Hlavní obsah

lehký

Vyskytuje se v

atletika: sport. lehká atletikaatletica leggera

cval: lehký cvalgaloppo leggero

kov: těžký/lehký/drahý/ušlechtilý kovmetallo pesante/leggero/prezioso/nobile

průmysl: lehký/těžký průmyslindustria leggera/pesante

spánek: lehký spáneksonno leggero

strojírenství: lehké/těžké strojírenstvíingegneria meccanica leggera/pesante

topný: (lehký) topný olejolio combustibile

váha: sport. lehká/střední/těžká váhapeso leggero/medio/massimo

váha: Neber to na lehkou váhu. nepodceňujNon prenderlo alla leggera.

zranění: těžké/lehké/smrtelné zraněníferita grave/leggera/mortale

mrtvice: Měl (lehkou) mrtvici.Fu colpito da (leggero) ictus.

právě: Nebylo to právě lehké.Non era così facile.

přízvuk: Mluví s lehkým přízvukem.Parla con un lieve accento.

pírko, pérko: lehký jako pírkoleggero come una piuma

země: Budiž mu země lehká!Pace all'anima sua!