Hlavní obsah

girare

Tranzitivní sloveso

 1. qc (o)točit, otáčet čím klíčem, volantem ap.girare il volantetočit volantemgirare il rubinettootočit kohoutkem
 2. qc otočit, obrátit co změnit polohu ap.Giralo verso di me.Otoč to ke mně.
 3. qc otočit co do opačného směrugirare le spalle a qotočit se zády ke komugirare la paginaobrátit stránku
 4. promíchat, zamíchat polévku ap.
 5. qc zahnout, zabočit kolem čeho, obkružovat cogirare l'angolozahnout za roh
 6. prochodit město ap., objet, projezdit, zcestovat svět ap.Ha girato il mondo.Sjezdil celý svět.girare per i negozichodit po obchodech
 7. qc obejít, objet co překážku ap., vyhnout se čemugirare il discorsozměnit téma, obrátit list
 8. předat/poslat dál, vyřídit vzkaz ap., dát kolovat
 9. (na)točit, natáčet film, filmovatIl film fu girato in due mesi.Film byl natočen za dva měsíce.

Intranzitivní sloveso

 1. točit se, otáčet se kolem své osy ap.La Terra gira su sé stessa.Země se otáčí kolem své osy.Mi gira la testa.Točí se mi hlava.Mi fa girare la testa.Točí se mi z toho hlava.
 2. kroužit, obíhat, pohybovat se dokolagirare attorno a un argomentochodit kolem horké kaše
 3. obíhat, kolovat, cirkulovatGirano brutte voci su di lui.Kolují o něm strašné zvěsti.
 4. jít, šlapat proces ap., dařit se být ve správných kolejíchgirare a vuotoběžet naprázdno motor
 5. zatáčet, zahýbat, zabočovat měnit směrIl viale gira a sinistra.Cesta zahýbá doleva.
 6. vést/táhnout se kolem, obkružovat, obklopovat být po obvodu ap.

Vyskytuje se v

giro: giriotáčky, obrátky motoru ap.

assaggio: giro d'assaggioi přen. zkušební kolo/jízda

fare: fare un giroprojet se

fare: far girare qcroztočit co

girata: dare una girata a qcotočit čím

girata: girata in biancobianko indosament, prázdný rubopis

giro: in girokolem, dokola

giro: mat. angolo giroplný úhel

giro: dare un giro a qcotočit čím jednou dokola ap.

giro: dare un giro di vite a q/qcomezit, přiškrtit co, skřípnout koho, došlápnout si na koho, utnout tipec komu zpřísnit podmínky ap.

giro: 5000 giri al minuto5000 otáček za minutu

giro: fare un giro in autojet se projet autem

giro: andare in giropotulovat se, potloukat se, trajdat

giro: essere sempre in girobýt pořád v tahu na cestách

giro: nel giro di qcv průběhu, během čeho, po, za

giro: nel giro di pochi anniv rozmezí/průběhu několika let

interno: girare gli internitočit interiéry

intorno: girare intornotočit se dokola

limitatore: tecn. limitatore dei giriomezovač otáček

minimo: girare al minimoběžet na volnoběh

mondo: girare il mondojezdit po světě, procestovat svět

per: girare per i negozichodit po obchodech

pista: giro di pistazávodní okruh

rovescio: girare qc a rovescioobrátit co naruby

tallone: girare sui talloniudělat čelem vzad

turistico: giro turisticopoznávací zájezd, vyhlídková jízda

ammettere: Non ammetto di essere preso in giro.Nepřipustím/nedovolím, aby si ze mě někdo dělal legraci.

correre: Ha corso il Giro d'Italia.Absolvoval Giro d'Italia.

giro: sport un giro di pistaokruh trati

giro: una corsa di tre girizávod na tři kola

giro: vincere con un giro di vantaggiovyhrát s náskokem jednoho kola

giro: giro viziosobludný kruh

giro: Il dottore sta facendo il suo giro.Doktor má vizitu/obchází pacienty.

giro: È il tuo giro.Jsi na řadě.

