Hlavní obsah

hluboký

Přídavné jméno

  1. (jáma ap.) profondo/-a, fondo/-ahluboký talířpiatto fondonejhlubší jezero na světěil lago più profondo del mondo
  2. (intenzivní) profondo/-ahluboký spáneksonno profondohluboké citysentimenti profondi
  3. (hlas ap.) profondo/-a(nízký, tón ap.) basso

Vyskytuje se v

talíř: hluboký talířpiatto fondo

úklona: hluboká úklonaprofonda riverenza

výstřih: šaty s hlubokým výstřihemabito con una scollatura profonda, abito molto scollato/décolleté

contrabbasso: velmi hluboký hlasvoce di contrabbasso

pesante: hluboký spáneksonno pesante

piatto: hluboký/plytký talířpiatto fondo/piano

pieno: v hlubokém středověkuin pieno medievo

piombo: hluboký spáneksonno di piombo

profondo: hluboká ránaferita profonda

tono: vysoké/hluboké tónytoni acuti/gravi

precipitare: Upadl do hluboké deprese.Precipitò nella profonda depressione.

cognizione: bez hlubší znalosti věcisenza cognizione di causa

hluboký: hluboký talířpiatto fondo