Hlavní obsah

kruh

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (geometrický útvar) cerchio mpolární kruhcircolo polarekruhy pod očimacerchi (scuri) sotto gli occhikruhy v obilí úkazcerchi nel grano, form. agroglifi m pl
  2. (kruhový předmět) cerchio m(plavací ap.) ciambella f(kolo) ruota fzáchranný kruh(ciambella) salvagente m, salvagente m anularehrnčířský kruhtornio m/ruota f da vasaio
  3. kruhy (náčiní) anelli m pl
  4. (skupina lidí) cerchia fv politických kruzíchnegli ambienti politicikruhy společenská vrstvaambienti m plnejvyšší kruhyl'alta società

Vyskytuje se v

bludný: přen. bludný kruhcircolo vizioso

hrnčířský: hrnčířský kruhtornio da vasaio

obilí: kruhy v obilí úkazcerchi nel grano

polární: polární kruhcircolo polare

vysoký: vysoké kruhyalta società

záchranný: záchranný kruhsalvagente

začarovaný: začarovaný kruh negativních následků ap.circolo vizioso

antartico: circolo polare antarticojižní polární kruh

artico: circolo polare articoseverní polární kruh

cerchiato: occhi cerchiatikruhy pod očima

cerchio: area del cerchioobsah kruhu

cerchio: cerchio magicomagický kruh

cerchio: a/in cerchiodo kruhu

ciambella: ciambella di salvataggiozáchranný kruh pro neplavce

circolo: přen. circolo viziosozačarovaný kruh bezvýchodná situace

circolo: geog. circolo polare artico/antarticoseverní/jižní polární kruh

famiglia: in famigliav rodinném kruhu

frequentare: Frequenta l'ambiente teatrale.Pohybuje se v divadelních kruzích.

intimità: nell'intimitàv soukromí, doma, v intimní sféře, v kruhu přátel/blízkých

mordersi: přen. mordersi la codatočit se v kruhu, být v bludném kruhu neznat východisko ze situace

occhiaia: avere le occhiaiemít kruhy pod očima

petizione: dir. petizione di principiodůkaz kruhem

polare: circolo polarepolární kruh

repubblica: la repubblica dei letteratiliterární kruhy

ruota: ruota da vasaiohrnčířský kruh

salvagente: (ciambella) salvagente, salvagente anularezáchranný kruh, plovací kolo

sfera: nelle alte sfereve vyšších kruzích, na vyšších místech

società: l'alta/la buona societàvyšší společnost/kruhy

superficie: calcolare la superficie del cerchio/rettangolovypočítat plochu kruhu/obdélníku

tondo: in tondo, a tondokolem, dokola, v kruhu kroužit ap.

tornio: tornio da vasaiohrnčířský kruh

vasaio: tornio da vasaiohrnčířský kruh

vizioso: circolo viziosobludný kruh

giro: giro viziosobludný kruh

girare: girare in tondo/circolopřen. pohybovat se v kruhu

ovile: přen. (ri)tornare all'ovilevrátit se domů/do rodinného kruhu