Hlavní obsah

země, zem

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (planeta) terra f, globo m(svět) mondo m
  2. (stát) paese m, stato mkniž. terra frodná zeměpatria f, paese natiočlenská zeměpaese membroprůmyslové/rozvojové zeměpaesi m pl industriali/in via di sviluppo
  3. (povrch) terra f, suolo m, terreno mpod zemísotto terrasedět na zemisedere a/per terra
  4. (podlaha) pavimento mvytřít zemlavare il pavimento/per terra
  5. (pevnina) terraferma f, terra f
  6. (hlína) terreno m, terra f, suolo m

Vyskytuje se v

členský: členské státy/země EUstati membri dell'UE

pod, pode: pod zemísottoterra

průmyslově: průmyslově vyspělá zeměpaese industrialmente avanzato

původ: místo/země původuluogo /paese di origine

rozvojový: rozvojové zeměpaesi in via di sviluppo

srovnat: srovnat co se zemí dům ap.radere qc al suolo

střed: střed Zeměcentro della Terra

zadupat: zadupat do země cocalpestare qc

zaslíbený: i přen. země zaslíbenála terra promessa

žuchnout: žuchnout sebou (na zem)fare un tonfo, buttarsi pesantemente (a terra)

drhnout: Dveře nesmí drhnout o zem.La porta non deve grattare per terra.

házet sebou: Dítě sebou vztekle házelo na zemi.Il bambino si dimenava a terra per la rabbia.

křižovat: Křižoval zemi od jihu na sever.Traversava il paese dal sud al nord.

lehat: Lehá si na zem.Si sdraia per terra.

ležet: Ležel na zemi.Era disteso per terra.

mrsknout: Mrsknul taškou o zem.Ha sbattuto la borsa per terra.

objet: Objeli celou zemi.Hanno girato tutto il paese.

odhodit: Odhodil papír (na zem).Ha buttato la carta per terra.

otřást: Vražda otřásla celou zemí.L'omicidio ha sconvolto tutto il paese.

padnout: Všichni padli k zemi.Tutti si buttarono a terra.

pohodit: Pohodil tašku na zem.Ha buttato la borsa a terra.

postihnout: Zemi postihly záplavy.Il paese è stato colpito dalle alluvioni.

postihovat: Zemi postihují častá zemětřesení.Il paese è colpito dai frequenti terremoti.

pustit: Pustila to na zem.L'ha fatto cadere per terra.

pustošit: Lesní požáry pustoší zemi.Incendi dei boschi devastano il paese.

sesout se: sesout se k zemicrollare a terra

točit se: Země se točí kolem své osy.La Terra gira intorno al suo asse.

zapustit: Islám zapustil kořeny i v jiných zemích.L'islam ha messo radici anche in altri paesi.

lehký: Budiž mu země lehká.Che la terra gli sia lieve.

al: na zemial suolo

benedetto: požehnaná zeměterra benedetta

buttare: hodit na zem/do vodybuttare in terra/acqua

cadere: spadnout na zemcadere per/a terra

calcio: výkop ze zeměcalcio piazzato

distacco: vzlet, start, odlepení od země letadladistacco dal suolo

espellere: vyhostit ze zeměespellere dal paese

faccia: na povrchu zemském, na zemisulla faccia della Terra

favola: Mluví o něm celá země.È la favola del paese.

gettare: uvrhnout zemi do chaosugettare il paese nel caos

grembo: v útrobách Zeměnel grembo della terra

levante: země vycházejícího slunce Japonskol'impero del Sole Levante

madre: matka Zeměmadre Terra

natale: rodná zemterra natale

nativo: rodná zeměpaese nativo

neutrale: neutrální zeměpaese neutrale

nudo: spát na holé zemidormire sulla nuda terra

oltremare: zámořské zeměpaesi d'oltremare

origine: země původupaese d'origine

ospite: hostitelská zeměpaese ospite

paese: severské zeměpaesi settentrionali

paradiso: ráj na zemipřen. un paradiso sulla terra

partecipante: účastnické zeměpaesi partecipanti

piano: srovnat se zemímettere al piano

piantare: vrazit co do zeměpiantare qc in terra

razzo: raketa země-vzduchrazzo terra-aria

santo: svatá země Palestinala terra santa

scaraventare: švihnout s kým o zemscaraventare q per terra

sedere: sedět na židli/v křesle/na zemi/na postelisedere su una sedia/in poltrona/per terra/sul letto

seno: útroby zeměseno della terra

stabilità: politická stabilita zeměstabilità politica di un paese

suolo: na zemial suolo

superficie: povrch Země, zemský povrchla superficie della Terra/terrestre

tappeto: poslat koho k zemi v boxu ap., přen. odrovnat, srazit na kolena koho, vyrazit dech komu zpráva ap.mandare q al tappeto

terra: (spadnout) na zem(cadere) a terra

terracqueo: (planeta) Země, glóbusglobo terracqueo

vicario: zástupce Krista na zemi papež, původně svatý Petreccl. vicario di Cristo

allargarsi: Zůstaň na zemi, ještě jsme nevyhráli.Non t'allargare, non abbiamo vinto ancora.

girare: Země se otáčí kolem své osy.La Terra gira su sé stessa.

mancare: nemít pevnou zem pod nohamamancare la terra sotto i piedi

per: Spadl na zem.È caduto per terra.

rasente: letět těsně při zemivolare rasente terra

sussultare: Země se otřásla.La terra ha sussultato.

radere: srovnat co se zemí zničitradere qc al suolo

spianare: srovnat město se zemíspianare la città

tabula rasa: srovnat se zemí, zlikvidovat, zničit cofare tabula rasa di qc

země: rodná zeměpatria , paese natio