Hlavní obsah

vysoký

Přídavné jméno

  1. (velké výšky) alto/-aJak jsi vysoký?Quanto sei alto?nejvyšší hora světala montagna più alta del mondosport. skok vysokýsalto m in altovysoký stropsoffitto m altostředně vysokýdi statura media
  2. (značný) alto/-a, grande(ztráty ap.) gravevysoká školauniversità felektr. vysoké napětíalta tensione fmed. vysoký (krevní) tlakpressione f altavysoké kruhyalta società f
  3. (tón ap.) acuto/-a, alto/-a

Vyskytuje se v

učení: vysoké učenívysoká škola

bota: boty na (vysokém) podpatkuscarpe con i tacchi (alti)

doložka: doložka nejvyšších výhodclausola della nazione più favorita

drát: dráty vysokého napětífili di alta tensione

ekonomický: Vysoká škola ekonomickáUniversità commerciale, Scuola Superiore di economia

komisař: vysoký komisař pro co OSN ap.alto commissario per qc

kruh: nejvyšší kruhyl'alta società

kvalita: zboží vysoké kvalitymerce di alta qualità

na: jít na vysokou školuandare all'università

napětí: elektr. vysoké/nízké napětíalta/bassa tensione

nárok: mít příliš vysoké nárokyessere troppo esigente, pretendere troppo

nejvyšší: nejvyšší hora světala montagna più alta del mondo

nejvyšší: nejvyšší soudla corte suprema

nejvyšší: nejvyšší povolená rychlostlimite di velocità

nezaměstnanost: (vysoká) míra nezaměstnanosti(alto) tasso di disoccupazione

oblačnost: nízká/vysoká oblačnostnuvole basse/alte

obratlovec: vyšší/nižší obratlovcivertebrati superiori/inferiori

otáčka: ve vysokých otáčkáchad alti regimi

pec: hutn. vysoká pecaltoforno

podpatek: vysoké podpatkytacchi alti

priorita: nejvyšší prioritala massima priorità

schůzka: schůzka na nejvyšší úrovnisummit , (incontro al) vertice

skok: skok daleký/vysokýsalto in lungo/alto

stožár: elektr. stožár vysokého/elektrického napětítraliccio/pilone elettrico

škola: vysoká školauniversità

školství: vysoké školstvíistruzione universitaria

tlak: med. nízký/vysoký (krevní) tlakbassa/alta pressione (del sangue)

učení: vysoké učení technicképolitecnico , università (poli)tecnica

věk: vysoký věkvecchiaia

vrstva: nižší/střední/vyšší vrstvaclasse inferiore/media/superiore

výdrž: baterie s dlouhou/vysokou výdržípila a lunga durata

vyšší: vyšší vrstvyclassi elevate

vyšší: práv. vyšší mocforza maggiore, přen. též potere superiore

čas: Je (nejvyšší) čas...È ora di ...

horečka: vysokou horečku.Ha febbre alta.

oproti: Oproti mně je daleko vyšší.È molto più alto in confronto a me.

přihlásit se: Přihlásil se na vysokou školu.Si è iscritto all'università.

spotřeba: Auto má malou/vysokou spotřebu.L'auto consuma poco/molto.

vyšší: ve vyšších patrechai piani più alti/elevati

vyšší: vyšší hodnostgrado più alto

vyšší: Je vyšší než já.È più alto di me.

vyšší: vyšší vzděláníistruzione superiore

závratně: závratně vysoký ceny ap.esorbitante, altissimo

zaznamenat: Byly zaznamenány vysoké hodnoty...Sono stati rilevati alti valori...

mínění: mít vysoké mínění o komconsiderare molto q, avere una grande considerazione per q

noha: žít na vysoké nozevivere da (gran) signore

ad: ad alta velocitàvysokorychlostní, vysokou rychlostí

albero: alberi ad alto fustovysoké stromy

alto: prezzi altivysoké ceny

alto: sport salto in altoskok vysoký

birra: a tutta birranaplno, na plné pecky, nejvyšší rychlostí

borghesia: alta/media/piccola borghesiavyšší/střední/malá buržoazie

caccia: caccia grossalov na vysokou i velkou zvěř lev ap.

carato: a ventiquattro carati24-karátový zlato, přen.nejvyšší kvality

cima: in cima a qcna nejvyšším stupni čeho, v nejvyšším bodě čeho, v nejhornější části čeho

clausola: clausola della nazione più favoritadoložka nejvyšších výhod

clero: alto clerovyšší klérus

comandante: comandante in capo/supremovrchní/nejvyšší velitel

commissariato: alto commissariatovysoký komisariát

commissario: alto commissario per qcvysoký komisař pro co

definizione: schermo ad alta definizioneobrazovka s vysokým rozlišením

densità: ad alta densitào vysoké hustotě

divisione: massima divisionenejvyšší soutěž 1. liga

elevato: velocità elevatavysoká rychlost

elevato: rischio elevatovysoké riziko

estremo: all'estremona nejvyšší míru, extrémně, maximálně

febbre: febbre da cavallovysoká/silná/strašná horečka

fedeltà: fis. alta fedeltàvysoká kvalita reprodukce zvuku

filo: filo dell'alta tensionedrát vysokého napětí

forza: forza maggiorevyšší moc, zásah vyšší moci

fronte: fronte altavysoké čelo

grande: grandi montagnevysoké hory

incontro: incontro al verticesummit, schůzka na nejvyšší úrovni

livello: ad alto livellona vysoké úrovni

lode: prendere 30 e lodedostat nejvyšší možný počet bodů u zkoušky

maggiore: per cause di forza maggiorezásahem vyšší moci

maggiore: relig. ordine maggiorevyšší řád

mirare: mirare in alto/lontanomít vysoké cíle, mířit vysoko

moda: alta modahaute couture, vysoké krejčovství

mondano: cronaca mondanarubrika z vyšší společnosti v novinách

offerente: miglior offerentenejvyšší dražitel ten, který nabídne nejvíc

offerta: fare un'offerta più bassa/maggiore a qudělat/učinit komu nižší/vyšší (cenovou) nabídku

onda: onde basse/altenízké/vysoké vlny

palo: pali dell'alta tensionestožáry vysokého napětí

pontefice: relig. pontefice massimonejvyšší velekněz

pressione: med. la pressione bassa/altanízký/vysoký (krevní) tlak

pretesa: avere grandi pretese da qcmít vysoké požadavky na co

risoluzione: alta/bassa risoluzionevysoké/nízké rozlišení

sacrificio: l'estremo sacrificionejvyšší oběť život

salto: salto in altosport. skok vysoký