intorno: Non girare intorno al discorso!Nechoď kolem horké kaše.

prendere: Mi prendi in giro?Děláš si ze mě srandu?

tra: Tra cento metri giri ...Po sto metrech odbočte ....

angolo: dietro/girato l'angoloza rohem blízko

giro: prendere in giro qdělat si legraci z koho, střílet si, dobírat si koho

giro: giro d'Italia(cyklistický) závod kolem Itálie

schiena: voltare/girare la schiena a qobrátit se zády ke komu

dát: dát kolovat cofare girare qc

doleva: zahnout dolevagirare a sinistra

chodit: chodit po městě/obchodechgirare per la città/per i negozi

jízda: okružní jízda za památkamigiro turistico (della città)

jízda: zkušební jízda s autemgiro di prova, prova su strada

legrace: dělat si legraci z čehoscherzare su qc, z koho/čeho prendere in giro/per i fondelli q/qc

loďka: projet se na loďcefare un giro in barca

naprázdno: běžet naprázdno motorgirare a vuoto

okružní: okružní cesta/jízdapercorso circolare, prohlídková giro (turistico)

ostře: ostře zatočitgirare bruscamente

otáčka: 60 otáček za minutu60 giri al minuto

po: chodit po ulicích/obchodechgirare per le strade/i negozi

počítadlo: počítadlo otáčekcontagiri , contatore di giri

poznávací: poznávací zájezdtour , giro turistico

program: spustit/rozběhnout programavviare/far girare il programma

projížďka: projížďka na loďcegiro in barca

projížďka: jít na projížďku(andare a) fare un giro

roh: zahnout za rohgirare l'angolo

tradovat se: Traduje se, že ...říká se Si dice (in giro) che ..., dle legendy Secondo la leggenda ...

turné: být na turnéessere in giro/tournée

venek: toulat se po venkugirare fuori

vlevo: Zahni vlevo.Gira a sinistra.

volnoběh: běžet na volnoběhotáčky motoru andare al minimo, naprázdno girare a vuoto, na neutrál andare in folle

vpravo: zahnout/odbočit vpravogirare a destra

vyhlídkový: vyhlídkový autobuspullman per giro turistico

vyjížďka: udělat si vyjížďkufare un giro

žert: tropit si žerty z kohoprendere in giro q

courat se: Kde se celý den couráš?Dove stai girando per tutto il giorno?

dělat: Děláš si ze mě srandu?Mi prendi in giro?

dobírat si: Ve škole si mě dobírají, že jsem tlustá.A scuola mi prendono in giro perché sono grassa.

doprava: Odbočte doprava.Giri a destra.

filmovat: Tyto scény filmovali v Praze.Queste scene sono state girate a Praga.

hlava: Točí se mi hlava.Mi gira la testa.

kolem: Nebudeme chodit kolem horké kaše.Non gireremo intorno al discorso.

kolem: Pořád se kolem ní motal.Le girava sempre intorno.

kolo: čestné kologiro d'onore

kroužit: Čáp kroužil nad rybníkem.La cicogna girava intorno allo stagno.

motat se: Motá se mi hlava.Mi gira la testa.

natáčet: Budou natáčet film o Praze.Gireranno un film su Praga.

natočit: Kdy byl natočen ten film?Quando è stato girato quel film?

natočit: Natočila hlavu směrem k němu.Ha girato la testa verso di lui.

oběhnout: Oběhl jsem všechny přátele.Ho fatto il giro di tutti gli amici.

obejít: Obešel jsem půl města, abych to sehnal.Ho girato mezza città per trovarlo.

objet: Objeli celou zemi.Hanno girato tutto il paese.

obletět: Zpráva obletěla celý svět.La notizia ha fatto il giro del mondo.

okolo: Všechno se točí okolo peněz.Tutto gira intorno ai soldi.

otočit: otočit stránkugirare la pagina

otočit: Otočil klíč(em) v zámku.Ha girato la chiave nella serratura.

otočit: Otočil auto.Ha girato la macchina.