Hlavní obsah

jednoduchý

Vyskytuje se v

cukr: jednoduché/složené cukryzuccheri semplici/complessi

jízdenka: jednoduchá jízdenka jen tambiglietto di sola andata

lístek: jednoduchý lístek jen tambiglietto di sola andata

účetnictví: ekon. jednoduché/podvojné účetnictvícontabilità in partita semplice/doppia

zlomek: jednoduchý zlomekfrazione semplice/volgare

andata: jednoduchý lístek jen tambiglietto solo andata

frase: věta jednoduchá/složenáfrase semplice/complessa

frattura: jednoduchá/mnohočetná zlomeninafrattura semplice/multipla

fronzolo: bez příkras, prostý, jednoduchýsenza fronzoli

mattino: jednoduchý, neformální, sportovní, ležérní o oblečenída mattino

nodo: jednoduchý uzelnodo semplice

parola: jednoduché/složené/odvozené slovoparola semplice/composta/derivata

partita: jednoduché/podvojné účetnictví(contabilità in) partita semplice/doppia

semplicità: prostý, jednoduchý i povaha ap.di semplicità

tariffa: jednoduché jízdnétariffa di (sola) andata

jednoduchý: ling. věta jednoducháfrase semplice