Hlavní obsah

pustit

Dokonavé sloveso

  1. (upustit) koho/co lasciar/far cadere q/qc(z držení ap.) lasciar (andare) q/qcPusť mě!Lascia(mi)!Pustila to na zem.L'ha fatto cadere per terra.
  2. (dovolit jít) koho kam lasciare q andare dove(dát přednost - řidiči) dare la precedenza a q(osvobodit) liberare qNepustili mě dovnitř.Non mi hanno lasciato entrare.pustit koho na svobodu(ri)mettere q in libertàpustit koho dovnitř/venfar entrare/uscire q
  3. (hudbu ap.) far suonare(CD, záznam) far andarehovor. též mettere(přehrát) co komu far ascoltare qc a q
  4. (zapnout ap.) co accendere qc(uvést do chodu) mettere in moto qcPusť televizi.Accendi la TV.
  5. (uvolnit) co rilasciare qcpustit spojku v autěrilasciare il pedale della frizionepustit z hlavy cotogliere qc dalla testa
  6. (vydat ze sebe) rilasciare
  7. (barva při praní ap.) stingersi(skvrna ap.) andare/venire via (con il lavaggio)

Vyskytuje se v

dovnitř: Pusť mě dovnitř!Lasciami entrare!, Fammi entrare!

ven: Pusť mě ven!Fammi uscire!

ano: Pusť mě tam, ano!Fammi andare lì, per favore!

pustit se: pustit se do jídlamettersi a mangiare

džin: (vy)pustit džina z láhvefar uscire il genio dalla bottiglia

žíla: pustit komu žiloui přen. salassare, fare sanguinare q, cavar(e) sangue

accanirsi: accanirsi contro qpustit se do koho, napadnout koho

addosso: dare addosso a qpustit se, (začít) šít, navážet se do koho, zaútočit na koho kriticky ap., dá(va)t co proto komu

affare: darsi agli affaripustit se do podnikání

aprire: aprire la radio/tivùzapnout/pustit rádio/televizi

avviare: avviare il computer(s)pustit počítač

barba: mettere le barbe(za)pustit kořeny, zakořenit se, ujmout se i o myšlence ap.

bavero: prendere q per il baveropustit se do koho, popadnout za límec koho, přen. vodit koho za nos, střílet si z koho

caccia: dar la caccia a q(začít) stíhat koho, pustit se za kým

cascare: far cascare qc(u)pustit co

cedere: cedere il passoudělat místo, dát přednost komu, pustit koho ve dveřích ap., přen. ustoupit komu

dare: dare la caccia a q/qcpustit se za kým/čím, začít honit koho/co

dare: dare strada a quhnout, udělat místo komu, pustit koho nechat projít

inseguimento: mettersi all'inseguimento di q/qczačít pronásledovat koho/co, dát se po stopách koho/čeho, pustit se za kým/čím

opera: mettersi all'operadát/pustit se do díla

presa: lasciare la presapustit ze sevření

uscire: far uscire q/qcpustit ven koho, vyvenčit psa

venire: venire viaodejít, přen. utrhnout se, povolit, uvolnit se něco připevněného, pustit skvrna ap.

porsi: Si pose al lavoro.Pustil se do práce.

borsa: aprire la borsa, metter mano alla borsautrácet, pustit korunu, přen. sáhnout do kapsy

darsi: darsele, darsenerozdat si to, pustit se do sebe poprat se

gettare: gettare a mare qcpustit k vodě, zahodit myšlenku, vzdát co

partire: partire in tromba/quartavrhnout se do toho (po hlavě), pustit se do toho s vervou

saltare: saltare addosso a qpustit se co koho, vyjet, vyletět, vrhnout se na koho

scendere: scendere in campozapojit se do hry hráč, přen. pustit se do boje přijmout výzvu ap.

venire: venire alle manipustit se do sebe, vjet si do vlasů, dojít na pěsti po hádce ap.

volo: dare il volo a qcpustit (na svobodu), nechat uletět co ptáka ap.