Hlavní obsah

země, zem

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (planeta) terra f, globo m(svět) mondo m
  2. (stát) paese m, stato mkniž. terra frodná zeměpatria f, paese natiočlenská zeměpaese membroprůmyslové/rozvojové zeměpaesi m pl industriali/in via di sviluppo
  3. (povrch) terra f, suolo m, terreno mpod zemísotto terrasedět na zemisedere a/per terra
  4. (podlaha) pavimento mvytřít zemlavare il pavimento/per terra
  5. (pevnina) terraferma f, terra f
  6. (hlína) terreno m, terra f, suolo m

Vyskytuje se v

členský: členské státy/země EUstati membri dell'UE

pod, pode: pod zemísottoterra

průmyslově: průmyslově vyspělá zeměpaese industrialmente avanzato

původ: místo/země původuluogo /paese di origine

rozvojový: rozvojové zeměpaesi in via di sviluppo

srovnat: srovnat co se zemí dům ap.radere qc al suolo

střed: střed Zeměcentro della Terra

zadupat: zadupat do země cocalpestare qc

zaslíbený: i přen. země zaslíbenála terra promessa

žuchnout: žuchnout sebou (na zem)fare un tonfo, buttarsi pesantemente (a terra)

drhnout: Dveře nesmí drhnout o zem.La porta non deve grattare per terra.

házet sebou: Dítě sebou vztekle házelo na zemi.Il bambino si dimenava a terra per la rabbia.

křižovat: Křižoval zemi od jihu na sever.Traversava il paese dal sud al nord.

lehat: Lehá si na zem.Si sdraia per terra.

ležet: Ležel na zemi.Era disteso per terra.

mrsknout: Mrsknul taškou o zem.Ha sbattuto la borsa per terra.

objet: Objeli celou zemi.Hanno girato tutto il paese.

odhodit: Odhodil papír (na zem).Ha buttato la carta per terra.

otřást: Vražda otřásla celou zemí.L'omicidio ha sconvolto tutto il paese.

padnout: Všichni padli k zemi.Tutti si buttarono a terra.

pohodit: Pohodil tašku na zem.Ha buttato la borsa a terra.

postihnout: Zemi postihly záplavy.Il paese è stato colpito dalle alluvioni.

postihovat: Zemi postihují častá zemětřesení.Il paese è colpito dai frequenti terremoti.

pustit: Pustila to na zem.L'ha fatto cadere per terra.

pustošit: Lesní požáry pustoší zemi.Incendi dei boschi devastano il paese.

sesout se: sesout se k zemicrollare a terra

točit se: Země se točí kolem své osy.La Terra gira intorno al suo asse.

zapustit: Islám zapustil kořeny i v jiných zemích.L'islam ha messo radici anche in altri paesi.

lehký: Budiž mu země lehká.Che la terra gli sia lieve.

al: al suolona zemi

benedetto: terra benedettapožehnaná země

buttare: buttare in terra/acquahodit na zem/do vody

cadere: cadere per/a terraspadnout na zem

calcio: calcio piazzatovýkop ze země

distacco: distacco dal suolovzlet, start, odlepení od země letadla

espellere: espellere dal paesevyhostit ze země

faccia: sulla faccia della Terrana povrchu zemském, na zemi

favola: È la favola del paese.Mluví o něm celá země.

gettare: gettare il paese nel caosuvrhnout zemi do chaosu

grembo: nel grembo della terrav útrobách Země

levante: l'impero del Sole Levantezemě vycházejícího slunce Japonsko

madre: madre Terramatka Země

natale: terra natalerodná zem

nativo: paese nativorodná země

neutrale: paese neutraleneutrální země

nudo: dormire sulla nuda terraspát na holé zemi

oltremare: paesi d'oltremarezámořské země

origine: paese d'originezemě původu

ospite: paese ospitehostitelská země

paese: paesi settentrionaliseverské země

paese: paese stranierocizí země zahraničí

paese: paesi del Terzo mondozemě Třetího světa

paese: paese d'originezemě původu

paese: paese delle fateříše pohádek, pohádková země

paradiso: přen. un paradiso sulla terraráj na zemi

partecipante: paesi partecipantiúčastnické země

piano: mettere al pianosrovnat se zemí

piantare: piantare qc in terravrazit co do země

razzo: razzo terra-ariaraketa země-vzduch

santo: la terra santasvatá země Palestina

scaraventare: scaraventare q per terrašvihnout s kým o zem

sedere: sedere su una sedia/in poltrona/per terra/sul lettosedět na židli/v křesle/na zemi/na posteli

seno: seno della terraútroby země

stabilità: stabilità politica di un paesepolitická stabilita země

suolo: al suolona zemi

superficie: la superficie della Terra/terrestrepovrch Země, zemský povrch

tappeto: mandare q al tappetoposlat koho k zemi v boxu ap.

terra: (cadere) a terra(spadnout) na zem

terra: per terrana zem(i) ležet ap.

terra: sollevarsi da terrazvednout se ze země, odlepit se od země

terra: raso/a fior di terrapři zemi, (těsně) u země

terra: terra di nessunozemě nikoho

terracqueo: globo terracqueo(planeta) Země

vicario: eccl. vicario di Cristozástupce Krista na zemi papež, původně svatý Petr

allargarsi: Non t'allargare, non abbiamo vinto ancora.Zůstaň na zemi, ještě jsme nevyhráli.

girare: La Terra gira su sé stessa.Země se otáčí kolem své osy.

mancare: mancare la terra sotto i piedinemít pevnou zem pod nohama

per: È caduto per terra.Spadl na zem.

rasente: volare rasente terraletět těsně při zemi

sussultare: La terra ha sussultato.Země se otřásla.

radere: radere qc al suolosrovnat co se zemí zničit

spianare: spianare la cittàsrovnat město se zemí

tabula rasa: fare tabula rasa di qcsrovnat se zemí, zlikvidovat, zničit co