzdušný prostor

spia: aereo spiašpionážní letoun

su: su un aereov letadle

traffico: controllo del traffico aereořízení letového provozu, letový dispečink

trasporto: trasporti ferroviari/stradali/marittimi/aereiželezniční/silniční/námořní/letecká doprava

aerolinie: nízkonákladové aerolinielinea aerea di basso costo, compagnia aerea low-cost

cvičný: cvičný letounaereo da addestramento, hovor. addestratore

havárie: automobilová/letecká havárieincidente stradale/aereo

katastrofa: letecká katastrofadisastro aereo

koridor: vzdušný/letový koridorcorridoio aereo/di volo

letadlo: tryskové letadloaereo a reazione

létání: akrobatické létáníacrobazie aeree

letecký: letecká poštaposta aerea

letecký: letecká základnabase aerea

letecký: letecké neštěstíincidente aereo

letoun: tryskový letounaereo a reazione

letoun: stíhací letoun(aereo da) caccia

letový: letový provoztraffico aereo

linka: autobusová/letecká linkalinea di autobus/aerea

nákladní: nákladní letounaereo da carico

narušit: narušit vzdušný prostor státuviolare lo spazio aereo

nehoda: dopravní/letecká nehodaincidente stradale/aereo

neštěstí: letecké/železniční neštěstíincidente aereo/ferroviario, sciagura aerea/ferroviaria

poslat: poslat co poštou/leteckymandare qc per posta/via aerea

postřik: chemický/letecký postřik činnostirrorazione chimica/aerea

pošta: leteckou poštoutramite posta aerea

práškovací: práškovací letadloaereo per l'irrorazione

protivzdušný: protivzdušná obranadifesa aerea

proudový: let. proudové letadloaereo a reazione

provoz: silniční/železniční/letový/námořní provoztraffico stradale/ferroviario/aereo/marittimo

průzkumný: průzkumný letounaereo da ricognizione

snímek: letecký snímekfotografia aerea

souboj: letecký soubojlotta aerea

stíhací: voj. stíhací letoun(aereo da) caccia

trasa: let. letecká/námořní trasarotta/linea aerea/marittima

tryskový: let. tryskové letadloaereo a reazione

úder: voj. letecký úderattacco aereo

útok: letecký/vzdušný útokattacco aereo

visutý: visutá lanovkateleferica , funicolare aerea

vzdušný: vzdušnou cestouin aereo

vzdušný: vzdušný prostor státuspazio aereo, aerospazio

základna: voj. vojenská/letecká/ponorková základnabase militare/aerea/sottomarina

létání: Bojí se létání (letadlem).Ha paura di volare (in aereo).

létat: Bojí se létat (letadlem)Ha paura di volare (in aereo).

letět: Nikdy jsem neletěl letadlem.Non sono mai andato in aereo.

odletět: Odletěl posledním letadlem.È partito con l'ultimo aereo.

paluba: na palubě letadlaa bordo di aereo

zřícení: Došlo ke zřícení letadla ...Un aereo è precipitato ...