Hlavní obsah

vyšší

Přídavné jméno

  1. (hl. o člověku) più alto/-a(horní) più elevato/-ave vyšších patrechai piani più alti/elevativyšší hodnostgrado m più altoJe vyšší než já.È più alto di me.vyšší vrstvyclassi f pl elevate
  2. (v hierarchii ap.) superiore(pokročilý, další) avanzato/-avyšší vzděláníistruzione f superiorepráv. vyšší mocforza f maggiore, přen. též potere m superiore

Vyskytuje se v

bota: scarpe con i tacchi (alti)boty na (vysokém) podpatku

doložka: clausola della nazione più favoritadoložka nejvyšších výhod

drát: fili di alta tensionedráty vysokého napětí

ekonomický: Università commerciale, Scuola Superiore di economiaVysoká škola ekonomická

komisař: alto commissario per qcvysoký komisař pro co OSN ap.

kruh: l'alta societànejvyšší kruhy

kvalita: merce di alta qualitàzboží vysoké kvality

napětí: alta/bassa tensioneelektr. vysoké/nízké napětí

nárok: essere troppo esigente, pretendere troppomít příliš vysoké nároky

nejvyšší: la montagna più alta del mondonejvyšší hora světa

nezaměstnanost: (alto) tasso di disoccupazione(vysoká) míra nezaměstnanosti

oblačnost: nuvole basse/altenízká/vysoká oblačnost

obratlovec: vertebrati superiori/inferiorivyšší/nižší obratlovci

otáčka: ad alti regimive vysokých otáčkách

pec: altoforno hutn. vysoká pec

podpatek: tacchi altivysoké podpatky

priorita: la massima prioritànejvyšší priorita

schůzka: summit , (incontro al) vertice schůzka na nejvyšší úrovni

skok: salto in lungo/altoskok daleký/vysoký

stožár: traliccio/pilone elettricoelektr. stožár vysokého/elektrického napětí

škola: università vysoká škola

školství: istruzione universitariavysoké školství

tlak: bassa/alta pressione (del sangue)med. nízký/vysoký (krevní) tlak

věk: vecchiaia vysoký věk

vrstva: classe inferiore/media/superiorenižší/střední/vyšší vrstva

výdrž: pila a lunga duratabaterie s dlouhou/vysokou výdrží

vysoký: salto in altosport. skok vysoký

vyšší: classi elevatevyšší vrstvy

čas: È ora di ...Je (nejvyšší) čas...

horečka: Ha febbre alta.Má vysokou horečku.

na: andare all'universitàjít na vysokou školu

oproti: È molto più alto in confronto a me.Oproti mně je daleko vyšší.

přihlásit se: Si è iscritto all'università.Přihlásil se na vysokou školu.

spotřeba: L'auto consuma poco/molto.Auto má malou/vysokou spotřebu.

závratně: esorbitante, altissimozávratně vysoký ceny ap.

zaznamenat: Sono stati rilevati alti valori...Byly zaznamenány vysoké hodnoty...

mínění: considerare molto q, avere una grande considerazione per qmít vysoké mínění o kom

noha: vivere da (gran) signorežít na vysoké noze

ad: ad alta velocitàvysokorychlostní, vysokou rychlostí

albero: alberi ad alto fustovysoké stromy

alto: prezzi altivysoké ceny

birra: a tutta birranaplno, na plné pecky, nejvyšší rychlostí

borghesia: alta/media/piccola borghesiavyšší/střední/malá buržoazie

caccia: caccia grossalov na vysokou i velkou zvěř lev ap.

carato: a ventiquattro carati24-karátový zlato, přen. té nejvyšší kvality

cima: in cima a qcna nejvyšším stupni čeho, v nejvyšším bodě čeho, v nejhornější části čeho

clausola: clausola della nazione più favoritadoložka nejvyšších výhod

clero: alto clerovyšší klérus

comandante: comandante in capo/supremovrchní/nejvyšší velitel

commissariato: alto commissariatovysoký komisariát

commissario: alto commissario per qcvysoký komisař pro co

definizione: schermo ad alta definizioneobrazovka s vysokým rozlišením

densità: ad alta densitào vysoké hustotě

divisione: massima divisionenejvyšší soutěž 1. liga

elevato: velocità elevatavysoká rychlost

estremo: all'estremona nejvyšší míru, extrémně, maximálně

febbre: febbre da cavallovysoká/silná/strašná horečka

fedeltà: fis. alta fedeltàvysoká kvalita reprodukce zvuku

filo: filo dell'alta tensionedrát vysokého napětí

forza: forza maggiorevyšší moc, zásah vyšší moci

fronte: fronte altavysoké čelo

grande: grandi montagnevysoké hory

incontro: incontro al verticesummit, schůzka na nejvyšší úrovni

livello: ad alto livellona vysoké úrovni

lode: prendere 30 e lodedostat nejvyšší možný počet bodů u zkoušky

maggiore: per cause di forza maggiorezásahem vyšší moci

mirare: mirare in alto/lontanomít vysoké cíle, mířit vysoko

moda: alta modahaute couture, vysoké krejčovství

mondano: cronaca mondanarubrika z vyšší společnosti v novinách

offerente: miglior offerentenejvyšší dražitel ten, který nabídne nejvíc

offerta: fare un'offerta più bassa/maggiore a qudělat/učinit komu nižší/vyšší (cenovou) nabídku

onda: onde basse/altenízké/vysoké vlny

palo: pali dell'alta tensionestožáry vysokého napětí

pontefice: relig. pontefice massimonejvyšší velekněz

pressione: med. la pressione bassa/altanízký/vysoký (krevní) tlak

pretesa: avere grandi pretese da qcmít vysoké požadavky na co

risoluzione: alta/bassa risoluzionevysoké/nízké rozlišení

sacrificio: l'estremo sacrificionejvyšší oběť život

salto: salto in altosport. skok vysoký

scarpa: scarpe con tacco altoboty na vysokém podpatku

učení: vysoká školavysoké učení

scuola: scuola superiore/universitariavysoká škola, vyšší vzdělávací instituce

sfera: nelle alte sfereve vyšších kruzích, na vyšších místech

sicurezza: di massima sicurezzas nejvyšší ostrahou věznice

società: l'alta/la buona societàvyšší společnost/kruhy

standard: elevato standard di vitavyšší životní standard

stanza: stanza dei bottoniřídící místnost, přen. vyšší místa kde se rozhoduje ap.

superare: superare in altezza qcbýt vyšší než co

superiore: istruzione superiorevyšší vzdělá(vá)ní, vysoké školství

supremo: la Suprema Corte (di Cassazione)Nejvyšší soud

tacco: tacco alto/a spillovysoký/jehlový podpatek

temperatura: a temperatura altaza vysoké teploty, při vysoké teplotě

tensione: alta/bassa tensionevysoké/nízké napětí

tono: toni acuti/gravivysoké/hluboké tóny

traliccio: elettr. traliccio elettricostožár vysokého napětí

ufficiale: alto ufficialevysoký důstojník

zona: zona d'alta pressioneoblast vysokého tlaku