Hlavní obsah

terra

Podstatné jméno ženské

  1. zem(ě) povrcha terraprázdný, ušlý pneumatika, přen. vyřízený, zničený, hotový, na dně(cadere) a terra(spadnout) na zemper terrana zem(i) ležet ap.di terrapozemní bitva, pohyb ap.sollevarsi da terrazvednout se ze země, odlepit se od zeměraso/a fior di terrapři zemi, (těsně) u země
  2. souš
  3. zem(ě) kraj, oblast ap.terra di nessunozemě nikoho
  4. zemina, půda, hlína i hrnčířská ap.
  5. prach jemná hlína
  6. la Terra Země planeta

Přídavné jméno rod mužský/ženský neměnné

  1. (pří)zemní u zeměpiano terrapřízemí
  2. zemitý barva

Vyskytuje se v

terra: Země planetala Terra

terra-aria: raketa země-vzduchmissile terra-aria

terra-terra: raketa země-zeměmissile terra-terra

attrazione: zemská přitažlivostattrazione della Terra

battuto: antukasport terra battuta

benedetto: požehnaná zeměterra benedetta

brezza: vítr z pevniny k mořibrezza di terra

buttare: hodit na zem/do vodybuttare in terra/acqua

cadere: spadnout na zemcadere per/a terra

conquista: dobyté územíterra di conquista

equipaggio: pozemní personálequipaggio di terra

esercito: pozemní vojskoesercito di terra

faccia: na povrchu zemském, na zemisulla faccia della Terra

fetta: skýva vyoraný kus půdyfetta di terra

filo: zemnicí drátfilo di terra

grasso: úrodná půdaterra grassa

grembo: v útrobách Zeměnel grembo della terra

madre: matka Zeměmadre Terra

massa: masa zeminymassa di terra

natale: rodná zemterra natale

nudo: spát na holé zemidormire sulla nuda terra

paradiso: ráj na zemipřen. un paradiso sulla terra

piantare: vrazit co do zeměpiantare qc in terra

porcellana: porcelánová hlínaterra di porcellana

porcellino: svinka obecná hmyzzool. porcellino di terra

presa: zemněnípresa di terra

razzo: raketa země-vzduchrazzo terra-aria

rotazione: zemská rotacerotazione della Terra

santo: svatá země Palestinala terra santa

scaraventare: švihnout s kým o zemscaraventare q per terra

scoscendimento: sesuv půdyscoscendimento di terra

sedere: sedět na židli/v křesle/na zemi/na postelisedere su una sedia/in poltrona/per terra/sul letto

seno: útroby zeměseno della terra

superficie: povrch Země, zemský povrchla superficie della Terra/terrestre

tartaruga: suchozemská/mořská želvatartaruga di terra/marina

vento: vítr z pevniny/od mořevento di terra/mare

ventre: na břiše ležet ap., přen. jako o závod běžet ap.ventre a terra

verme: žížala, dešťovkaverme di terra

zolla: drnzolla di terra/erbosa

girare: Země se otáčí kolem své osy.La Terra gira su sé stessa.

mancare: nemít pevnou zem pod nohamamancare la terra sotto i piedi

per: Spadl na zem.È caduto per terra.

rasente: letět těsně při zemivolare rasente terra

sussultare: Země se otřásla.La terra ha sussultato.

ballerino: zóna zemětřeseníterra ballerina

occhio: Mezi slepými je jednooký králem.In terra di ciechi, beato chi ha un occhio.

podzemí: v podzemísotto terra, sottoterra, v suterénu ap. in sotterraneo

pozemní: pozemní síly/vojskoforze di terra

stojanový: stojanová lampalampada a stelo/terra

střed: střed Zeměcentro della Terra

tíže: fyz. zemská tížegravità della Terra

uhlí: hnědé uhlílignite , řidč. carbone di terra

zaslíbený: i přen. země zaslíbenála terra promessa

zemina: chem. vzácné zeminyterre rare

zemní: zemní prácekopání ap. lavori di scavo, přesun zeminy movimento terra

želva: suchozemská/mořská želvatartaruga di terra/marina

žuchnout: žuchnout sebou (na zem)fare un tonfo, buttarsi pesantemente (a terra)

dopadat: Déšť dopadal na suchou půdu.La pioggia cadeva sulla terra secca.

drhnout: Dveře nesmí drhnout o zem.La porta non deve grattare per terra.

házet sebou: Dítě sebou vztekle házelo na zemi.Il bambino si dimenava a terra per la rabbia.

lehat: Lehá si na zem.Si sdraia per terra.

ležet: Ležel na zemi.Era disteso per terra.

mrsknout: Mrsknul taškou o zem.Ha sbattuto la borsa per terra.

odhodit: Odhodil papír (na zem).Ha buttato la carta per terra.

odkopat: odkopat zeminuscavare la terra

padnout: Všichni padli k zemi.Tutti si buttarono a terra.

pohodit: Pohodil tašku na zem.Ha buttato la borsa a terra.

pustit: Pustila to na zem.L'ha fatto cadere per terra.

sesout se: sesout se k zemicrollare a terra

skolit: Skolil protivníka jednou ranou.Ha mandato l'avversario a terra con un colpo.

točit se: Země se točí kolem své osy.La Terra gira intorno al suo asse.

zavalit: Zemina zavalila dělníky v šachtě.La terra ha sepolto gli operai nel pozzo.

země: pod zemísotto terra

jednooký: Mezi slepými je jednooký králem.In terra di ciechi chi ha un occhio è signore.

lehký: Budiž mu země lehká.Che la terra gli sia lieve.

lopatka: dostat koho na lopatkyschienare, přen. stendere, mettere a terra q